Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Научные статьи

Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа)

Список публикаций.

Год публикации:

1

Нуршаихова Ж. А. Ideological discourse of the website: discourse strategies, language, modeling Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education 0 - г. 0 - стр.

2

Ибрагимова М. Н. AMIR TEMUR AND HIS INVASIONS Scienfitik diskussion 0 - г. 0 - стр.

3

Нусупбаева С. А. AMIR TEMUR AND HIS INVASIONS Scienfitik diskussion 0 - г. 0 - стр.

4

Саденова А. Е. Қытай студенттерін екінші тілге оқытудағы кейбір қиындықтар //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

5

Саденова А. Е. Conceptual structures as representatives of language knowledge for different cultures bearers when learning the foreign language //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

6

Тилеужанова Г. Т. Шараф ад- Дин ' Али ибн Шайх Ходжи Йездидің «Зафар-наме» шығармасы – ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі............ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

7

Сапаева Г. Е. Шараф ад- Дин ' Али ибн Шайх Ходжи Йездидің «Зафар-наме» шығармасы – ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі............ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

8

Ибрагимова М. Н. Шараф ад- Дин ' Али ибн Шайх Ходжи Йездидің «Зафар-наме» шығармасы – ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі............ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

9

Ибрагимова М. Н. «МУ'ИЗЗ АЛ-АНСАБ»ШЫҒАРМАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕРІ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

10

Сапаева Г. Е. «МУ'ИЗЗ АЛ-АНСАБ»ШЫҒАРМАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕРІ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

11

Тилеужанова Г. Т. «МУ'ИЗЗ АЛ-АНСАБ»ШЫҒАРМАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕРІ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

12

Сандыкбаева У. Д. ЖАСТАР САЯСАТЫ ҰҒЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ РУХАНИ ФАКТОРЛАРЫ Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

13

Сандыкбаева У. Д. ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ЦЕНЗУРАНЫҢ 1950-60 ЖЖ. ҒЫЛЫМ МЕН МӘДЕНИЕТКЕ,ӘДЕБИЕТКЕ ТИГІЗГЕН ӘСЕРІ Отан Тарихы 0 - г. 0 - стр.

14

Тойганбекова М. Ш. "Қазақ тілі сабақтарында студенттердің коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру" "Қазақстанның жоғары мектебі" РГП на ПХВ "Центр Болонского прцесса и академической мобильности МОН РК 0 - г. 0 - стр.

15

Тойганбекова М. Ш. "Кәсіби оқыту мамандығының студенттерін технологиялық даярлаудағы базалық пәндердің өзара байланысы". "Қазақстанның жоғары мектебі" РГП на ПХВ "Центр Болонского прцесса и академической мобильности МОН РК 0 - г. 0 - стр.

16

Тойганбекова М. Ш. "Тарихи дерек және көркемдік шешім". Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

17

Тойганбекова М. Ш. "Ұлттық тарихымыздың этнотаңбалық жүйесі" "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

18

Тойганбекова М. Ш. "Қазақ балалар әдебиеті - ұлттық мәдениетіміздің рухани іргетасы". «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

19

Тойганбекова М. Ш. "М.Тиесов прозасының лингвотанымдық және көркемдік әлемі" //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

20

Наралиева Р. Т. Тарихи дерек және көркемдік шешім Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

21

Наралиева Р. Т. Ұлттық тарихымыздың этнотаңбалық жүйесі Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

22

Наралиева Р. Т. ҚАЗАҚ БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІ – ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТІМІЗДІҢ РУХАНИ ІРГЕТАСЫ Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

23

Наралиева Р. Т. ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ЗАМАНАУИ-ӘЛЕУМЕТТІК КЕЛБЕТІ Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

24

Саденова А. Е. 8. Саденова А., Торохтий Л., Казмаганбетова А. Реферат жазу – шетелдік студенттерге тіл меңгертудің бір түрі // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №1(43) 2017. С. 63-66 8. Саденова А., Торохтий Л., Казмаганбетова А. Реферат жазу – шетелдік студенттерге тіл меңгертудің бір түрі // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №1(43) 2017. С. 63-66 0 - г. 0 - стр.

25

Саденова А. Е. 9. Торохтий Л., Саденова А., Қойлыбаева С. Формирование языковой базы у иностранных учащихся при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №1(43) 2017. С. 60-63. 9. Торохтий Л., Саденова А., Қойлыбаева С. Формирование языковой базы у иностранных учащихся при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №1(43) 2017. С. 60-63. 0 - г. 0 - стр.

26

Саденова А. Е. Саденова А., Курманова Т., Азнабакиева М. Тіл меңгерудегі прагматикалық уәждемелік // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, № 2/2 (45) 2017. С. 132-135. Саденова А., Курманова Т., Азнабакиева М. Тіл меңгерудегі прагматикалық уәждемелік // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, № 2/2 (45) 2017. С. 132-135. 0 - г. 0 - стр.

27

Саденова А. Е. Саденова А., Якубаева К.С. Қабылдау дағдыларын қалыптастыруға арналған коммуникативтік тапсырмалар // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, № 2 (44) 2017. С. 246-249. 11. Саденова А., Якубаева К.С. Қабылдау дағдыларын қалыптастыруға арналған коммуникативтік тапсырмалар // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, № 2 (44) 2017. С. 246-249. 0 - г. 0 - стр.

28

Саденова А. Е. Саденова А., Есбулатова Р. М. Қытай студенттерін екінші тілге оқытудағы кейбір қиындықтар // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, № 2 (44) 2017. С. 157-160. Резюме В статье рассматриваются различные трудности и способы формирования компетенции устного общения китайских студентов на казахском и русском языках, даются рекомендации для развития навыков речевого общения. Рассматриваются приемы формирования говорения китайских учащихся, изучающих казахский и русский языки, дае 0 - г. 0 - стр.

29

Дауытова Ж. К. Педагогические условия активизации познавательной деятельности «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

30

Смағұл М. Ж. Педагогические условия активизации познавательной деятельности «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

31

Абдибекова К. Д. основные компоненты компьютерных технологий обучения "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 0 - г. 0 - стр.

32

Дауытова Ж. К. основные компоненты компьютерных технологий обучения "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 0 - г. 0 - стр.

33

Дауытова Ж. К. Дистанционное обучение с применением компьютерных технологий //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

34

Буланова Т. М. Дистанционное обучение с применением компьютерных технологий //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

35

Дуйсенбаева Р. И. Қарым-қатынастағы бейвербалды амалдар: көз кинемасы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

36

Ешимов М. П. Қарым-қатынастағы бейвербалды амалдар: көз кинемасы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

37

Курманова Т. В. Тіл меңгеруде прагматикалық уәждемелік //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

38

Саденова А. Е. Тіл меңгеруде прагматикалық уәждемелік //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

39

Казмагамбетова А. С. Елтану дәрістерінің тәрбиелік әлеуеті //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

40

Курманова Т. В. Елтану дәрістерінің тәрбиелік әлеуеті //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.