Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience

List of publications

Year of publication:

1

Бактыбаева Л. К. Постановка проблемных задач при проведении лабораторных работ по физиологии 2013 - г. 5 - стр.

2

Бактыбаева Л. К. Личностно-ориентированные методы обучения в биологии 2013 - г. 6 - стр.

3

Бактыбаева Л. К. Исследование миелостимулирующих свойств фитопрепаратов, полученных из растений, произрастающих на аридной зоне Казахстана 2013 - г. 5 - стр.

4

Бактыбаева Л. К. Разработка новых миелостимуляторов 2013 - г. 5 - стр.

5

Гумарова Л. Ж. D. Gubin, A. Vetoshkin, L. Beaty, Lyazzat Gumarova, F. Halberg, G. Cornelissen. Chronobiologically-interpreted Ambulatory Blood Pressure Monitoring (C-ABPM) of Shift-Workers in Siberia. // Материалы юбилейной научно-практической коференции, посвященнной 50-летию Тюменской гос. мед. академии, 2013, 6 с. 2013 - г. 6 - стр.

6

Гумарова Л. Ж. Franz Halberg, Lyazzat Gumarova, Denis Gubin, Ohild Schwarzkopf, Germaine Cornelissen. Personalized chronouspheres (chrono-noospheres): temporo-spatially GLObal and local // Материалы юбилейной научно-практической коференции, посвященнной 50-летию Тюменской гос. мед. академии, 2013, 6 с. 2013 - г. 6 - стр.

7

Гумарова Л. Ж. G.Cornelissen, J.Merilahti, I.Korhonen, D. Hillman, O.Schwartzkopff, Lyazzat Gumarova, C.Maggioni, D.Gubin, F.Halberg.. Wrist activity: marker of infradian magnetic cycles? // Материалы юбилейной научно-практической коференции, посвященнной 50-летию Тюменской гос. мед. академии, 2013, 5 с. 2013 - г. 5 - стр.

8

Ахметова А. Б. Айдосова С.С., Атабаева С.Д., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С. «Identification of tolerant wheat cultivars to combined effect of cadmium and salinity»// 2017 2013 - г. 6 - стр.

9

Торманов Н. Модульдік оқыту технологиясын экологиялық физиология пәнінде қолдану жолдары 2013 - г. 4 - стр.

10

Торманов Н. Дамыта оқыту технологиясын физиология, биофизика және хронобиология пәндерінде қолдану жолдары 2013 - г. 3 - стр.

11

Торманов Н. Студенттердін білімін бағалаудың өлшемдері 2013 - г. 3 - стр.

12

Торманов Н. "Физиология негіздері" пәнін кіріктерілген әдіспен оқыту 2013 - г. 3 - стр.

13

Швецова Е. В. Еланцев А.Б., Кулбаева М.С. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.

14

Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Еланцев А.Б. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.

15

Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Тулеуханов С.. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.

16

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.

17

Тулеуханов С. Швецова Е.В., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.

18

Кулбаева М. С. Жас ерекшеліктеріне тәуелді жаттығулардың әсерлерін зерттеу 2013 - г. 1 - стр.

19

Кулбаева М. С. Биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша ағзаның күйін бағалау 2013 - г. 2 - стр.

20

Кулбаева М. С. Мектеп оқушыларын тәрбиелеудегі негізгі мәселелер 2013 - г. 2 - стр.

21

Кулбаева М. С. Тулеуханов С.. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

22

Тулеуханов С. Кулбаева М.С. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

23

Тулеуханов С. Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

24

Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

25

Кулбаева М. С. Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.

26

Кулбаева М. С. Ағзаның физиологиялық күйін анықтауға биологиялық активті нүктелердің қолданылуы 2013 - г. 2 - стр.

27

Торманов Н. Қазақстан республикасы мен Еуропа елдеріндегі биология пәнінің білім беру ерешеліктері 2013 - г. 1 - стр.

28

Торманов Н. Уршеева Б.И., Атанбаева Г.К. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.

29

Атанбаева Г. К. Уршеева Б.И., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.

30

Уршеева Б. И. Атанбаева Г.К., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.

31

Атанбаева Г. К. Инфрадыбыстың егеуқұйрықтар қанындағы жалпы лейкоциттерінің көрсеткіштеріне әсері. 2013 - г. 4 - стр.

32

Атанбаева Г. К. Ауыр метал иондарының адам және жануарлар организіміне әсері 2013 - г. 4 - стр.

33

Атанбаева Г. К. Кадмийдің иммундық клеткаларға әсері. 2013 - г. 4 - стр.

34

Атанбаева Г. К. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау. 2013 - г. 2 - стр.

35

Атанбаева Г. К. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.

36

Аблайханова Н. Т. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау 2013 - г. 2 - стр.

37

Аблайханова Н. Т. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.

38

Аблайханова Н. Т. Алматы облысындағы өмір сүріп жатқан әртүрлі жастағы тұрғындардың қан көрсеткіштеріне салыстырмалы талдау. 2013 - г. 1 - стр.

39

Аблайханова Н. Т. Наноэнтеросорбент «ИНГО-2» қабылдаған жануарлардың гемотологиялық сараптамасындағы өзгерістер. 2013 - г. 1 - стр.

40

Аблайханова Н. Т. Изучение хронобиологических закономерностей течение мигрени. 2013 - г. 1 - стр.