Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience

List of publications

Year of publication:

121

Торманов Н. Модульдік оқыту технологиясын экологиялық физиология пәнінде қолдану жолдары 2013 - г. 4 - стр.

122

Торманов Н. Дамыта оқыту технологиясын физиология, биофизика және хронобиология пәндерінде қолдану жолдары 2013 - г. 3 - стр.

123

Торманов Н. Студенттердін білімін бағалаудың өлшемдері 2013 - г. 3 - стр.

124

Торманов Н. "Физиология негіздері" пәнін кіріктерілген әдіспен оқыту 2013 - г. 3 - стр.

125

Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Еланцев А.Б. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.

126

Швецова Е. В. Еланцев А.Б., Кулбаева М.С. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.

127

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.

128

Тулеуханов С. Швецова Е.В., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.

129

Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Тулеуханов С.. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.

130

Кулбаева М. С. Жас ерекшеліктеріне тәуелді жаттығулардың әсерлерін зерттеу 2013 - г. 1 - стр.

131

Кулбаева М. С. Биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша ағзаның күйін бағалау 2013 - г. 2 - стр.

132

Кулбаева М. С. Мектеп оқушыларын тәрбиелеудегі негізгі мәселелер 2013 - г. 2 - стр.

133

Кулбаева М. С. Тулеуханов С.. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

134

Тулеуханов С. Кулбаева М.С. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

135

Тулеуханов С. Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

136

Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

137

Кулбаева М. С. Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

138

Кулбаева М. С. Ағзаның физиологиялық күйін анықтауға биологиялық активті нүктелердің қолданылуы 2013 - г. 2 - стр.

139

Торманов Н. Қазақстан республикасы мен Еуропа елдеріндегі биология пәнінің білім беру ерешеліктері 2013 - г. 1 - стр.

140

Торманов Н. Уршеева Б.И., Атанбаева Г.К. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.

141

Атанбаева Г. К. Уршеева Б.И., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.

142

Уршеева Б. И. Атанбаева Г.К., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.

143

Атанбаева Г. К. Инфрадыбыстың егеуқұйрықтар қанындағы жалпы лейкоциттерінің көрсеткіштеріне әсері. 2013 - г. 4 - стр.

144

Атанбаева Г. К. Ауыр метал иондарының адам және жануарлар организіміне әсері 2013 - г. 4 - стр.

145

Атанбаева Г. К. Кадмийдің иммундық клеткаларға әсері. 2013 - г. 4 - стр.

146

Атанбаева Г. К. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау. 2013 - г. 2 - стр.

147

Атанбаева Г. К. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.

148

Аблайханова Н. Т. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау 2013 - г. 2 - стр.

149

Аблайханова Н. Т. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.

150

Аблайханова Н. Т. Алматы облысындағы өмір сүріп жатқан әртүрлі жастағы тұрғындардың қан көрсеткіштеріне салыстырмалы талдау. 2013 - г. 1 - стр.

151

Аблайханова Н. Т. Наноэнтеросорбент «ИНГО-2» қабылдаған жануарлардың гемотологиялық сараптамасындағы өзгерістер. 2013 - г. 1 - стр.

152

Аблайханова Н. Т. Изучение хронобиологических закономерностей течение мигрени. 2013 - г. 1 - стр.

153

Аблайханова Н. Т. Анемияға шалдыққан аналық егекқұйрықтардың антиоксиданттық витаминдерінің мөлшеріне герань сығындысының әсері. 2013 - г. 1 - стр.

154

Аскарова З. А. Қорғасын ацетатымен улану кезіндегі қан мен лимфа құрамындағы жалпы ақуыз көрсеткішіне Гепа-Мерц препаратының әсері. 2013 - г. 1 - стр.

155

Аблайханова Н. Т. Жануарлардың психо-эмоциональды күйлеріне наноэнтеросорбент «ИНГО-2» ің әсерің зерттеу. 2013 - г. 1 - стр.

156

Аблайханова Н. Т. Изучение хроноструктурных параметров временой организации сердечно-сосудистой системы человека в норме. 2013 - г. 1 - стр.

157

Аблайханова Н. Т. Улы гепатит кезіндегі лимфаның биохимиялық құрамын анықтау. 2013 - г. 1 - стр.

158

Аблайханова Н. Т. Қыс мезгіліндегі адамның жүрек-қан тамырлар жүйесінің тәуліктік динамикасының хроноқұрылымдық көрсеткіштерінің ерекшеліктері. 2013 - г. 1 - стр.

159

Аблайханова Н. Т. Герань сығындысының аналық егеуқұйрықтардың қан көрсеткіштеріне әсері. 2013 - г. 1 - стр.

160

Аблайханова Н. Т. «ИНГО-2» наноэнтеросорбенттің ақ егеуқұйрықтардың асқазанына әсері. 2013 - г. 1 - стр.