Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience

List of publications

Year of publication:

121

Жолдасова М. К. Аймаганбетова О.Х. Features of Realization of Moral-Spiritual Formation in Post-Soviet Kazakhstan 2012 - г. 4 - стр.

122

Ахметова А. Б. Айдосова С.С., Атабаева С.Д., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. «Identification of tolerant wheat cultivars to combined effect of cadmium and salinity»// 2017 2013 - г. 6 - стр.

123

Торманов Н. Мұғалімнің еңбегін ғылыми тұрғыдан ұйымдастырудың физиолого-психологиялық аспектері 2012 - г. 3 - стр.

124

Торманов Н. Ұлыбритания мен Қазақстан республикасының оқу орындарында биологиядан білім беру ерешеліктері 2012 - г. 4 - стр.

125

Торманов Н. Модульдік оқыту технологиясын экологиялық физиология пәнінде қолдану жолдары 2013 - г. 4 - стр.

126

Торманов Н. Дамыта оқыту технологиясын физиология, биофизика және хронобиология пәндерінде қолдану жолдары 2013 - г. 3 - стр.

127

Торманов Н. Студенттердін білімін бағалаудың өлшемдері 2013 - г. 3 - стр.

128

Торманов Н. "Физиология негіздері" пәнін кіріктерілген әдіспен оқыту 2013 - г. 3 - стр.

129

Швецова Е. В. Еланцев А.Б., Кулбаева М.С. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.

130

Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Еланцев А.Б. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.

131

Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Тулеуханов С.. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.

132

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.

133

Тулеуханов С. Швецова Е.В., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.

134

Кулбаева М. С. Жас ерекшеліктеріне тәуелді жаттығулардың әсерлерін зерттеу 2013 - г. 1 - стр.

135

Кулбаева М. С. Биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша ағзаның күйін бағалау 2013 - г. 2 - стр.

136

Кулбаева М. С. Мектеп оқушыларын тәрбиелеудегі негізгі мәселелер 2013 - г. 2 - стр.

137

Кулбаева М. С. Тулеуханов С.. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

138

Тулеуханов С. Кулбаева М.С. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

139

Тулеуханов С. Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

140

Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

141

Кулбаева М. С. Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

142

Кулбаева М. С. Ағзаның физиологиялық күйін анықтауға биологиялық активті нүктелердің қолданылуы 2013 - г. 2 - стр.

143

Торманов Н. Қазақстан республикасы мен Еуропа елдеріндегі биология пәнінің білім беру ерешеліктері 2013 - г. 1 - стр.

144

Торманов Н. Уршеева Б.И., Атанбаева Г.К. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.

145

Атанбаева Г. К. Уршеева Б.И., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.

146

Уршеева Б. И. Атанбаева Г.К., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.

147

Атанбаева Г. К. Инфрадыбыстың егеуқұйрықтар қанындағы жалпы лейкоциттерінің көрсеткіштеріне әсері. 2013 - г. 4 - стр.

148

Атанбаева Г. К. Ауыр метал иондарының адам және жануарлар организіміне әсері 2013 - г. 4 - стр.

149

Атанбаева Г. К. Кадмийдің иммундық клеткаларға әсері. 2013 - г. 4 - стр.

150

Атанбаева Г. К. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау. 2013 - г. 2 - стр.

151

Атанбаева Г. К. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.

152

Аблайханова Н. Т. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау 2013 - г. 2 - стр.

153

Аблайханова Н. Т. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.

154

Аблайханова Н. Т. Алматы облысындағы өмір сүріп жатқан әртүрлі жастағы тұрғындардың қан көрсеткіштеріне салыстырмалы талдау. 2013 - г. 1 - стр.

155

Аблайханова Н. Т. Наноэнтеросорбент «ИНГО-2» қабылдаған жануарлардың гемотологиялық сараптамасындағы өзгерістер. 2013 - г. 1 - стр.

156

Аблайханова Н. Т. Изучение хронобиологических закономерностей течение мигрени. 2013 - г. 1 - стр.

157

Аблайханова Н. Т. Анемияға шалдыққан аналық егекқұйрықтардың антиоксиданттық витаминдерінің мөлшеріне герань сығындысының әсері. 2013 - г. 1 - стр.

158

Аскарова З. А. Қорғасын ацетатымен улану кезіндегі қан мен лимфа құрамындағы жалпы ақуыз көрсеткішіне Гепа-Мерц препаратының әсері. 2013 - г. 1 - стр.

159

Аблайханова Н. Т. Жануарлардың психо-эмоциональды күйлеріне наноэнтеросорбент «ИНГО-2» ің әсерің зерттеу. 2013 - г. 1 - стр.

160

Аблайханова Н. Т. Изучение хроноструктурных параметров временой организации сердечно-сосудистой системы человека в норме. 2013 - г. 1 - стр.