Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Научные статьи

Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа)

Список публикаций.

Год публикации:

1

Сандыкбаева У. Д. Қазіргі кездегі жастар саясатының қалыптасуының материалдық және рухани факторлары. – Мир человека. № 4. 2012. С. 23-28 0 - г. 0 - стр.

2

Сандыкбаева У. Д. Жастар белсенділігінің қалыптасуының шығыстық және батыстық үлгідегі әлеуметтік-мәдени негіздері. «Әл-Фараби: Философия. Мәдениет. Дін.» әл-Фараби атындағы ҚҰУ-дың 75 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 0 - г. 0 - стр.

3

Сандыкбаева У. Д. Қазіргі қазақ жастарының ұлттық мәдениеттегі орны. Ізденіс 0 - г. 0 - стр.

4

Сандыкбаева У. Д. Жастарды азаматтық және кәсіби тұрғыдан тәрбиелеудің тәжірибесі мен бағдары. Қазақстанның жоғарғы мектебі 0 - г. 0 - стр.

5

Койшыбаева Г. С. Қазақ ұлтты респонденттер отбасыларындағы ұрпақаралық тілдік трансмиссияның квантитативтік параметрлері «Түркі әлемі: мыңжылдық тоғысындағы тіл, тарих және мәдениет интеграциясы» атты халықаралық симпозиум 0 - г. 0 - стр.

6

Койшыбаева Г. С. Межпоколенная языковая трансмиссия в семьях респондентов казахской национальности Материалы международной научно-практической конференции «Язык и ментальность». 0 - г. 0 - стр.

7

Койшыбаева Г. С. Ұрпақаралық тілдік трансмиссия мен этникалық сәйкестіліктің корреляциясы А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының "Тілтаным" журналы 0 - г. 0 - стр.

8

Койшыбаева Г. С. Коореляция гендерной идентичности и межпоколенной языковой трансмиссии "Вестник" - КазНу, Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.