Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

41

Дарибаев С. Д. Қияға самғаған қыран ақын. Кітапта: Жұмекеннің жүрегі Білім 2006 - г. 4 - стр.

42

Дарибаев С. Д. Егіншілік жөніндегі фольклор. Кітапта: Қазақ әдебиетінің тарихы. Фольклорлық кезеңі. Фолиант 2008 - г. 8 - стр.

43

Дарибаев С. Д. Алма Қыраубаева. "Сыр елі" энциклопедиясы. Энциклопедия 2005 - г. 1 - стр.

44

Дарибаев С. Д. Арманы көп еді ғой Алма апайдың. Кітапта: Алма апай Нұрлы таң 2007 - г. 5 - стр.

45

Дарибаев С. Д. Көркем әдебиеттегі дін тақырыбы. Кітапта: Мәдениетаралық байланыстар және әдеби компаративистика. Межкультурная коммуникация и литературная компаративистика. Ұжымдық монография. Шахпар 2012 - г. 327 - стр.

46

Абдикулова Р. М. Проблемы исследования наследии Шортанбая акына "Ана тілі" 2013 - г. ISBN 978-601-251-099-7 24 - стр.

47

Болатова Г. Ж. Анализ поэтики "Путь Абая" "Қазақ университет" баспасы 2014 - г. ISBN 9786010403628 137 - стр.

48

Бисенғали З. Қ. Х.Досмұхамедов еңбектеріндегі ұлттық рух//Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы.-Алматы. Қазақ унив.,2014. 48-61. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 1 - стр.

49

Карбозов Е. К. Аударма ісі: Байырғы трактаттар мен кейінгі толғамдар " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0490-8 16 - стр.

50

Темірболат А. Б. Литература, язык и культура в условиях глобализации East-West Association for Advanced Studies and Higher Education GMbH 2014 - г. ISBN 978-3-902986-91-7 1 - стр.

51

Мекебаева Л. А. Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 6 - стр.

52

Шортанбай Ш. А. Роман және кейіпкер болмысы "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 0 - стр.

53

Ахмет К. С. Сәкен Сейфуллин Қазығұрт 2013 - г. ISBN 978-9965-22-452 384 - стр.

54

Бисенбаев П. К. Нысанбай жырау. "Арыс" баспасы 2013 - г. ISBN 9786012911848 25 - стр.

55

Бисенбаев П. К. Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 9786010403376 25 - стр.

56

Бисенғали З. Қ. Қазақ әдебиетінің тарихм және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 1 - стр.

57

Бисенғали З. Қ. Жан дауа "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-245-6 2 - стр.

58

Бисенғали З. Қ. "Сөз құдіреті сәулесінің нұрлы әлемі" "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-240-1 1 - стр.

59

Бисенғали З. Қ. Шәкәрім және қазақ прозасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0313-0 0 - стр.

60

Шортанбай Ш. А. Қазақ романдарындағы кейіпкер болмысын зерделеу тәсілдері "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978 -601-04-0628-5 2 - стр.

61

Карбозов Е. К. Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0083-2 112 - стр.

62

Мәтбек Н. Қ. Қазақша-орысша-дарише тілдескіш " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0329-1 130 - стр.

63

Дарибаев С. Д. Шортанбай шығармаларындағы шариғат заңдылықтары. Кітапта: Шортанбай Қанайұлы "Ана тілі" 2013 - г. ISBN 978-601-251-099-7 20 - стр.

64

Дарибаев С. Д. Ақын-жыраулар поэзиясындағы ғалам жаратылысы туралы тұжырымдар. Кітапта: Абай-Шәкәрім " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-789-4 13 - стр.

65

Дарибаев С. Д. Егіншілік фольклоры. Кітапта: Мәдениетаралық байланыстар және компаративистика "Абыкеев А.Э." жекеменшік баспасы 2014 - г. ISBN 978-9967-12-396-0 16 - стр.

66

Әбдиманұлы Ө. XX ғасыр бас кезіндегі қазақ романдарындағы тәуелсіздік идеясы " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0044-3 165 - стр.

67

Әбдиманұлы Ө. Менің ұстаздарым Қазығұрт баспасы 2013 - г. ISBN 978-9965-22-433-1 216 - стр.

68

Бисенбаев П. К. Варианты поэмы "Жусип-Зылиха": традиции и новаторство " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-913-3 114 - стр.

69

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-469-6 325 - стр.

70

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық рух " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-30-974-4 192 - стр.

71

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ романдарындағы тәуелсіздік идеясы және тұлға бейнес " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0628-5 180 - стр.

72

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ романдарындағы тәуелсіздік идеясы " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0044-3 165 - стр.

73

Солтанаева Е. М. Әдеби компаративистика Ценные бумаги 2015 - г. ISBN 978-601-04-0005-4 135 - стр.

74

Ахмет К. С. Қазақ әдебиеті тарихының зерттелуі "Бекқожанова А.Г." баспаханасы 2015 - г. ISBN 978-601-04-0953-8 350 - стр.

75

Калкабаева С. А. 2) «Әдеби жүздесу. Исраил Сапарбай». Оқу- тәрбиелік әдістеме құралы. – Алматы: «Ой-сана» баспасы, 2016. -52 б. Ой сана 2019 - г. ISBN 978-601-80245-6-6 52 - стр.

76

Умбетаев М. Б. Муварак Умбетаев. Суюнбай. Монография. -Алматы, Ұлағат, 2015. -272 страница. 17 п.л. Ұлағат 2015 - г. ISBN 978-601-298-369-2 272 - стр.

77

Шортанбай Ш. А. Қытайдағы қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1392-4 15 - стр.

78

Умбетаев М. Б. Мүбәрәк Үмбетаев. Сүйінбай айтыстары және өмір шындығы. Монография. -Алматы: Қазақ университеті, 2015. -194 бет. 12,2 б.т. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-247-374-2 194 - стр.

79

Карбозов Е. К. Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр.

80

Бисенбаев П. К. Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр.