Main / Philosophy and Political Science / Books, monographs

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

1

Амиркулова Ж. А. Алтаев Д.., Абдигалиева Г.К., Құранбек Ә.А., Рамазанова А.Х., Алиев Ш.Ш., Қайратұлы С.. Жаһандану аясындағы Қазақстан қоғамының әлеуметтік-мәдени мәселелері ИП "Сагаутдинова" 2013 - г. ISBN 9965-29-396-1 10 - стр.

2

Алтаев Д. Амиркулова Ж.А., Абдигалиева Г.К., Құранбек Ә.А., Рамазанова А.Х., Алиев Ш.Ш., Қайратұлы С.. Жаһандану аясындағы Қазақстан қоғамының әлеуметтік-мәдени мәселелері ИП "Сагаутдинова" 2013 - г. ISBN 9965-29-396-1 10 - стр.

3

Абдигалиева Г. К. Алтаев Д.., Амиркулова Ж.А., Құранбек Ә.А., Рамазанова А.Х., Алиев Ш.Ш., Қайратұлы С.. Жаһандану аясындағы Қазақстан қоғамының әлеуметтік-мәдени мәселелері ИП "Сагаутдинова" 2013 - г. ISBN 9965-29-396-1 10 - стр.

4

Құранбек Ә. А. Алтаев Д.., Амиркулова Ж.А., Абдигалиева Г.К., Рамазанова А.Х., Алиев Ш.Ш., Қайратұлы С.. Жаһандану аясындағы Қазақстан қоғамының әлеуметтік-мәдени мәселелері ИП "Сагаутдинова" 2013 - г. ISBN 9965-29-396-1 10 - стр.

5

Рамазанова А. Х. Алтаев Д.., Амиркулова Ж.А., Абдигалиева Г.К., Құранбек Ә.А., Алиев Ш.Ш., Қайратұлы С.. Жаһандану аясындағы Қазақстан қоғамының әлеуметтік-мәдени мәселелері ИП "Сагаутдинова" 2013 - г. ISBN 9965-29-396-1 10 - стр.

6

Нигметова А. Т. философия оқу құралы Из-во "Сагаутдинова М.Ш" 2013 - г. ISBN 9965-29-392-9 5 - стр.

7

Садырова М. С. 3. ӘЛЕУМЕТТАНУ ТЕОРИЯЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ "Қазақ университеті" 2013 - г. 230 - стр.

8

Садырова М. С. 1. «Трансдисциплинарность и компетентностный подход "Қазақ университеті" 2013 - г. 98 - стр.

9

Садырова М. С. 2. Мигранттармен әлеуметтік жұмыс "Қазақ университеті" 2013 - г. 65 - стр.

10

Ахтаева Н. С. Білім берудегі практикалық психология: оқу құралы. Қазақ университеті 2013 - г. 250 - стр.

11

Едильбаева С. Ж. Постмодернистская философия образования «Сагаутдинова М.Ш.» 2013 - г. ISBN 9965-12-107-9 18 - стр.

12

Едильбаева С. Ж. Понятие образования в историко-философской перспективе «Сагаутдинова М.Ш.» 2013 - г. ISBN 9965-29-393-7 12 - стр.

13

Едильбаева С. Ж. Образование в условиях глобализации «Сагаутдинова М.Ш.» 2013 - г. ISBN 9965-29-394-5 11 - стр.

14

Едильбаева С. Ж. Философия «Сагаутдинова М.Ш.» 2013 - г. ISBN 9965-29-392-9 7 - стр.

15

Едильбаева С. Ж. Введение в философию образования «Сагаутдинова М.Ш.» 2013 - г. ISBN 9965-29-391-0 5 - стр.

16

Ташимова Ф. С. Субъектің мағына құру процессіндегі механизімдері және қайнар көздері» Оқұ-құралы. Алматы 2013. Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-868-6 15 - стр.

17

Омарова А. Т. Нұран Д.Н. Тәрбие жұмысы бойынша әдістемелік нұсқау Алерон 2013 - г. 35 - стр.

18

Нұран Д. Н. Омарова А.Т. Тәрбие жұмысы бойынша әдістемелік нұсқау Алерон 2013 - г. 35 - стр.

19

Жубаназарова Н. С. Денсаулық психологиясы "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 10 - стр.

20

Жубаназарова Н. С. Жас ерекшелік психологиясы "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 17 - стр.

21

Борбасова К. М. Діни антропология Қазақ университеті 2013 - г. 87 - стр.

22

Мынбаева А. К. Тесты по оценке интеллекта и познавательных процессов студентов и магистрантов | Авторы-составители Авторы-составители Мынбаева А.К., Вишневская А.В. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 120 с. "Қазақ университеті" 2013 - г. 8 - стр.

23

Карабаева А. Г. Социально-филсофская компаративистика. Учебное пособие для бакалавров специальности "философия - 5В020100". Алматы, 2013. - 156 с. TST - Company 2013 - г. 10 - стр.

24

Садырова М. С. әлеуметтік жұмыс Казак Университеті 2013 - г. 230 - стр.

25

Ертарғынқызы Д. Әлқожаева Н., Ертарғынқызы Д. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүйесі: оқу-әдістемелік кешен. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0250-8 80 - стр.

26

Ахметова Г. К. Мынбаева А.К. Педагогические стереотипы. Педагогический имидж: теория и тренинги "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0147-1 6 - стр.

27

Мынбаева А. К. Ахметова Г.К. Педагогические стереотипы. Педагогический имидж: теория и тренинги "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0147-1 6 - стр.

28

Садвакасова З. М. Креативная педагогика "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0231-7 4 - стр.

29

Аринова Б. А. қазақ әдебиеті пробн учебн для 11 кл общ-гум напр Мектеп 2013 - г. 304 - стр.

30

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Әдістемелік нұсқау.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 120 - стр.

31

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия 12- жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 368 - стр.

32

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 232 - стр.

33

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті .Әдістемелік нұсқау. 12-жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 104 - стр.

34

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті.Хрестоматия 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 272 - стр.

35

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Пробный учебник для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком обучения. Мектеп 2013 - г. 208 - стр.

36

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком Мектеп 2013 - г. 256 - стр.

37

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Пробный учебник для 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения. Мектеп 2013 - г. 160 - стр.

38

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения Мектеп 2013 - г. 160 - стр.

39

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Методическое руководство. Пробное пособие для учителей 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения Мектеп 2013 - г. 96 - стр.

40

Аринова Б. А. Менің ортам. 1-сынып. І–жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 92 - стр.