Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Искаков Б. А. Сравнение результатов регистрации гамма квантов с ионизационной камерой и РЭК Исследования в области естественных наук 0 - г. 0 - стр.

42

Искаков Б. А. Aktive filters исследования в области естественных наук 0 - г. 0 - стр.

43

Курманова Т. В. Системный подход к обучению и подготовке иностранных студентов к выпускному тестированию Бюллетень КазПРЯЛ 0 - г. 0 - стр.

44

Искаков Б. А. The mystery of dark energy Исследования в области естественных наук 0 - г. 0 - стр.

45

Искаков Б. А. Решение дифференциальных уравнений в среде Multisum Исследования в области естественных наук 0 - г. 0 - стр.

46

Тойганбекова М. Ш. Тілдерді оқыту - сөйлеу тілін дамытудың негізгі құралы . Сборник научно-методических трудов преподавательского состава КазНУ им. Аль-Фараби 0 - г. 0 - стр.

47

Тойганбекова М. Ш. Қазақ тілін оқытудың тиімді жолдары . Ғылым мен білім сапасы 21 ғасыр өркениетіінің кепілі. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі оқытушыларының ғылыми-әдістемелік мақалаларының жинағы. 0 - г. 0 - стр.

48

Тойганбекова М. Ш. Қазақ тілі сабағында жаңа технологияларды тиімді пайдалану. "Заманауи үздік кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзреттік үлгісі" атты XLIII ғылыми -әдістемелік конференция материалдыры 17-18 қаңтар 2013 ж. Материалы XLIII научно -методической конференции " компетентностая модель выпускника в системе современног непрерывного профессионального образования" 17-18 января 2013 0 - г. 0 - стр.

49

Тойганбекова М. Ш. Тілді оқыту үрдісін ұйымдастырудың инновациялық жолдары. "Заманауи үздік кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзреттік үлгісі" атты XLIII ғылыми -әдістемелік конференция материалдыры 17-18 қаңтар 2013 ж. Материалы XLIII научно -методической конференции " компетентностая модель выпускника в системе современног непрерывного профессионального образования" 17-18 января 2013 0 - г. 0 - стр.

50

Тойганбекова М. Ш. Ы.Алтынсарин балалар әдебиетінің негізін қалаушы. Международная научная конференция студентов и молодых учёных "Мир науки" 0 - г. 0 - стр.

51

Тойганбекова М. Ш. Көнерген сөздер Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

52

Наралиева Р. Т. Өнегелі өмір Шетел азаматтарын оқытудың, әлеуметтік ортаға бейімдеудің мәселелері 0 - г. 0 - стр.

53

Наралиева Р. Т. Методологическая роль педагогических игр в процессе обучения казахском языку как иностранному "Култур еврени" междунардный журнал общественных наук 0 - г. 0 - стр.

54

Мажиқызы Н. Жоғарғы оқу орындарында Қазақстан тарихы пәнін жүргізуде интерактивті әдістерді қолдану ҚазҰУ хабаршысы, тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

55

Смағұл М. Ж. Шек және функцияның үзіліссіздігі. "Заманауи үздік кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзреттік үлгісі" атты XLIII ғылыми -әдістемелік конференция материалдыры 17-18 қаңтар 2013 ж. Материалы XLIII научно -методической конференции " компетентностая модель выпускника в системе современног непрерывного профессионального образования" 17-18 января 2013 0 - г. 0 - стр.

56

Туребекова Р. С. "К вопросу о моделированном обучении русскому языку" "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

57

Туребекова Р. С. "Проблемная речевая ситуация на занятиях по русскому языку" Серия филологических наук, Известия КазУМО и МЯ им.Аблайхана 0 - г. 0 - стр.

58

Адилханова Ж. С. Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту әдістемесі. "Заманауи үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзіреттік үлгісі " атты ХLIII ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 17-18 қаңтар 2013 ж. 2- кітап 0 - г. 0 - стр.

