Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

201

Калиева А. К. современная казахская литература: тенденции развития, имена и события «Print Express», 2017 - г. ISBN 978-601-80687-9 1 - стр.

202

Шортанбай Ш. А. ХVIII-ХIХ ғасырлар әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының көрінісі " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2730-3 1 - стр.

203

Темірболат А. Б. Риторика. Основы ораторского искусства " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3314-4 9 - стр.

204

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр басындағы әдебиет " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2710 134 - стр.

205

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2711 135 - стр.

206

Шортанбай Ш. А. ХХ ғасыр басындағы әдебиет " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2710-5 6 - стр.

207

Шортанбай Ш. А. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2711-2 6 - стр.

208

Шортанбай Ш. А. Жауапты редактор "Өнер" баспасы ЖШС 2017 - г. ISBN 978-9965-23-416-3 20 - стр.

209

Солтанаева Е. М. Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі Мәңгілік Ел және ұлттық идея " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189 172 - стр.

210

Баязитов Б. Б. Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХХV том. Абай мұрасын пәнаралық зерттеу нәтижелері. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3220 270 - стр.

211

Орда Г. Ж. Казахская литература мектеп 2018 - г. ISBN 873.167.1 11 - стр.

212

Орда Г. Ж. Казахская литература - Алматы, Мектеп 2018 - г. ISBN 373 8 - стр.

213

Орда Г. Ж. Казахская литература "Мектеп" баспасы 2018 - г. ISBN 978-601-07-0998-0 12 - стр.

214

Калиева А. К. Елорда - столица духовного возрождения нации Print Express 2018 - г. ISBN 798-601-7946-15-9 9 - стр.

215

Мәтбек Н. Қ. Сүлеймен Баақырғанидың шығармашылық өмірбаяны " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3555-1 10 - стр.

216

Шортанбай Ш. А. Дарибаев С.Д., Есембеков Т.У. Қазақ фольклоры мен әдебиеті бойынша мәтін талдау сабақтары " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4170-5 188 - стр.

217

Дарибаев С. Д. Шортанбай Ш.А., Есембеков Т.У. Қазақ фольклоры мен әдебиеті бойынша мәтін талдау сабақтары " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4170-5 188 - стр.

218

Шортанбай Ш. А. Солтанаева Е.М. Қалихан Ысқақ шығармаларының поэтикасы "Сагаутдинова М.Ш" 2019 - г. ISBN 978-9965-29-550-8 8 - стр.

219

Бисенғали З. Қ. Жетінші асу Жетінші асу 2018 - г. ISBN 9965-777-21-7 1 - стр.

220

Бисенғали З. Қ. Абай қарасөздері жән М.Әуезов энциклопедиясы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-((((((((( 3 - стр.

221

Рақыш Ж. С. Антология степного фольклора: Десятитомник. Т. 5: Дастанный эпос Brand Book 2019 - г. ISBN 978-601-7218-34-8 33 - стр.

222

Калкабаева С. А. Көркем шығарма поэтикасы " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4367-9 234 - стр.

223

Калиева А. К. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҦНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» Print Express 2019 - г. ISBN 978-601-230-080-2 7 - стр.

224

Орда Г. Ж. Казахская литература ЕМН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1137 6 - стр.

225

Орда Г. Ж. Казахская литература ЕМН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1214 2 - стр.

226

Орда Г. Ж. Казахская литература ЕМН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1124 6 - стр.

227

Орда Г. Ж. Казахская литература ОГН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1138 14 - стр.

228

Орда Г. Ж. Казахская литература ОГН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1213 3 - стр.

229

Орда Г. Ж. Казахская литература ОГН "Мектеп" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-07-1123 15 - стр.

230

Орда Г. Ж. Краеведение Алматы кітап баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-01-3968 23 - стр.

231

Мәтбек Н. Қ. Пәнді оқытудағы заманауи ізденістер: технология және жаңашылдық " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-5115-5 21 - стр.

232

Дарибаев С. Д. Қазақ әдебиеті. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық Алматы "Мектеп" баспасы 2018 - г. ISBN 978-601-07-0950 10 - стр.

233

Кусанов С. К. 4. Қосан С. Балқы Базар жырау: Ақындық дәстүр, жанр, поэтика / Жауапты ред.: Ж.Тілепов. – Алматы: ЖК "Сейітжанова Ж.Д.", 2012. – 268 б. ЖК "Сейітжанов Ж.Д." 2011 - г. ISBN 978-601-06-2250-0 268 - стр.

234

Кусанов С. К. 1. Тәзкире-Бұғра хан (қазақша аудармасы, факсимиле). / Көне түркі тілінен аударып, ғылыми алғысөз, қосымшаларын дайындаған – ф.ғ.к. С.Қосанов. "Толағай" баспасы 2007 - г. ISBN 978-60-7066-01-7 288 - стр.

235

Кусанов С. К. 6. Көне түркі әдебиетінің типологиясы. Ұжымдық монография. / Жауапты ред.: С.Қосанов / Evo Press 2014 - г. ISBN 978-601-230-047-5 416 - стр.

236

Кусанов С. К. 7. Еуразия түркілері: әдеби-мәдени сұхбат (ХІХ-ХХ ғғ.) / Ұжымдық монография. / Жауапты ред.: С.Қосанов / "Әдебиет әлемі" 2017 - г. ISBN 978-601-7414-76-4 280 - стр.

237

Рақыш Ж. С. Терминологический словарь фольклористики Brand Book 2020 - г. ISBN 978-601-08-0088-5 17 - стр.

238

Рақыш Ж. С. Антология степного фольклора: Десятитомник. Т. 6: Обрядовый фольклор Brand Book 2020 - г. ISBN 978-601-08-0112-7 30 - стр.

239

Рақыш Ж. С. Научное описание казахских рукописей. Книга 12. Устные рассказы "Print Plus" 2020 - г. ISBN 978-601-08-0112-5 20 - стр.