Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

1

Ауесбаева П. Т. Сказки народов Евразии ФГБОУ "Калмыцкий государственный университет" им. Б.Б.Городовикова 2018 - г. ISBN 978 200 - стр.

2

Темірболат А. Б. Риторика. Основы ораторского искусства " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3314-4 9 - стр.

3

Баязитов Б. Б. Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХХV том. Абай мұрасын пәнаралық зерттеу нәтижелері. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3220 270 - стр.

4

Орда Г. Ж. Казахская литература мектеп 2018 - г. ISBN 873.167.1 11 - стр.

5

Орда Г. Ж. Казахская литература - Алматы, Мектеп 2018 - г. ISBN 373 8 - стр.

6

Орда Г. Ж. Казахская литература "Мектеп" баспасы 2018 - г. ISBN 978-601-07-0998-0 12 - стр.

7

Калиева А. К. Елорда - столица духовного возрождения нации Print Express 2018 - г. ISBN 798-601-7946-15-9 9 - стр.

8

Мәтбек Н. Қ. Сүлеймен Баақырғанидың шығармашылық өмірбаяны " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3555-1 10 - стр.

9

Бисенғали З. Қ. Жетінші асу Жетінші асу 2018 - г. ISBN 9965-777-21-7 1 - стр.

10

Дарибаев С. Д. Қазақ әдебиеті. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық Алматы "Мектеп" баспасы 2018 - г. ISBN 978-601-07-0950 10 - стр.