Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience

List of publications

Year of publication:

1

Гумарова Л. Ж. An 11-year cycle in maternal mortality? 2011 - г. 7 - стр.

2

Аблайханова Н. Т. Аллоксан диабеті кезіндегі лимфадағы өзгерістер 2011 - г. 29 - стр.

3

Аблайханова Н. Т. Биологиялық ырғақтылық және күн тәртібі 2011 - г. 27 - стр.

4

Аблайханова Н. Т. Экзогенді факторлардың жануарлардың жүрегінің жиырылу ырғағының тәуліктік динамикасына әсерін анықтау 2011 - г. 34 - стр.

5

Аблайханова Н. Т. Маусымдық биоырғақтың жануарлар жүрегінің тәуліктік динамикасына әсерін зерттеу 2011 - г. 35 - стр.

6

Аблайханова Н. Т. Мәселелі жағдай тұғызып оқытудың дидактикалық қағидалары 2011 - г. 50 - стр.

7

Аблайханова Н. Т. «Биология. Адам және оның денсаулығы» пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы 2011 - г. 10 - стр.

8

Аблайханова Н. Т. Кардио-респираторлық жүйенің тәуліктік ырғағының хроноқұрылымдық параметрлерінің ерекшеліктері 2011 - г. 10 - стр.

9

Аблайханова Н. Т. Жасөспірімдердің терісіндегі БАН-ң электрофизиологиялық көрсеткіштеріне персоналды компьютердің әсерін анықтау 2011 - г. 9 - стр.

10

Аблайханова Н. Т. Показатели крови и осмотическая резистентность эритроцитов у крыс в периоды лактогенеза и лактопоэза при действии фикоцианина на фоне экспериментальной анемии 2011 - г. 169 - стр.

11

Аблайханова Н. Т. Определение реактивности организма животных на экзогенно введенный наноэнтеросорбен «Инго-2» 2011 - г. 213 - стр.

12

Аблайханова Н. Т. Биология пәнінің жас ұрпақтарға тәлім-тәрбие берудегі үлесі 2011 - г. 366 - стр.

13

Аблайханова Н. Т. Наноэнтеросорбенттің жануарлар организміне әсері. 2011 - г. 9 - стр.

14

Аблайханова Н. Т. Сүйек кемігі клеткаларының мононуклеарлық фракциясын енгізген кезде сүт түзуші егеуқұйрықтардың эритроциттер мембраналарының төзімділігінің қалыпқа келуі 2011 - г. 36 - стр.

15

Аблайханова Н. Т. Шажырқай лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігіне улы гепатиттің әсері. 2011 - г. 38 - стр.

16

Аблайханова Н. Т. Жануарлардың мінез құлқы мен жүйке жүйесіне энторосорбенттің әсері. 2011 - г. 71 - стр.

17

Бактыбаева Л. К. Қорғасын ацетатының әсерімен зақымдалған сүйек кемігінің қан түзілуіне жаңа БИВ-7 қосылысының әсері 2011 - г. 4 - стр.

18

Бактыбаева Л. К. Влияние экзаменационного стресса на некоторые показатели ЭКГ студентов в разные сезоны года 2011 - г. 3 - стр.

19

Торманов Н. Мәселелі оқытудың басты талаптары. 2011 - г. 5 - стр.

20

Торманов Н. Жүрек жұмысы ырғағының өзрісіне коррекция жасау жолдары. 2011 - г. 1 - стр.

21

Торманов Н. Модульдік технологияны пайдаланып оқыту ерекшеліктері. 2011 - г. 3 - стр.

22

Торманов Н. Мектеп оқушыларының жасқа сай антропометриялық көрсеткіштері. 2011 - г. 82 - стр.

23

Аскарова З. А. Особенности адаптации к условиям жаркого климата в зависимости от уровня физической подготовки. 2011 - г. 1 - стр.

24

Аскарова З. А. Жүктіліктің II- триме-стріндегі қан құрамын-дағы альфа-фетапротеин мен хориондық гонадо-тропиннің мөлшерін зерттеу 2011 - г. 2 - стр.

25

Аскарова З. А. Исследование показателей дыхательной системы человека в условиях физической и респираторной нагрузок 2011 - г. 1 - стр.

26

Аскарова З. А. Еланцев А.Б., Маркеева С.С., Сраилова Г.Т. Особенности адаптации к условиям жаркого климата в зависимости от уровня физической подготовки 2011 - г. 1 - стр.

27

Сраилова Г. Т. Еланцев А.Б., Маркеева С.С., Аскарова З.А. Особенности адаптации к условиям жаркого климата в зависимости от уровня физической подготовки 2011 - г. 1 - стр.

28

Басыгараев Ж. М. Нанотехнологиялық әдісті пайдалану арқылы биореттегішті бөліп алу және құрылымын анықтау 2011 - г. 1 - стр.

29

Аскарова З. А. ФИЗИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ КЕЗІНДЕГІ СПОРТШЫЛАРДЫҢ ГЕМОДИНАМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ/ 2011 - г. 3 - стр.

30

Аскарова З. А. Сраилова Г.Т. Исследование показателей дыхательной системы человека в условиях физической и респираторной нагрузок. 2011 - г. 1 - стр.

31

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А. Исследование показателей дыхательной системы человека в условиях физической и респираторной нагрузок. 2011 - г. 1 - стр.

32

Аскарова З. А. ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ ӘРТҮРЛІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ КҮЙІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ 2011 - г. 4 - стр.

33

Аскарова З. А. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ г. АЛМАТЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 2011 - г. 5 - стр.

34

Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т., Жүнісжан А.Ж., Дощанова Б.К. Физикалық жүктеме кезіндегі спортшылардың гемодинамикалық көрсеткіштерінің өзгеруі 2011 - г. 1 - стр.

35

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С., Жүнісжан А.Ж., Дощанова Б.К. Физикалық жүктеме кезіндегі спортшылардың гемодинамикалық көрсеткіштерінің өзгеруі 2011 - г. 1 - стр.

36

Сраилова Г. Т. Жүнісжан А.Ж., Бугыбаева Ш.Б. Сыртқы тыныс алудын жасқа сай ерекшеліктері 2011 - г. 1 - стр.

37

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С. Физикалық даму деңгейі әртүрлі студенттердің тыныс алу жүйесінің функционалдық күйін салыстырмалы зерттеу 2011 - г. 1 - стр.

38

Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т. Физикалық даму деңгейі әртүрлі студенттердің тыныс алу жүйесінің функционалдық күйін салыстырмалы зерттеу 2011 - г. 1 - стр.

39

Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т., Дощанова Б.К. Функциональные особенности яичников у девочек-подростков г.Алматы в норме и патологии. 2011 - г. 1 - стр.

40

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С., Дощанова Б.К. Функциональные особенности яичников у девочек-подростков г.Алматы в норме и патологии. 2011 - г. 1 - стр.