Main / Philosophy and Political Science / Books, monographs

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

1

Байтенова Н. Ж. Қазіргі Қазақстандағы дін-тану: қалыптасуы мен даму жолдары: Монография. " Қазақ университеті " 68 - г. 68 - стр.