Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

1

Дарибаев С. Д. Арманы көп еді ғой Алма апайдың. Кітапта: Алма апай Нұрлы таң 2007 - г. 5 - стр.

2

Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-469-6 325 - стр.

3

Кусанов С. К. 1. Тәзкире-Бұғра хан (қазақша аудармасы, факсимиле). / Көне түркі тілінен аударып, ғылыми алғысөз, қосымшаларын дайындаған – ф.ғ.к. С.Қосанов. "Толағай" баспасы 2007 - г. ISBN 978-60-7066-01-7 288 - стр.