Main / Philosophy and Political Science / Books, monographs

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

1

Сыргакбаева А. С. Философия города Әрекет-Print 2007 - г. 243 - стр.

2

Мамытканов Д. К. Қоғамдық пікір әлеуметтануы " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-262-6 3 - стр.

3

Болтаева А. М. Жалпы психологияға кіріспе " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 978-601-04-4998-5 230 - стр.