List of publications

1
Ахметбекова А. К. Түркі халықтарының аңыздық проза жанрларындағы көркемдік мәселелері 2011 - г. 6 - стр.
2
Ахметбекова А. К. Абай өлеңдеріндегі сопылық элементтер трансформациясы 2011 - г. 10 - стр.
3
Ахметбекова А. К. Түркі сопылық поэзиясындағы мадақ өлеңдер 2011 - г. 5 - стр.
4
Ахметбекова А. К. Шешендік сөздердің жанрлық тұрғыда зерттелуі 2011 - г. 7 - стр.
5
Боранбаева А. Ж. «Ирандық мұсылмандардың салт-дәстүрлері». 2011 - г. 3 - стр.
6
Боранбаева А. Ж. «Парсы тілінің Қазақстанда ислам діні мен мәдениетінің таралуындағы тарихи рөлі» (парсы тілінде). 2012 - г. 1 - стр.
7
Надирова Г. Е. Two novels - two concepts of historical development 2012 - г. 8 - стр.
8
Надирова Г. Е. Cоциальные модели самореализации женщины в современном Казахстане 2011 - г. 3 - стр.
9
Надирова Г. Е. Transliterating Methods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language 2012 - г. 5 - стр.
10
Надирова Г. Е. Галлаб шығырмаларындағы тарихи шындықтың маңызы 2011 - г. 3 - стр.
11
Калиева Ш. С. ОТЫРАРЛЫҚ ҒҰЛАМАЛАРДЫҢ ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІ МЕН АРАБ ФИЛОЛОГИЯСЫ ҒЫЛЫМЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 2012 - г. 25 - стр.
12
Мустафаева А. А. Революция 2011 года в Египте: предпосылки и результаты 2012 - г. 3 - стр.
13
Мустафаева А. А. К проблеме непереводимости терминологияеских и нетерминологических единиц 2011 - г. 3 - стр.
14
Калиева Ш. С. «Діни онимдердің парсы халық ауыз әдебиеті үлгілерінде қолданылуы» 2012 - г. 7 - стр.
15
Мустафаева А. А. Траслитерация мен транскрипцияның арақатынасы 2012 - г. 6 - стр.
16
Надирова Г. Е. Ученый-востоковед Дина Вильковски 2012 - г. 3 - стр.
17
Кокеева Д. М. Премчанд туындыларындағы реалистік көзқарас мәселелері 2011 - г. 5 - стр.
18
Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі синонимдердің жалпы мәселелері мен шығу жолдары 2011 - г. 5 - стр.
19
Кокеева Д. М. Бхакти ілімінің Кабир шығармашылығындағы көрінісі. 2011 - г. 5 - стр.
20
Исмагулова С. А. Иқбал шығармаларының қазақ тіліне аударылу мәселелері 2011 - г. 7 - стр.
21
Кокеева Д. М. Бенгал тілінің қолданысы және оның зерттелу деңгейі. 2011 - г. 5 - стр.
22
Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі етістіктен болған синонимдердің жүйеленуі 2012 - г. 5 - стр.
23
Кокеева Д. М. Абай даналығының діни-ілімдік негіздері 2012 - г. 5 - стр.
24
Кокеева Д. М. Қайқауыс шығармашылығындағы танымдық мәселе 2012 - г. 5 - стр.
25
Кокеева Д. М. Терминологиялық жүйенің хинди тіліндегі алар орны мен мән-маңызы 2012 - г. 5 - стр.
26
Кокеева Д. М. Үнді діни терминдерінің мән-маңызы және оның тілдегі қолдану ерекшелігі 2012 - г. 5 - стр.
27
Кокеева Д. М. Абай мен тагор шығармашылығындағы үндестік 2012 - г. 5 - стр.
28
Кокеева Д. М. Хинди тілін ресми тіл ретінде қалыптастырудың өлшем бірліктері 2012 - г. 5 - стр.
29
Кокеева Д. М. İmamı Gazelinin Hayati ve Dünya Düşünceleri 2011 - г. 9 - стр.
30
Надирова Г. Е. The situation with science in Kazakhstan: Problems of Development. 2011 - г. 6 - стр.
31
Надирова Г. Е. Лингвистический взгляд на персидские пословицы 2012 - г. 6 - стр.
32
Бокулева Б. С. 1. Хинди тіліндегі түркі элементтерінің грамматикалық игерілуі. 2011 - г. 4 - стр.
33
Бокулева Б. С. Хинди тіліндегі англицизмдердің мәдени - әлеуметтік факторлары. 2012 - г. 4 - стр.
34
Базаркулова Б. К. «Қазақстан мен Иран арасындағы саяси-мәдени байланыстарды дамыту және ортақ мәселелер.» 2012 - г. 1 - стр.
35
Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран арасындағы саяси-мәдени байланыстарды дамыту және ортақ мәселелер 2012 - г. 7 - стр.
36
Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран Ислам Республикасы арасындағы мәдени байланыстар 2012 - г. 5 - стр.
37
Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран Ислам Республикасының екі жақты байланыстарындағы ортақ мәселелер және парсы тілінің рөлі 2012 - г. 1 - стр.
38
Габдуллин К. Т. Нефтегазовый фактор во внешней политике Казахстана 2011 - г. 10 - стр.
39
Габдуллин К. Т. Нефтегазовая политика Индии в Центральной Азии 2010 - г. 4 - стр.
40
Габдуллин К. Т. Энергетическая политика Турции в Центральной Азии. 2011 - г. 6 - стр.