Главная / Востоковедения / Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии

Список публикаций

Год публикации:

1

Ахметбекова А. К. Түркі халықтарының аңыздық проза жанрларындағы көркемдік мәселелері 2011 - г. 6 - стр.

2

Ахметбекова А. К. Түркі халықтарының аңыздық проза жанрларындағы көркемдік мәселелері 2011 - г. 6 - стр.

3

Ахметбекова А. К. Абай өлеңдеріндегі сопылық элементтер трансформациясы 2011 - г. 10 - стр.

4

Ахметбекова А. К. Абай өлеңдеріндегі сопылық элементтер трансформациясы 2011 - г. 10 - стр.

5

Ахметбекова А. К. Түркі сопылық поэзиясындағы мадақ өлеңдер 2011 - г. 5 - стр.

6

Ахметбекова А. К. Түркі сопылық поэзиясындағы мадақ өлеңдер 2011 - г. 5 - стр.

7

Ахметбекова А. К. Шешендік сөздердің жанрлық тұрғыда зерттелуі 2011 - г. 7 - стр.

8

Ахметбекова А. К. Шешендік сөздердің жанрлық тұрғыда зерттелуі 2011 - г. 7 - стр.

9

Боранбаева А. Ж. «Ирандық мұсылмандардың салт-дәстүрлері». 2011 - г. 3 - стр.

10

Боранбаева А. Ж. «Ирандық мұсылмандардың салт-дәстүрлері». 2011 - г. 3 - стр.

11

Надирова Г. Е. Cоциальные модели самореализации женщины в современном Казахстане 2011 - г. 3 - стр.

12

Надирова Г. Е. Cоциальные модели самореализации женщины в современном Казахстане 2011 - г. 3 - стр.

13

Надирова Г. Е. Галлаб шығырмаларындағы тарихи шындықтың маңызы 2011 - г. 3 - стр.

14

Надирова Г. Е. Галлаб шығырмаларындағы тарихи шындықтың маңызы 2011 - г. 3 - стр.

15

Мустафаева А. А. К проблеме непереводимости терминологияеских и нетерминологических единиц 2011 - г. 3 - стр.

16

Мустафаева А. А. К проблеме непереводимости терминологияеских и нетерминологических единиц 2011 - г. 3 - стр.

17

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikaye ve Romanlarında Sosyal Hayat, Yaşam Tarzı ve Mekân». 2011 - г. 6 - стр.

18

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikaye ve Romanlarında Sosyal Hayat, Yaşam Tarzı ve Mekân». 2011 - г. 6 - стр.

19

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında eğitim meseleleri». 2011 - г. 7 - стр.

20

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında eğitim meseleleri». 2011 - г. 7 - стр.

21

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında «Kadın ve Eğitimi» Teması. 2011 - г. 9 - стр.

22

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında «Kadın ve Eğitimi» Teması. 2011 - г. 9 - стр.

23

Теменова Г. К. «Алғашқы қадам-бірінші тәжірибе» 2011 - г. 6 - стр.

24

Теменова Г. К. «Алғашқы қадам-бірінші тәжірибе» 2011 - г. 6 - стр.

25

Кокеева Д. М. Премчанд туындыларындағы реалистік көзқарас мәселелері 2011 - г. 5 - стр.

26

Кокеева Д. М. Премчанд туындыларындағы реалистік көзқарас мәселелері 2011 - г. 5 - стр.

27

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі синонимдердің жалпы мәселелері мен шығу жолдары 2011 - г. 5 - стр.

28

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі синонимдердің жалпы мәселелері мен шығу жолдары 2011 - г. 5 - стр.

29

Кокеева Д. М. Бхакти ілімінің Кабир шығармашылығындағы көрінісі. 2011 - г. 5 - стр.

30

Кокеева Д. М. Бхакти ілімінің Кабир шығармашылығындағы көрінісі. 2011 - г. 5 - стр.

31

Кокеева Д. М. Бенгал тілінің қолданысы және оның зерттелу деңгейі. 2011 - г. 5 - стр.

32

Кокеева Д. М. Бенгал тілінің қолданысы және оның зерттелу деңгейі. 2011 - г. 5 - стр.

33

Кокеева Д. М. İmamı Gazelinin Hayati ve Dünya Düşünceleri 2011 - г. 9 - стр.

34

Кокеева Д. М. İmamı Gazelinin Hayati ve Dünya Düşünceleri 2011 - г. 9 - стр.

35

Коптилеуова Д. Т. Мысыр жазушысы С.Маатаның тарихи романы: тілі мен аударудағы мәселелер 2011 - г. 8 - стр.

36

Коптилеуова Д. Т. Мысыр жазушысы С.Маатаның тарихи романы: тілі мен аударудағы мәселелер 2011 - г. 8 - стр.

37

Коптилеуова Д. Т. Женщины-писательницы в литературном процессе Магриба. 2011 - г. 8 - стр.

38

Коптилеуова Д. Т. Женщины-писательницы в литературном процессе Магриба. 2011 - г. 8 - стр.

39

Надирова Г. Е. The situation with science in Kazakhstan: Problems of Development. 2011 - г. 6 - стр.

40

Надирова Г. Е. The situation with science in Kazakhstan: Problems of Development. 2011 - г. 6 - стр.