Main / Oriental Studies / Department of Middle Eastern and South Asian Studies / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Department of Middle Eastern and South Asian Studies

List of publications

Year of publication:

1

Ахметбекова А. К. Түркі халықтарының аңыздық проза жанрларындағы көркемдік мәселелері 2011 - г. 6 - стр.

2

Ахметбекова А. К. Абай өлеңдеріндегі сопылық элементтер трансформациясы 2011 - г. 10 - стр.

3

Ахметбекова А. К. Түркі сопылық поэзиясындағы мадақ өлеңдер 2011 - г. 5 - стр.

4

Ахметбекова А. К. Шешендік сөздердің жанрлық тұрғыда зерттелуі 2011 - г. 7 - стр.

5

Боранбаева А. Ж. «Ирандық мұсылмандардың салт-дәстүрлері». 2011 - г. 3 - стр.

6

Надирова Г. Е. Cоциальные модели самореализации женщины в современном Казахстане 2011 - г. 3 - стр.

7

Надирова Г. Е. Галлаб шығырмаларындағы тарихи шындықтың маңызы 2011 - г. 3 - стр.

8

Мустафаева А. А. К проблеме непереводимости терминологияеских и нетерминологических единиц 2011 - г. 3 - стр.

9

Кокеева Д. М. Премчанд туындыларындағы реалистік көзқарас мәселелері 2011 - г. 5 - стр.

10

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі синонимдердің жалпы мәселелері мен шығу жолдары 2011 - г. 5 - стр.

11

Кокеева Д. М. Бхакти ілімінің Кабир шығармашылығындағы көрінісі. 2011 - г. 5 - стр.

12

Исмагулова С. А. Иқбал шығармаларының қазақ тіліне аударылу мәселелері 2011 - г. 7 - стр.

13

Кокеева Д. М. Бенгал тілінің қолданысы және оның зерттелу деңгейі. 2011 - г. 5 - стр.

14

Кокеева Д. М. İmamı Gazelinin Hayati ve Dünya Düşünceleri 2011 - г. 9 - стр.

15

Надирова Г. Е. The situation with science in Kazakhstan: Problems of Development. 2011 - г. 6 - стр.

16

Бокулева Б. С. 1. Хинди тіліндегі түркі элементтерінің грамматикалық игерілуі. 2011 - г. 4 - стр.

17

Габдуллин К. Т. Нефтегазовый фактор во внешней политике Казахстана 2011 - г. 10 - стр.

18

Габдуллин К. Т. Энергетическая политика Турции в Центральной Азии. 2011 - г. 6 - стр.

19

Надирова Г. Е. Kazakhstan in the European oriental studies (Review of Dr.Dina Wilkowsky’s book “The Arab-islamic organizations in Kazakhstan: external influence on Islamic updating) 2011 - г. 8 - стр.

20

Базаркулова Б. К. Эволюция внешней политики ИРИ 2011 - г. 6 - стр.

21

Базаркулова Б. К. Культурные взаимоотношения между Казахстаном иИсламской Республики Иран 2011 - г. 5 - стр.

22

Камбарбекова Г. А. Махмут Қашқаридың «Түрік сөздігіндегі» мақал-мәтелдер және олардың өзге де түрік тілдерінде сақталуы (қазақ және қашқаи мақал-мәтелдері мысалында) 2011 - г. 8 - стр.