Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

81

Бисенбаев П. К. Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр.

82

Карбозов Е. К. Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр.

83

Рақыш Ж. С. Казахский язык " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1475-4 19 - стр.

84

Рақыш Ж. С. Суюнбай Аронулы. Исследования и статьи Әдебиет әлемі 2015 - г. ISBN 978-601-7414-58-0 36 - стр.

85

Имаханбет Р. С. Ғасыр саңлағы: Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық ғұмырбаяны (мұрағат деректері негізінде) / Человек века: Творческая биография Ахмета Байтурсынова Педагогика Пресс баспа үйі 2010 - г. ISBN 978-601-7208-25-7 304 - стр.

86

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Алты томдық шығармалар жинағы. – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. І: –384 б.-- Жауапты шығарушы, ғылыми түсініктердің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-67 384 - стр.

87

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. Оқу құралы. – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. ІІ: –384 б. -- Жауапты шығарушы, ғылыми түсініктердің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-68 384 - стр.

88

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. Тіл – құрал (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері). – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. ІІІ: –384 б. -- -- Құрастырушы, жауапты шығарушы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-69 384 - стр.

89

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. Əліппелер мен мақалалар жинағы. (Төте жазудағы тұңғыш əліппелер жəне ұлттық баспасөз- де жарияланған көсемсөздер). – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. ІV: –384 б. -- Құрастырушы, жауапты шығарушы және ғылыми түсініктердің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-70 384 - стр.

90

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. «Ер Сайын», «23 жоқтау» ауыз әдеби мұрасы, көсемсөздері, табылған туындылары. – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. V: – 384 б. -- Құрастырушы, жауапты шығарушы және ғылыми түсініктердің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-71 384 - стр.

91

Сейтжанов З. Н. Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IX том. 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1717-5 18 - стр.

92

Орда Г. Ж. Сөз құдіреті Дәстүр 2016 - г. 20 - стр.

93

Орда Г. Ж. Сөз сыры "Экожан" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-210-089-1 25 - стр.

94

Орда Г. Ж. Общечеловеческие ценности в современной литературе Evo Press 2014 - г. ISBN 978-601-230-043-7 44 - стр.

95

Мәтбек Н. Қ. Оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1265-1 3 - стр.

96

Мәтбек Н. Қ. Түркі тілдері Астана 2015 - г. ISBN 978-601-7504-11-3 28 - стр.

97

Бисенғали З. Қ. Хасан аға " Қазақ университеті " 2016 - г. 0 - стр.

98

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0567-8 14 - стр.

99

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0352-0 15 - стр.

100

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0514-2 18 - стр.

101

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0515-9 20 - стр.

102

Әбдиманұлы Ө. Дидактические материалы для школ с русским языком обучения Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0326-1 5 - стр.

103

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиеті для школ с русским обучения Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0327-08 4 - стр.

104

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0325-4 4 - стр.

105

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0324-7 5 - стр.

106

Абдикулова Р. М. Жанр және шығарма Дәстүр 2016 - г. ISBN 978-601-7505-24-0 288 - стр.

107

Темірболат А. Б. Әбдиманұлы Ө.. Генезис и развитие национальной идеи в казахской литературе "Ценные бумаги" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024-5 10 - стр.

108

Әбдиманұлы Ө. Темірболат А.Б. Генезис и развитие национальной идеи в казахской литературе "Ценные бумаги" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024-5 10 - стр.

109

Дарибаев С. Д. Жұмекен Нәжімеденов. Библиографиялық көрсеткіш Бизнес-Медиа 2015 - г. 3 - стр.

110

Шортанбай Ш. А. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идеяның түп-төркіні Издательство "Ценные бумаги" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024 10 - стр.

111

Солтанаева Е. М. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идеяның түп төркіні және қалыптасу негіздері Ценные бумаги 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024-5 162 - стр.

112

Әбдиманұлы Ө. Ақымбек С.Ш., Алимтаева Л.Т. Рақыш Әмір. Өнегелі өмір " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN -978-601-04-0841 25 - стр.

113

Әбдиманұлы Ө. Ақымбек С.Ш. Өмірзақ Айтбайұлы. Өнегелі өмір " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN -978-601-04-1827 23 - стр.

114

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. Мақалалар, хаттар, А.Бай- тұрсынұлы туралы құжаттар мен материалдар. – Алматы: «Ел- шежіре», – 2013. Т. VI: –384 б., Құрастырып, баспаға дайындаушы, жауапты шығарушы, ғылыми түсініктің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-72 384 - стр.

115

Бисенбаев П. К. Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр.

116

Карбозов Е. К. Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр.

117

Карбозов Е. К. Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр.

118

Бисенбаев П. К. Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр.

119

Бисенбаев П. К. Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр.

120

Карбозов Е. К. Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр.