Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Научные статьи

Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа)

Список публикаций.

Год публикации:

1

Ахмедова А. К. Изучение сложноподчинённых предложений с союзным словом «который» на уроках РКИ Авторские технологии в преподавании языков 0 - г. 0 - стр.

2

Ахмедова А. К. Варианты презентации глаголов движения Авторские технологии в преподавании языков 0 - г. 0 - стр.

3

Буланова Т. М. Қазақ халқы жинақтаған практикалық тәжірибені физикада тиімді қолданудың әдістері. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ//Оқытудың инновациалары: шетел азаматтарын ЖОО-ға дайындаудық тиімділігін арттырудың өзекті мәселелері.//Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. 0 - г. 0 - стр.

4

Буланова Т. М. Қазақ диаспорасы тыңдаушыларының физикалық ұғымдарды меңгеруінің ғылыми - әдістемелік негіздері. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ//Оқытудың инновациалары: шетел азаматтарын ЖОО-ға дайындаудық тиімділігін арттырудың өзекті мәселелері.//Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары 0 - г. 0 - стр.

5

Мусабекова У. Е. КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ В ФОРМАТЕ РОССИЙСКпгг, ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Материалы 3-й международной научно-практической конференции "Языковая политика и социаль- правовые аспекты адаптации мигрантов: проблемы, реалиция и перспективы" 0 - г. 0 - стр.

6

Сандыкбаева У. Д. Жастар белсенділігінің қоғамдағы даму ерекшеліктері Исламтану және араб филологиясы мәселелері Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.«НұрМүбарак», 0 - г. 0 - стр.

7

Сандыкбаева У. Д. Жастар белсенділігінің қалыптасуының әлеуметтік-мәдени алғышарттары Қазіргі тарих ғылымының проблемалары: Жаңа бағыттар мен көзқарастар. Халықаралық ғылыми Бекмаханов оқуларының конференциясы материалдары. «Қазақ университеті» 0 - г. 0 - стр.

8

Сандыкбаева У. Д. Жастардың демократиялық санасын қалыптастырудың тәсілдері Оқытудың инновациялары: Шетел азаматтарын ЖОО-ға дайындаудың тиімділігін арттырудың өзекті мәселелері. Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 0 - г. 0 - стр.

9

Сандыкбаева У. Д. Жастар ұғымы және оның әлеуметтік-мәдени болмысы Адам және әлем: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалары. 0 - г. 0 - стр.

10

Саткенова Ж. Б. Қазақ-қырғыз тілдеріндегі соматикалық фразеологизмдер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті магистратура және PhD докторантура институтының еңбектері 8-шығарылым. «Қазақстан республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына жолдауына орай білім беру жән 0 - г. 0 - стр.

11

Саткенова Ж. Б. Қазақ және қырғыз тілдеріндегі фразеологизмдерді салыстыра зерттеудің мәні мен маңызы Профессор А.Ысқақов және ұлттық педагогика көрнекті қоғам қайраткері ҚазССР ҒА-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор Ахмеди Ысқақұлы Ысқақовтың 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы, 2010 0 - г. 0 - стр.

12

Тойганбекова М. Ш. Мағзұм Тиесовтің жазушылық шеберлігі Ақиқат- Ұлттық қоғамдық- саяси журнал 0 - г. 0 - стр.

13

Тойганбекова М. Ш. Талғампаз табиғат жыршысы Жұлдыз 0 - г. 0 - стр.

14

Амирканов М. Б. Қайраткер Н.Оңдасыновтың шығармашылық мұрасы Қазақ өркениеті 0 - г. 0 - стр.

15

Амирканов М. Б. Н.Д. Оңдасыновтың Қазақстанның мәдениеті мен өнерін дамытудағы атқарған ролі Вестник КазНУ. Серия историческая 0 - г. 0 - стр.