Главная / Истории / Научные статьи

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

1

Карибаев Б. Б. Төле би және XVIII ғасырдың I жартысындағы Қазақстан тарихының мәселелері. ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.