Главная / Истории / Научные статьи

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

1

Нурпеисова Б. Е. Қаржы Комиссарлығының 1920-1925 жж. қаржыны үйлестірудегі жұмысының ұйымдастырылуы. Абай атын. Қаз.ҰПУ жЖаршысы 0 - г. 0 - стр.

2

Нурпеисова Б. Е. Қазақстандағы әкімшілік аймақтық басқаруды 1926-1928 жж. қаржыландыру мәселелері. Абай атын. ҚазҰПУ Жаршысы. 0 - г. 0 - стр.

3

Нурпеисова Б. Е. Қазақстанда 1920 -шы жылдары қаржы саласын мамандармен қамтылуы. Абай атын. Қаз.ҰПУ Жаршысы. Тарих, саяси-әлеуметтік серия. 0 - г. 0 - стр.

4

Елеуов М. Түркістан оазисіндегі археологиялық ескерткіштердің ашылу тарихы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті "ҚазҰУ хабаршысы" тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

5

Шалекенов М. У. Национально-освободительная борьба народов Приаралья против Хивинского ханства Вестник КазНПУ им. Абая. серия «Исторические и социально-политические дисциплины» 0 - г. 0 - стр.