Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

1

Болатова Г. Ж. Анализ поэтики "Путь Абая" "Қазақ университет" баспасы 2014 - г. ISBN 9786010403628 137 - стр.

2

Бисенғали З. Қ. Х.Досмұхамедов еңбектеріндегі ұлттық рух//Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы.-Алматы. Қазақ унив.,2014. 48-61. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 1 - стр.

3

Карбозов Е. К. Аударма ісі: Байырғы трактаттар мен кейінгі толғамдар " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0490-8 16 - стр.

4

Темірболат А. Б. Литература, язык и культура в условиях глобализации East-West Association for Advanced Studies and Higher Education GMbH 2014 - г. ISBN 978-3-902986-91-7 1 - стр.

5

Мекебаева Л. А. Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 6 - стр.

6

Шортанбай Ш. А. Роман және кейіпкер болмысы "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 0 - стр.

7

Бисенбаев П. К. Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 9786010403376 25 - стр.

8

Бисенғали З. Қ. Қазақ әдебиетінің тарихм және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 1 - стр.

9

Бисенғали З. Қ. Жан дауа "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-245-6 2 - стр.

10

Бисенғали З. Қ. "Сөз құдіреті сәулесінің нұрлы әлемі" "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-240-1 1 - стр.

11

Бисенғали З. Қ. Шәкәрім және қазақ прозасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0313-0 0 - стр.

12

Шортанбай Ш. А. Қазақ романдарындағы кейіпкер болмысын зерделеу тәсілдері "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978 -601-04-0628-5 2 - стр.

13

Мәтбек Н. Қ. Қазақша-орысша-дарише тілдескіш " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0329-1 130 - стр.

14

Дарибаев С. Д. Егіншілік фольклоры. Кітапта: Мәдениетаралық байланыстар және компаративистика "Абыкеев А.Э." жекеменшік баспасы 2014 - г. ISBN 978-9967-12-396-0 16 - стр.

15

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ романдарындағы тәуелсіздік идеясы және тұлға бейнес " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0628-5 180 - стр.

16

Орда Г. Ж. Общечеловеческие ценности в современной литературе Evo Press 2014 - г. ISBN 978-601-230-043-7 44 - стр.

17

Ауесбаева П. Т. Түркі халықтарының хикаялары ИП "Сагаутдинова" 2014 - г. ISBN 978-9965-12-360 415 - стр.

18

Кусанов С. К. 6. Көне түркі әдебиетінің типологиясы. Ұжымдық монография. / Жауапты ред.: С.Қосанов / Evo Press 2014 - г. ISBN 978-601-230-047-5 416 - стр.