Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

121

Карбозов Е. К. Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

122

Бисенғали З. Қ. Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

123

Бисенбаев П. К. Бисенғали З.Қ., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

124

Бисенбаев П. К. Бисенғали З.Қ., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

125

Бисенғали З. Қ. Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

126

Карбозов Е. К. Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

127

Карбозов Е. К. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

128

Бисенғали З. Қ. Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

129

Сейтжанов З. Н. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

130

Умбетаев М. Б. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

131

Бисенбаев П. К. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

132

Әбдиманұлы Ө. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

133

Имаханбет Р. С. «Ұлағатты ұлт ұстазы» (анықтамалық-көрсеткіш) Құраст.: Р.Имаханбет, Қ.Байдебеков. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2016.-276+32 жапсырма бет. Жоба авторы әрі құрастырушы: Райхан Сахыбекқызы Имаханбет "Сардар" баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-7174-19 274 - стр.

134

Умбетаев М. Б. М.УМБЕТАЕВ. ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ СУЮНБАЯ АРОНУЛЫ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ (Монография). Әдебиет әлемі 2015 - г. ISBN 978-601-7414-58-0 576 - стр.

135

Бисенғали З. Қ. Бағдаттың қазақ өлеңі туралы танамы Бағдат Карбозұлы. Ғибаратты ғұмыр 2016 - г. ISBN 978-601-302-439-4 1 - стр.

136

Ауесбаева П. Т. Түркі халықтарының хикаялары ИП "Сагаутдинова" 2014 - г. ISBN 978-9965-12-360 415 - стр.

137

Калкабаева С. А. Әдебиеттану пәні бойынша тест жинағы. - Алматы: "Қазақ университеті", 2019 -90 б. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-2441 90 - стр.

138

Бисенғали З. Қ. Ата - Дария Еділ -Жайық ұлдарының арманы Ойтолғақ 2016 - г. ISBN 978-601-266-312-0 1 - стр.

139

Бисенғали З. Қ. Құс жолындай жосылған ғибратта ғұмыр Құс жолындай жосылған ғибратты ғұмыр 2016 - г. ISBN 20-16-132-24 -0 1 - стр.

140

Бисенғали З. Қ. Қазақ позиясы туралы зерттеулер Бағдат Кәрбщзұлы,Ғибратты ғұмыр 2016 - г. ISBN 978-601-302-439-4 2 - стр.

141

Мәтбек Н. Қ. Умирбекова Р.К. Қазақ тілі: оқу құралы / Р.Қ. Өмірбекова, Н.Қ. Мәтбек. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 220 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2438-8 14 - стр.

142

Солтанаева Е. М. Әдеби компаративистика " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2034-2 178 - стр.

143

Мәтбек Н. Қ. Тастемирова Г.А. Қазақ тілінен мәтіндер жинағы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2338-1 56 - стр.

144

Мәтбек Н. Қ. Тилеужанова Г.Т., Сапаева Г.Е., Тастемирова Г.А. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту мәселелері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2324-4. 3 - стр.

145

Мәтбек Н. Қ. Тилеужанова Г.Т., Сапаева Г.Е., Тастемирова Г.А. Шетелдік тыңдаушыларға білім берудің ерекшеліктері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2323-7. 3 - стр.

146

Мәтбек Н. Қ. Тастемирова Г.А. Қазақ тілінен мәтіндер жинағы (техникалық мамандықтарға арналған) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2338-1. 3 - стр.

147

Темірболат А. Б. Национальная идея "Мәнгілік Ел" в литературе древнего и ханского периодов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр.

148

Темірболат А. Б. Введение в литературоведение " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2477-7 13 - стр.

149

Калкабаева С. А. "6М021400 - Әдебиеттану" мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламалары. - Алматы: Қазақ университеті, 2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. 71 - стр.

150

Бисенбаев П. К. Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр.

151

Бисенбаев П. К. Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр.

152

Абдикулова Р. М. Тест жинағы тест жинағы 2016 - г. ISBN 978-601-04-2441-8 5 - стр.

153

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2071-7 25 - стр.

154

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2072-4 14 - стр.

155

Әбдиманұлы Ө. Азатшыл рух айнасы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2070-0 12 - стр.

156

Әбдиманұлы Ө. Ө.Әбдиманұлы Шығармалары 1 том Алматы: "Қазақ энциклопедиясы" 2016 - г. ISBN 978-601-7472-93-1 25 - стр.

157

Әбдиманұлы Ө. Ө.Әбдиманұлы Шығармалары Алматы: "Қазақ энциклопедиясы" 2016 - г. ISBN 978-601-7472-94-8 25 - стр.

158

Имаханбет Р. С. АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ МУЗЕЙ-ҮЙІ (Ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы тағылым үйінің қалыптасу тарихы: құрылымы, дамуы, жүйеленуі, зерттелуі) " Шежірелі өлке" 2017 - г. ISBN 978-9965-882-51-7 160 - стр.

159

Калиева А. К. Майтанов Б.Қ. Өнегелі өмір/ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов, жауапты шығарушы С.Медеубекұлы, құраст. А.Қ.Қалиева, А.Майтанов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2139-4 21 - стр.

160

Бисенбаев П. К. Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІ - " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2257 297 - стр.