Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Айтпаева А. С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТҮРЛЕРІ международный научно-популярный журнал "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

2

Айтпаева А. С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТҮРЛЕРІ международный научно-популярный журнал "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

3

Бегалиева А. К. Қазақстан тарихын өзге тілді дәрісханада оқытудың ерекшеліктері "Қазіргі заманғы жоғары оқу орнына дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

4

Амирканов М. Б. Қазақстан тарихын өзге тілді дәрісханада оқытудың ерекшеліктері "Қазіргі заманғы жоғары оқу орнына дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

5

Амирканов М. Б. Тыңдаушыларға озық технология арқылы тарихты оқыту тиімділігі "Қазіргі заманғы ЖОО-ға дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар"атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

6

Бегалиева А. К. Тыңдаушыларға озық технология арқылы тарихты оқыту тиімділігі "Қазіргі заманғы ЖОО-ға дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар"атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

7

Бегалиева А. К. Казақстан тарихы пәнін оқытуда ақпараттық- коммуникациялық технологияны қолданудың тиімділігі. 46-ғылыми-әдістемелік конфр. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту,; Аккредитация және кадрлар дайындау сапасының кепілі А..2016 0 - г. 0 - стр.

8

Тойганбекова М. Ш. Қазақ тілінде етістіктің кактегорияларын меңгертудің ерекшеліктері Л.Г.Гумилев атындағы Еуразия университетінің Хабаршысы ғылыми журнал 0 - г. 0 - стр.

9

Тойганбекова М. Ш. М.Тиезов балалар әдебиетінің шебері Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

10

Тойганбекова М. Ш. Қазақ балалар әдебиеті – ұлттық мәдениетіміздің рухани іргетасы Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

11

Тойганбекова М. Ш. Балалар әдебиеті хақында Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

12

Тойганбекова М. Ш. THE BEAUTY OF NOVEL “SHAKAN-SHERI” AL-FARABI.kz. №1/2016 (Индекс 74501) 0 - г. 0 - стр.

13

Тойганбекова М. Ш. ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ GENRE FEATURES OF KAZAKH LITERARY TALES Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

14

Нуршаихова Ж. А. КОНТЕНТЫ САЙТОВ: ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЗАХСТАНСКИЙ СОЦИУМ Вестник ПГУ 0 - г. 0 - стр.

15

Нуршаихова Ж. А. КОНТЕНТЫ САЙТОВ: ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЗАХСТАНСКИЙ СОЦИУМ Вестник ПГУ 0 - г. 0 - стр.

16

Нуршаихова Ж. А. Typochoric Version of Structural Taxonomy of the Russian Sentence Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

17

Нуршаихова Ж. А. Typochoric Version of Structural Taxonomy of the Russian Sentence Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

18

Саденова А. Е. Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

19

Толмачева Д. С. Sadenova A., Tolmacheva D., Ignatova E. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING DIALOGICAL FORMS OF COMMUNICATION FOR FOREIGN STUDENTS Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

20

Толмачева Д. С. Sadenova A., Tolmacheva D., Ignatova E. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING DIALOGICAL FORMS OF COMMUNICATION FOR FOREIGN STUDENTS Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

21

Игнатова Е. Р. Sadenova A., Tolmacheva D., Ignatova E. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING DIALOGICAL FORMS OF COMMUNICATION FOR FOREIGN STUDENTS Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

22

Игнатова Е. Р. Sadenova A., Tolmacheva D., Ignatova E. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING DIALOGICAL FORMS OF COMMUNICATION FOR FOREIGN STUDENTS Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

23

Саденова А. Е. Коммуникативтік құзыреттілікті бағалауда сұхбат-тесттің маңыздылығы. альманах «Дайджест педагогических новаций» 0 - г. 0 - стр.

24

Ахмедова А. К. Черты национального характера в русских пословицах Вестник ПГУ 0 - г. 0 - стр.

25

Ахмедова А. К. Черты национального характера в русских пословицах Вестник ПГУ 0 - г. 0 - стр.

26

Сандыкбаева У. Д. ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ БОЛМЫСЫНДАҒЫ ҚҰҢДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

27

Мажиқызы Н. ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ БОЛМЫСЫНДАҒЫ ҚҰҢДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

28

Ибрагимова М. Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

29

Ибрагимова М. Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

30

Нусупбаева С. А. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

31

Ибрагимова М. Н. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

32

Ибрагимова М. Н. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

33

Ибраимова Ж. Т. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

34

Нусупбаева С. А. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

35

Нусупбаева С. А. Орта Азияда мекен еткен қыпшақтар тарихы жайлы кейбір мәселелер Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

36

Ибрагимова М. Н. Орта Азияда мекен еткен қыпшақтар тарихы жайлы кейбір мәселелер Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

37

Ибрагимова М. Н. Орта Азияда мекен еткен қыпшақтар тарихы жайлы кейбір мәселелер Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

38

Ибрагимова М. Н. Инновацияларды басқару мәселесінің ғылымда зерттелуі Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

39

Ибрагимова М. Н. Инновацияларды басқару мәселесінің ғылымда зерттелуі Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

40

Жаппасов Ж. Е. Инновацияларды басқару мәселесінің ғылымда зерттелуі Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.