Main / Philosophy and Political Science / Books, monographs

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

1

Лифанова Т. Ю. Ахметова Л.С., Веревкин А.В. Алматы: решение гендерных вопросов – Алматы, 2012. – 160 с. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-444-2 10 - стр.

2

Веревкин А. В. Лифанова Т.Ю., Ахметова Л.С. Алматы: решение гендерных вопросов – Алматы, 2012. – 160 с. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-444-2 10 - стр.

3

Мусатаев С. Ш. Рухани түлеу: қайнар көзден қазіргі заманға дейін Астана қаласының әкімдігі, Елорда жастары 2011 - г. ISBN 978-601-7350-03-1 15 - стр.

4

Мусатаев С. Ш. Еуразия төсінде табысқан өркениеттер Infiniline 2011 - г. 10 - стр.

5

Мусатаев С. Ш. Духовное наследие Казахстана: от истоков до современности Астана 2011 - г. 15 - стр.

6

Мусатаев С. Ш. Қазақстанның саяси ойы Алматы баспа үйі 2012 - г. 15 - стр.

7

Мусатаев С. Ш. Саяси билік феномені Қазақ университетi 2012 - г. 4 - стр.

8

Мусатаев С. Ш. Қазақстандағы ақпараттық үрдістер: тәуелсіздікті нығайтудағы БАҚ рөлі Тоғанай Т 2012 - г. ISBN 978-601-247-070-3 29 - стр.

9

Қасен Г. А. Абдуллаева П.Т. Социально-психологическое консультирование в школе Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-746-0 24 - стр.

10

Қасен Г. А. Кудайбергенова А.М. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр.

11

Кудайбергенова А. М. Қасен Г.А. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр.

12

Қасен Г. А. Теория и методика преподавания психологических дисциплин в вузе Қазақ университетi 2014 - г. ISBN 978-601-247-239-4 12 - стр.

13

Қасен Г. А. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре Қазақ университетi 2011 - г. 3 - стр.

14

Мукашева А. Б. Қасен Г.А. Педагогическая практика в магистратуре Қазақ университетi 2011 - г. 3 - стр.

15

Садвакасова З. М. Педагогический менеджмент. Учебное пособие. 2-е изд.доп. - Алматы, 2012.- 144 с. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-233 9 - стр.

16

Садвакасова З. М. Садвакасова З.М. Дидактические средства обучения: Методическое пособие.- Алматы, 2012. – 83 с. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-467 5 - стр.

17

Садвакасова З. М. В.Т. Тихомирова, З.М. Садвакасова. А.Б. Мұқашева, Н.К. Сатыбалдина, Ұ.Б. Төлешова Мектептегі студенттердің педагогикалық практикасы ЖОО студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы. / Жалпы редакцияны басқарған Ұ.Б. Төлешова – Алматы, 2012.- 108 бет. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 9965-688-80- x 6 - стр.

18

Мынбаева А. К. Ахметова Г.К., Алгожаева Н.С. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

19

Алгожаева Н. С. Ахметова Г.К., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

20

Ахметова Г. К. Алгожаева Н.С., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

21

Мынбаева А. К. Проектирование образовательных программ. Сравнительное образование: Монография. - – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 123 с. Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-363-6 7 - стр.

22

Лифанова Т. Ю. Ахметова Л.С., Веревкин А.В. Гендерное измерение и расширение политических прав женщин в Казахстане. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-443-5 8 - стр.

23

Веревкин А. В. Лифанова Т.Ю., Ахметова Л.С. Гендерное измерение и расширение политических прав женщин в Казахстане. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-443-5 8 - стр.

24

Садвакасова З. М. Искусство преподавания: концепции, инновационные методы обучения. – Уч.пос. Алматы, 2-е изд, 2012. – 220 с. (в соавторстве с Мынбаевой А.К.) ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-162 14 - стр.

25

Серікжанова С. С. Illegal Settlements and City Registration in Kyrgyzstan and Kazakhstan: Implications for Legal Empowerment, Politics, and Ethnic Tensions. Open Society Foundations 2012 - г. 61 - стр.

26

Курманалиева А. Д. Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен культтер Әрекет-Принт 2012 - г. 11 - стр.

27

Аймаганбетова О. Х. Сборник тестовых методик по нравственно-духовному развитию личности. НН Бобек 2012 - г. 160 - стр.

28

Курманалиева А. Д. Байтенова Н.Ж., Борбасова К.М., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-19-038-0 244 - стр.

29

Борбасова К. М. Байтенова Н.Ж., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-19-038-0 244 - стр.

30

Байтенова Н. Ж. Борбасова К.М., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-19-038-0 244 - стр.

31

Шаукенова З. К. Идеологическое конструирование в Республике Казахстан Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК 2012 - г. ISBN 978-601-7242-55-8 19 - стр.

32

Габитов Т. Х. Ғылым тарихы мен философиясы : ҚР ЖОО-ның магистранттары және аспиранттарына арналған оқулық Эверо 2011 - г. 468 - стр.

33

Габитов Т. Х. Мәдениеттану: ҚР ЖОО-ның студенттеріне арналған оқулық Раритет 2012 - г. ISBN 978-601-250-155 416 - стр.

34

Габитов Т. Х. Қазақ философиясы: ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі Раритет 2011 - г. ISBN 978-601-250-10 280 - стр.

35

Габитов Т. Х. Серия «20-летие независимости РК». Национальная независимость и казахская философия ИФиП МОН РК 2011 - г. 256 - стр.

36

Садырова М. С. . Әлеуметтану: өзекті мәселелер. Алматы, 2011, 17.75 п.л. Эверо 2011 - г. 315 - стр.

37

Садырова М. С. . Білім социологиясы. Алматы, 2011. М.С. Аженов, А. Омарова. 10,0 п.л Эверо 2011 - г. 160 - стр.

38

Садырова М. С. Әлеуметтану. Ұғымдар мен баламалар. Алматы, 2011. К.У. Биекеновпен бірге. 25,0 п.л. Эверо 2011 - г. 315 - стр.

39

Габитов Т. Х. Философия: Оқулық. 6-шы басылым, толықтырылған Раритет 2012 - г. ISBN 978-604-250-158-2 400 - стр.

40

Курманалиева А. Д. Қазақ философиясы мен өркениетінің мәселелері Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-615-85-3 7 - стр.