Главная / Истории / Научные статьи

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

1761

Козгамбаева Г. Б. Changes, Development and Features of Agriculture in the Syrdarya Region of Turkestan Krai (second half of the XIX – early XX centuries): After Joining the Russian Empire Bylye Gody 0 - г. 0 - стр.

1762

Козгамбаева Г. Б. ДҮНИЕЖҮЗІ ҚАЗАҚТАР ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ ШИРЕК ҒАСЫРДАҒЫ ТАРИХЫ "Вестник КазНУ", (серия историческая) Рекомендуемый ККСОН МОН РК 0 - г. 0 - стр.

1763

Козгамбаева Г. Б. Елордада өткен Дүниежүзі қазақтары құрылтайының тарихи маңызы Вестник КарГУ, серия история. философия 0 - г. 0 - стр.

1764

Жакупова Г. Т. FEATURES OF SOURCE STUDIES ON THE HISTORY OF KAZAKHSTAN IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

1765

Козгамбаева Г. Б. Қазақстанға депортацияланған халықтардың күнделікті өмірі, Сталин дәуірінің шындықтарының бірі ретінде (ХХ ғ. 30-50 жж.) " Қазақ университеті " 0 - г. 0 - стр.

1766

Козгамбаева Г. Б. ТРАДИЦИИ НОВРУЗА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ... история 0 - г. 0 - стр.

1767

Тулебаев Т. А. REPLENISHMENT OF FUNDS OF PERSONAL ORIGIN IN THE ARCHIVES OF KAZAKHSTAN: METHODOLOGICAL AND LEGAL FOUNDATIONS, CURRENT STATE AND PROBLEMS "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

1768

Тулебаев Т. А. Города Уральск и Гурьев в ХҮІІІ-начале ХХ в.: историография проблемы "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

1769

Тулебаев Т. А. Города Уральск и Гурьев в ХҮІІІ-начале ХХ в.: историография проблемы "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

1770

Тулебаев Т. А. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

1771

Мийманбаева Ф. Н. Заселение Пржевальского уезда Семиреченской области сарт- калмаками в последней трети XIX в Oriental Studies. 2022. Vol. 15. Is. 2 0 - г. 0 - стр.

1772

Мийманбаева Ф. Н. Сарт-калмаки Пржевальского уезда Семиреченской области в начале XX в. Oriental Studies. 2022. Vol. 15. is. 3 0 - г. 0 - стр.

1773

Карибаев Б. Б. XV ғ. Алтын Ордадағы ыдыраушылық үдерістер «Қазақ жеріндегі саяси-құқықтық мемлекеттердің қалыптасуы тарихы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференцияның жинағы 0 - г. 0 - стр.

1774

Карибаев Б. Б. Мұхаммед Хайдар Дулати және ортағасырлық Қазақстан тарихының деректік мәселелері Әбсаттар қажы Дербісәлі (құрастырушы). Мұхаммед Хайдар Дулати Қазақстан ғалымдарының зерттеулерінде: Ғылыми жинақ. 0 - г. 0 - стр.

1775

Карибаев Б. Б. Матай Бөрібай батыр "Ғылым Ордасы" 0 - г. 0 - стр.

1776

Карибаев Б. Б. Алтын Орда тарихы және Едіге би Егемен Қазақстан 0 - г. 0 - стр.

1777

Карибаев Б. Б. Мұхаммед Хайдар Дулати – Қазақ хандығының тарихын алғаш зерттеуші. М.Х. ДУЛАТИ атындағы ТарМУ ХАБАРШЫСЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ 0 - г. 0 - стр.

1778

Карибаев Б. Б. Тәуелсіздік тұсындағы ерекше сәттер Алматы ақшамы газеті № 146; 4.12.2012 0 - г. 0 - стр.

1779

Карибаев Б. Б. Тәуелсіздік – ел тұғыры. Қазақ университеті газеті 0 - г. 0 - стр.

1780

Карибаев Б. Б. Төл тарихымызды тұғырлы етеді Егемен Қазақстан 0 - г. 0 - стр.

1781

Карибаев Б. Б. Алтын Орда тарихындағы Едіге бидің тарихи орны. Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Уиверситеті Хабаршы 0 - г. 0 - стр.

1782

Карибаев Б. Б. Жүлгелі тарих – жатқа сес. Түркістан 0 - г. 0 - стр.

1783

Карибаев Б. Б. Ғалым ғибраты. Егемен Қазақстан 0 - г. 0 - стр.

1784

Карибаев Б. Б. Керей хан (начало и 60-е годы XV в.) Великие имена Великой степи 0 - г. 0 - стр.

1785

Карибаев Б. Б. Жанибек хан нач.- вт. пол. XV века Великие имена Великой степи 0 - г. 0 - стр.

1786

Карибаев Б. Б. Касим хан (ок.1445-1521) Великие имена Великой степи 0 - г. 0 - стр.

1787

Карибаев Б. Б. Хакназар хан Великие имена Великой степи 0 - г. 0 - стр.

1788

Карибаев Б. Б. --- "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

1789

Байгунаков Д. С. АРХЕОЛОГ В.Ф.ЗАЙБЕРТ И БОТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА Научный журнал «Отан тарихы» 0 - г. 0 - стр.

1790

Байгунаков Д. С. ЭЛЕМЕНТЫ МИЛИТАРИЗАЦИИ У НОСИТЕЛЕЙ АТБАСАРСКОЙ И БОТАЙСКОЙ КУЛЬТУР СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА УДК 9:902/90 Журнал Белорусского государственного университета. История. 2022;4:43–52 (на англ.). https://doi.org/10.33581/2520-6338-2022-4-43-52 0 - г. 0 - стр.

1791

Ужкенов Е. М. КОЧЕВАЯ ЭЛИТА В ИСТОРИИ КАЗАХСКОЙ СТЕПИ: ОТ РАННЕГО ГОСУДАРСТВА ДО КОЧЕВОЙ ИМПЕРИИ edu,e-history.kz научный электронный журнал 0 - г. 0 - стр.

1792

Уалтаева А. С. Problems of workers social security of Soviet Kazakhstan in 1950-60: historical view. Academic journal of interdisciplinary studies 0 - г. 0 - стр.

1793

Карибаев Б. Б. Есім хан...долбар мен дәлел. "Қазақ әдебиеті" газеті 0 - г. 0 - стр.

1794

Карибаев Б. Б. Кто возглавлял Казахское ханство? Егемен Қазақстан 0 - г. 0 - стр.

1795

Карибаев Б. Б. Археология білгірі "Түркістан" 0 - г. 0 - стр.

1796

Карибаев Б. Б. Бір шаңырақ астында. Тіл - татулық тірегі. "Ана тілі" 0 - г. 0 - стр.

1797

Карибаев Б. Б. Есім хан кесенесін зерттеген Елеуұлы. "Түркістан" 0 - г. 0 - стр.

1798

Карибаев Б. Б. Тәуелсіздік және ұлттық тарих. "Егемен Қазақстан" газеті 0 - г. 0 - стр.

1799

Карибаев Б. Б. Қазақ тарихындағы XVIII ғасыр. Сыр бойы газеті 0 - г. 0 - стр.

1800

Карибаев Б. Б. Алтын Орда – алып империя. " Қазақ университеті " 0 - г. 0 - стр.