Список публикаций

1
Бактыбаева Л. К. Постановка проблемных задач при проведении лабораторных работ по физиологии 2013 - г. 5 - стр.
2
Бактыбаева Л. К. Личностно-ориентированные методы обучения в биологии 2013 - г. 6 - стр.
3
Бактыбаева Л. К. Исследование миелостимулирующих свойств фитопрепаратов, полученных из растений, произрастающих на аридной зоне Казахстана 2013 - г. 5 - стр.
4
Бактыбаева Л. К. Разработка новых миелостимуляторов 2013 - г. 5 - стр.
5
Гумарова Л. Ж. D. Gubin, A. Vetoshkin, L. Beaty, Lyazzat Gumarova, F. Halberg, G. Cornelissen. Chronobiologically-interpreted Ambulatory Blood Pressure Monitoring (C-ABPM) of Shift-Workers in Siberia. // Материалы юбилейной научно-практической коференции, посвященнной 50-летию Тюменской гос. мед. академии, 2013, 6 с. 2013 - г. 6 - стр.
6
Гумарова Л. Ж. Franz Halberg, Lyazzat Gumarova, Denis Gubin, Ohild Schwarzkopf, Germaine Cornelissen. Personalized chronouspheres (chrono-noospheres): temporo-spatially GLObal and local // Материалы юбилейной научно-практической коференции, посвященнной 50-летию Тюменской гос. мед. академии, 2013, 6 с. 2013 - г. 6 - стр.
7
Гумарова Л. Ж. G.Cornelissen, J.Merilahti, I.Korhonen, D. Hillman, O.Schwartzkopff, Lyazzat Gumarova, C.Maggioni, D.Gubin, F.Halberg.. Wrist activity: marker of infradian magnetic cycles? // Материалы юбилейной научно-практической коференции, посвященнной 50-летию Тюменской гос. мед. академии, 2013, 5 с. 2013 - г. 5 - стр.
8
Торманов Н. Модульдік оқыту технологиясын экологиялық физиология пәнінде қолдану жолдары 2013 - г. 4 - стр.
9
Торманов Н. Дамыта оқыту технологиясын физиология, биофизика және хронобиология пәндерінде қолдану жолдары 2013 - г. 3 - стр.
10
Торманов Н. Студенттердін білімін бағалаудың өлшемдері 2013 - г. 3 - стр.
11
Торманов Н. "Физиология негіздері" пәнін кіріктерілген әдіспен оқыту 2013 - г. 3 - стр.
12
Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Еланцев А.Б. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.
13
Швецова Е. В. Еланцев А.Б., Кулбаева М.С. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.
14
Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.
15
Тулеуханов С. Швецова Е.В., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.
16
Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Тулеуханов С.. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.
17
Кулбаева М. С. Жас ерекшеліктеріне тәуелді жаттығулардың әсерлерін зерттеу 2013 - г. 1 - стр.
18
Кулбаева М. С. Биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша ағзаның күйін бағалау 2013 - г. 2 - стр.
19
Кулбаева М. С. Мектеп оқушыларын тәрбиелеудегі негізгі мәселелер 2013 - г. 2 - стр.
20
Кулбаева М. С. Тулеуханов С.. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
21
Тулеуханов С. Кулбаева М.С. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
22
Тулеуханов С. Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
23
Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
24
Кулбаева М. С. Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
25
Кулбаева М. С. Ағзаның физиологиялық күйін анықтауға биологиялық активті нүктелердің қолданылуы 2013 - г. 2 - стр.
26
Торманов Н. Қазақстан республикасы мен Еуропа елдеріндегі биология пәнінің білім беру ерешеліктері 2013 - г. 1 - стр.
27
Торманов Н. Уршеева Б.И., Атанбаева Г.К. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.
28
Уршеева Б. И. Атанбаева Г.К., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.
29
Атанбаева Г. К. Уршеева Б.И., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.
30
Атанбаева Г. К. Инфрадыбыстың егеуқұйрықтар қанындағы жалпы лейкоциттерінің көрсеткіштеріне әсері. 2013 - г. 4 - стр.
31
Атанбаева Г. К. Ауыр метал иондарының адам және жануарлар организіміне әсері 2013 - г. 4 - стр.
32
Атанбаева Г. К. Кадмийдің иммундық клеткаларға әсері. 2013 - г. 4 - стр.
33
Атанбаева Г. К. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау. 2013 - г. 2 - стр.
34
Атанбаева Г. К. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.
35
Аблайханова Н. Т. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау 2013 - г. 2 - стр.
36
Аблайханова Н. Т. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.
37
Аблайханова Н. Т. Алматы облысындағы өмір сүріп жатқан әртүрлі жастағы тұрғындардың қан көрсеткіштеріне салыстырмалы талдау. 2013 - г. 1 - стр.
38
Аблайханова Н. Т. Наноэнтеросорбент «ИНГО-2» қабылдаған жануарлардың гемотологиялық сараптамасындағы өзгерістер. 2013 - г. 1 - стр.
39
Аблайханова Н. Т. Изучение хронобиологических закономерностей течение мигрени. 2013 - г. 1 - стр.
40
Аблайханова Н. Т. Анемияға шалдыққан аналық егекқұйрықтардың антиоксиданттық витаминдерінің мөлшеріне герань сығындысының әсері. 2013 - г. 1 - стр.