Главная / Истории / Научные статьи

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

1

Удербаева С. К. Отражение истории кочевых народов Центральной Азии в «Трудах» Оренбургской ученой архивной комиссии Доклады НАН РК 0 - г. 0 - стр.

2

Козгамбаева Г. Б. "MATERIALS ABOUT KYRGYZ LAND USE ..." AS THE SOURCE ON HOUSEHOLD-ECONOMICAL HISTORY OF KAZAKH ECONOMY. Edu.e-history.kz 0 - г. 0 - стр.

3

Калшабаева Б. К. «Magyar Tudományos Journal» Magyar Tudományos Journal 0 - г. 0 - стр.

4

Смагулов С. Отан тарихының тәрбиелеушілік қызметі. Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

5

Картаева Т. Е. РОЛЬ ВЕРБЛЮДА В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗАХОВ Доклады НАНРК 0 - г. 0 - стр.

6

Шалекенов М. У. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОРОДАХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. novainfo.ru 0 - г. 0 - стр.

7

Шалекенов М. У. СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ В КАРАКАЛПАКИИ В XIX - НАЧАЛЕ XX В. NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) 0 - г. 0 - стр.

8

Тасилова Н. А. AMIR TEMUR AND HIS INVASIONS Scienfitik diskussion 0 - г. 0 - стр.

9

Картабаева Е. Т. Түркі әлемі интеграциясы: тарихы мен қазіргі жағдайы " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

10

Картабаева Е. Т. Орталық Азиядағы ислам факторы күшеюінің алғышарттары. " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

11

Ногайбаева М. С. The Role of Oguzs in the Formation of Kazakh Turkic: Ethnical and Geographical Integration Milli Folklor 0 - г. 0 - стр.

12

Картаева Т. Е. Семантика сундука в казахской культуре Scientific journal “Fundamentalis scientiam” 0 - г. 0 - стр.

13

Картаева Т. Е. Типы и породы верблюдов Сыдыринском и Аральском регионе Научная дискуссия 0 - г. 0 - стр.

14

Картаева Т. Е. Роль верблюда в традиционном жизнеобеспечение казахов Научная дискуссия 0 - г. 0 - стр.

15

Картаева Т. Е. Историко-культурное значения фотоисточников в историческом исследовании e-history 0 - г. 0 - стр.

16

Бейсегулова А. К. Қазақ халқының зергерлік бұйымдарындағы жүзіктің түрлері мен семантикасы " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

17

Бейсегулова А. К. Қазақ диаспорасының материалдық мəдениетіндегі ерекшеліктері " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

18

Картаева Т. Е. Искусство изготовления сундука и его среда примения (по музейным материалом) Вестник Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

19

Калшабаева Б. К. Қазақстандағы құмық диаспорасының этномәдениетіндегі ерекшеліктері "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

20

Калшабаева Б. К. Халық медицинасындағы діни наным-сенімдердің семиотикасы мен семантикасы "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

21

Хабижанова Г. Б. Дореволюционная и советская история исследования куман-кыпчаков: особенности "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

22

Хабижанова Г. Б. Этническая история огузов: история исследования "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

23

Хабижанова Г. Б. Отражение образа дев-воительниц в истории и культуре тюркских народов Norwegian Journal of development of the International Science 0 - г. 0 - стр.

24

Хабижанова Г. Б. Ранне-христианский период на территории Казахстана и Центральной Азии в современной историографии 20-21 столетий Norwegian Journal of development of the International Science 0 - г. 0 - стр.

25

Шалгинбаева С. Х. ADMINISTRATIVE-REGIONAL HISTORICAL DIVISION OF CENTRAL ASIA " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

26

Бейсегулова А. К. Қазақстандағы құмық этносының этномәдениетіндегі ерекшеліктері Хабаршы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

27

Бейсегулова А. К. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласындағы саяси-қуғын сүргін құрбандарының музейі Edu.e-history.kz 0 - г. 0 - стр.

28

Картабаева Е. Т. "Ислам тарихын оқытуда діни жүйелерді салыстыра талдау" пәнінде ғылым мен білім беруді ұштастыру РОӘК ОӘБ мәжілісі аясындағы "Университеттегі білім беру бағдарламаларының экспорттық әлеуетін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру" атты 47-ші ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. 26+27 қаңтар 2017 жыл. 4 кітап 0 - г. 0 - стр.

29

Картабаева Е. Т. Орталық Азиядағы ислам факторы күшеюінің алғышарттары " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

30

Омаров Г. К. THE QUESTIONS RECONSTRUCTION COSTUMES OF SAKI’S ON ARCHAEOLOGICAL SOURCES Scientific journal "Fundamentalis scientiam 0 - г. 0 - стр.

31

Мийманбаева Ф. Н. «РУССКИЕ » В ЗAПИСКAХ AНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВ "Вестник КазНУ", серия историческая 0 - г. 0 - стр.

32

Асанова Б. С. Қазақ зиялыларының кітап баспа ісін ұйымдастырудағы қызметі " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

33

Асанова Б. С. Қазақстан библиографиясының дамуына үлес қосқан орыс шығыстанушылары "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

34

Султангалиева Г. С. Сырдария облысының Қазалы уезінде болыстық құрылымның құрылу ерекшеліктері " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

35

Телеуова Э. Т. Білім зияткерлік меншік ретінде: талап пен сұраныс. Казахский национальный педагогический университет имени Абая.ВЕСТНИК Серия«Исторические и социально-политические науки» 0 - г. 0 - стр.

36

Ногайбаева М. С. The role of Oguzs in the Formationa of Kazakh Turkic: Ethnical and Geographical Integration Milli Folklor 0 - г. 0 - стр.

37

Кошымова А. О. The role of Oguzs in the Formationa of Kazakh Turkic: Ethnical and Geographical Integration Milli Folklor 0 - г. 0 - стр.

38

Карибаев Б. Б. Барлыбек Сыртанов туралы ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

39

Нұсқабай П. Н. The Views of English Historians in the Second Half of the Nineteenth Century on Issues in Agrarian History " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

40

Козгамбаева Г. Б. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДАҒЫ САЯСИ ҚУҒЫНСҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫНЫҢ МУЗЕЙІ Электронный научный журнал «edu.ehistory. kz» № 4(08) 0 - г. 0 - стр.