Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

1

Калкабаева С. А. 2) «Әдеби жүздесу. Исраил Сапарбай». Оқу- тәрбиелік әдістеме құралы. – Алматы: «Ой-сана» баспасы, 2016. -52 б. Ой сана 2019 - г. ISBN 978-601-80245-6-6 52 - стр.

2

Калкабаева С. А. Әдебиеттану пәні бойынша тест жинағы. - Алматы: "Қазақ университеті", 2019 -90 б. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-2441 90 - стр.

3

Дарибаев С. Д. Шортанбай Ш.А., Есембеков Т.У. Қазақ фольклоры мен әдебиеті бойынша мәтін талдау сабақтары " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4170-5 188 - стр.

4

Шортанбай Ш. А. Дарибаев С.Д., Есембеков Т.У. Қазақ фольклоры мен әдебиеті бойынша мәтін талдау сабақтары " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4170-5 188 - стр.

5

Шортанбай Ш. А. Солтанаева Е.М. Қалихан Ысқақ шығармаларының поэтикасы "Сагаутдинова М.Ш" 2019 - г. ISBN 978-9965-29-550-8 8 - стр.

6

Рақыш Ж. С. Антология степного фольклора: Десятитомник. Т. 5: Дастанный эпос Brand Book 2019 - г. ISBN 978-601-7218-34-8 33 - стр.

7

Калкабаева С. А. Көркем шығарма поэтикасы " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4367-9 234 - стр.

8

Калиева А. К. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҦНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» Print Express 2019 - г. ISBN 978-601-230-080-2 7 - стр.

9

Орда Г. Ж. Казахская литература ЕМН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1137 6 - стр.

10

Орда Г. Ж. Казахская литература ЕМН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1214 2 - стр.

11

Орда Г. Ж. Казахская литература ЕМН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1124 6 - стр.

12

Орда Г. Ж. Казахская литература ОГН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1138 14 - стр.

13

Орда Г. Ж. Казахская литература ОГН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1213 3 - стр.

14

Орда Г. Ж. Казахская литература ОГН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1123 15 - стр.

15

Орда Г. Ж. Краеведение Алматы кітап баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-01-3968 23 - стр.