Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Научные статьи

Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа)

Список публикаций.

Год публикации:

121

Нуршаихова Ж. А. В поисках преодоления языкового барьера Tap Chi Khoa Hoc Jornal of Science 0 - г. 0 - стр.

122

Нуршаихова Ж. А. В поисках преодоления языкового барьера Tap Chi Khoa Hoc Jornal of Science 0 - г. 0 - стр.

123

Нуршаихова Ж. А. О взаимосвязи языка, этнического менталитета и культуры TAP CHI KHOA HOC, Journal of Science, Hanoi National University of education. 0 - г. 0 - стр.

124

Нуршаихова Ж. А. О взаимосвязи языка, этнического менталитета и культуры TAP CHI KHOA HOC, Journal of Science, Hanoi National University of education. 0 - г. 0 - стр.

125

Нуршаихова Ж. А. DISCOURSE AS A SOCIAL PRACTICES TOOL ДИСКУРС КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК Вопросы когнитивной лингвистики 0 - г. 0 - стр.

126

Нуршаихова Ж. А. DISCOURSE AS A SOCIAL PRACTICES TOOL ДИСКУРС КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК Вопросы когнитивной лингвистики 0 - г. 0 - стр.

127

Нуршаихова Ж. А. Теория в практике преподавания языков Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

128

Нуршаихова Ж. А. Теория в практике преподавания языков Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

129

Саденова А. Е. Тіл меңгерудегі басты факторлардың бірі – уәждемелік (мотивация) «Шығыс тілдерін оқытудағы инновациялық бағыт-бағдарлар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

130

Саденова А. Е. Қазақ тілін меңгертуде шешендік сөз өнерімен таныстырудың ерекшелігі В мире методики: казахский и русский языки как иностранные. 0 - г. 0 - стр.

131

Саденова А. Е. Современные подходы в процессе обучения иностранному языку JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. 0 - г. 0 - стр.

132

Саденова А. Е. Тіл меңгерудегі сөйлеу мәдениетінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері "Қазақстанның шетелдік Шығыс елдерімен тарихи-мәдени байланыстары" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары" 0 - г. 0 - стр.

133

Ибрагимова М. Н. Әмір Темірдің Моғолстанға жасаған жорықтары Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 5th International symposium 15th September, 2014 0 - г. 0 - стр.

134

Ибрагимова М. Н. Әмір Темірдің Моғолстанға жасаған жорықтары Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 5th International symposium 15th September, 2014 0 - г. 0 - стр.

135

Ибрагимова М. Н. Қазақ хандары әулетінің шығу тарихы жайлы кейбір мәселелер. Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

136

Ибрагимова М. Н. Қазақ хандары әулетінің шығу тарихы жайлы кейбір мәселелер. Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

137

Буланова Т. М. Компьютерлік оқу құралын физика сабағында пайдаланудың тиімділігі және компьютерлік тестілеу //Заманауи үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзыреттік үлгісі// атты XLIII ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

138

Буланова Т. М. Оқушылардың білім деңгейін жоғары дәрежеге көтерудің негізгі жоспарлары //Заманауи үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзыреттік үлгісі// атты XLIII ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

139

Буланова Т. М. Физика бойынша білім сапасын арттыруда өзіндік жұмыстардың тиімділігі. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ//Шетел азаматтарын оқытудың,әлеуметтік ортаға бейімдеудің мәселелері.//Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 0 - г. 0 - стр.

140

Буланова Т. М. Қазақ диаспорасы жастарын физика сабағында сатылай дамыта оқыту технологиясын үйретудің негізгі әдістемелік ерекшеліктері Білім беру қызметіндегі инновациялар және оқытудың сапасын арттыру мәселелері і.//42-ші Халықаоалық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. 0 - г. 0 - стр.

141

Буланова Т. М. Физика және математика пәндерінің есептерін шғару әдістемелерінің ұқсастықтары Заманауи білім берудің тиімді әдістемелері 0 - г. 0 - стр.

142

Ибрагимова М. Н. Әмір Темір және оның ұрпақтарына арналған шығармаларды зерттеудің кейбір мәселелері Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

143

Ибрагимова М. Н. Әмір Темір және оның ұрпақтарына арналған шығармаларды зерттеудің кейбір мәселелері Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

144

Ибрагимова М. Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

145

Ибрагимова М. Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

146

Ибрагимова М. Н. Ақ Орда мемлекетінің саяси тарихы ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

147

Ибрагимова М. Н. Ақ Орда мемлекетінің саяси тарихы ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

148

Ибрагимова М. Н. THE HISTORY OF ZHALAYR TRIBE IN THE WORKS OF MASTER TEMIR Science: IntegratingTheory and Practice. Part 2. Materials of International Conference "Science: Integrating Theory and Practice". 0 - г. 0 - стр.

149

Ибрагимова М. Н. THE HISTORY OF ZHALAYR TRIBE IN THE WORKS OF MASTER TEMIR Science: IntegratingTheory and Practice. Part 2. Materials of International Conference "Science: Integrating Theory and Practice". 0 - г. 0 - стр.

150

Ибрагимова М. Н. Темірлік шығармалар жайлы белгілі шығыстанушы В.П.Юдиннің көзқарасы. Ж. Аймауытовтың 125 жылдығына арналған «Аймауытов оқулары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

151

Ибрагимова М. Н. Темірлік шығармалар жайлы белгілі шығыстанушы В.П.Юдиннің көзқарасы. Ж. Аймауытовтың 125 жылдығына арналған «Аймауытов оқулары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

152

Саденова А. Е. Преподавания иностранного языка в студенческой аудитории: теория и практика Планета "Руский язык" в виртуальном лингво-коммуникативном пространстве [Электронный ресурс]: виртуал. сб. научн. тр., 3-5 октября 2012 – Италия, Армения, Южная Корея, США, Казахстан, 0 - г. 0 - стр.

153

Ибрагимова М. Н. The history of Zhalayr tribe in the scholar works of Amir Temir Electronic magazine "e-history.kz" » National History. New researches 0 - г. 0 - стр.

154

Ибрагимова М. Н. The history of Zhalayr tribe in the scholar works of Amir Temir Electronic magazine "e-history.kz" » National History. New researches 0 - г. 0 - стр.

155

Ибрагимова М. Н. Жалайырлар тарихы мәселесі Әмір Темір кезеңіндегі тарихшылардың шығармаларында ҚазМҚПУ Хабаршысы (Тарих, экономика, құқық сериясы). 0 - г. 0 - стр.

156

Ибрагимова М. Н. Жалайырлар тарихы мәселесі Әмір Темір кезеңіндегі тарихшылардың шығармаларында ҚазМҚПУ Хабаршысы (Тарих, экономика, құқық сериясы). 0 - г. 0 - стр.

157

Ибрагимова М. Н. HISTORY OF THE TRIBES OCCUPIED IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE AGES INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD Science Proceedings of the conference Scientific and Practical Results in 2014. 0 - г. 0 - стр.

158

Ибрагимова М. Н. HISTORY OF THE TRIBES OCCUPIED IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE AGES INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD Science Proceedings of the conference Scientific and Practical Results in 2014. 0 - г. 0 - стр.

159

Айтпаева А. С. Языковая адаптация - курс обучения общению" методический сборник для преподавателей казахского и русского языков как иностранных " В мире методики: казахский и русский языки как иностранные" 0 - г. 0 - стр.

160

Айтпаева А. С. Языковая адаптация - курс обучения общению" методический сборник для преподавателей казахского и русского языков как иностранных " В мире методики: казахский и русский языки как иностранные" 0 - г. 0 - стр.