59

Саденова А. Е. Тіл меңгерудегі уәждемеліктің (мотивация) ерекшелігі "Қазақстандағы корейтану: даму тенденциялары мен перспективалары атты халықаралық ғылыми конференция материалдары" 0 - г. 0 - стр.

60

Саденова А. Е. 1. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудағы кейбір ерекшеліктер. 1. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудағы кейбір ерекшеліктер. 0 - г. 0 - стр.

61

Саденова А. Е. Қазақ тілін меңгеруде дискурстың құзыреттілігінің қалыптасуы Тіл. Әдебиет. Методика. Сборник научных трудов, посвященный шестилетию отделения казахской филологии Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами. 0 - г. 0 - стр.

62

Саденова А. Е. Тіл меңгертудегі уәждемеліктің ерекшелігі ҚазМемҚызПедУ-ң 70 жылдығына орай "Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті мәселлері" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

63

Саденова А. Е. Тіл меңгертуде сөйлеу жағдаятын қолданудың тиімділігі "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

64

Саденова А. Е. Тілді меңгертуде дискурстық құзыреттіліктің маңыздылығы. Материалы Международной научно-методической виртуальной конференции 0 - г. 0 - стр.

65

Туребекова Р. С. "Совершенствование навыков чтения на занятиях русского языка в национальной аудитории" "Вестник" - КазНу, Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

66

Туребекова Р. С. "Язык специальности на занятиях русского языка" "Вестник" - КазНу, Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

67

Туребекова Р. С. "К вопросу о речевых ошибках" "Вестник" - КазНу, Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

68

Туребекова Р. С. "Работа с учебно-научными текстами на занятиях по русскому языку" Известия КазУМОиМЯ им.Абылайхана, серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

69

Туребекова Р. С. "О чтении и анализе научных текстов на занятиях по русскому языку" Вестник Института Абая КазНУ им.аль-Фараби 0 - г. 0 - стр.

70

Үсейн Е. М. Основные аспекты формирования физического воспитания студенческой молодежи в Республике Казахстан Актуальные вопросы естественно-научных дисциплин 0 - г. 0 - стр.

71

Үсейн Е. М. 17-19 жастағы жас футболшылардың кардиореспираторлық жүйесінің даму ерекшеліктері Актуальные вопросы естественно-научных дисциплин 0 - г. 0 - стр.

72

Үсейн Е. М. XXVIII ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТУДЕНТТІК ЖАРЫС. "Вестник физической культуры", КАЗАХСТАН, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: издательство ТОО " Полиграфсервис 0 - г. 0 - стр.

73

Үсейн Е. М. СТУДЕНТ ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ЖАЗҒЫ УНИВЕРСИАДА Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

74

Наралиева Р. Т. Қазақ тіл пәні бойынша тест тапсырмаларын әзірлеудің технологиясы мен ерекшеліктері KULTUR EVRENI 0 - г. 0 - стр.

75

Үсейн Е. М. Студенттер жастар арасындағы жазғы универсиада "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

76

Үсейн Е. М. XXVIII Халықаралық студенттік жарыс "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

77

Калиолла А. Студентік ұжымдағы жеке тұлғалғааралық қарым-қатынас пен олардың өзара коммуникативті іс-әрекетінің мазмұны мен құрылымы. КазНУ ВЕСТНИК. Серия МО и МП. 0 - г. 0 - стр.

78

Калиолла А. Тыйым сөздердің қолданылуының ерекшеліктері. Ақ бесік журналы 0 - г. 0 - стр.

79

Наралиева Р. Т. Қазақ тілін көптілді ортада оқытудың ерекшеліктері: тәжірибе, ізденіс және инновация Алматы ұстазы 0 - г. 0 - стр.

80

Наралиева Р. Т. Современная методика обучения казахскому языку как иностранному Научная дискуссия: вопросы филологии и искусствоведения и культурологии 0 - г. 0 - стр.