Главная / Востоковедения / Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии

Список публикаций

Год публикации:

1

Ахметбекова А. К. Түркі халықтарының аңыздық проза жанрларындағы көркемдік мәселелері 2011 - г. 6 - стр.

2

Ахметбекова А. К. Абай өлеңдеріндегі сопылық элементтер трансформациясы 2011 - г. 10 - стр.

3

Ахметбекова А. К. Түркі сопылық поэзиясындағы мадақ өлеңдер 2011 - г. 5 - стр.

4

Ахметбекова А. К. Шешендік сөздердің жанрлық тұрғыда зерттелуі 2011 - г. 7 - стр.

5

Боранбаева А. Ж. «Ирандық мұсылмандардың салт-дәстүрлері». 2011 - г. 3 - стр.

6

Боранбаева А. Ж. «Парсы тілінің Қазақстанда ислам діні мен мәдениетінің таралуындағы тарихи рөлі» (парсы тілінде). 2012 - г. 1 - стр.

7

Надирова Г. Е. Two novels - two concepts of historical development 2012 - г. 8 - стр.

8

Надирова Г. Е. Cоциальные модели самореализации женщины в современном Казахстане 2011 - г. 3 - стр.

9

Надирова Г. Е. Transliterating Methods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language 2012 - г. 5 - стр.

10

Надирова Г. Е. Галлаб шығырмаларындағы тарихи шындықтың маңызы 2011 - г. 3 - стр.

11

Калиева Ш. С. ОТЫРАРЛЫҚ ҒҰЛАМАЛАРДЫҢ ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІ МЕН АРАБ ФИЛОЛОГИЯСЫ ҒЫЛЫМЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 2012 - г. 25 - стр.

12

Мустафаева А. А. Революция 2011 года в Египте: предпосылки и результаты 2012 - г. 3 - стр.

13

Мустафаева А. А. К проблеме непереводимости терминологияеских и нетерминологических единиц 2011 - г. 3 - стр.

14

Калиева Ш. С. «Діни онимдердің парсы халық ауыз әдебиеті үлгілерінде қолданылуы» 2012 - г. 7 - стр.

15

Мустафаева А. А. Траслитерация мен транскрипцияның арақатынасы 2012 - г. 6 - стр.

16

Надирова Г. Е. Ученый-востоковед Дина Вильковски 2012 - г. 3 - стр.

17

Кокеева Д. М. Премчанд туындыларындағы реалистік көзқарас мәселелері 2011 - г. 5 - стр.

18

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі синонимдердің жалпы мәселелері мен шығу жолдары 2011 - г. 5 - стр.

19

Кокеева Д. М. Бхакти ілімінің Кабир шығармашылығындағы көрінісі. 2011 - г. 5 - стр.

20

Исмагулова С. А. Иқбал шығармаларының қазақ тіліне аударылу мәселелері 2011 - г. 7 - стр.

21

Кокеева Д. М. Бенгал тілінің қолданысы және оның зерттелу деңгейі. 2011 - г. 5 - стр.

22

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі етістіктен болған синонимдердің жүйеленуі 2012 - г. 5 - стр.

23

Кокеева Д. М. Абай даналығының діни-ілімдік негіздері 2012 - г. 5 - стр.

24

Кокеева Д. М. Қайқауыс шығармашылығындағы танымдық мәселе 2012 - г. 5 - стр.

25

Кокеева Д. М. Терминологиялық жүйенің хинди тіліндегі алар орны мен мән-маңызы 2012 - г. 5 - стр.

26

Кокеева Д. М. Үнді діни терминдерінің мән-маңызы және оның тілдегі қолдану ерекшелігі 2012 - г. 5 - стр.

27

Кокеева Д. М. Абай мен тагор шығармашылығындағы үндестік 2012 - г. 5 - стр.

28

Кокеева Д. М. Хинди тілін ресми тіл ретінде қалыптастырудың өлшем бірліктері 2012 - г. 5 - стр.

29

Кокеева Д. М. İmamı Gazelinin Hayati ve Dünya Düşünceleri 2011 - г. 9 - стр.

30

Надирова Г. Е. The situation with science in Kazakhstan: Problems of Development. 2011 - г. 6 - стр.

31

Надирова Г. Е. Лингвистический взгляд на персидские пословицы 2012 - г. 6 - стр.

32

Бокулева Б. С. 1. Хинди тіліндегі түркі элементтерінің грамматикалық игерілуі. 2011 - г. 4 - стр.

33

Бокулева Б. С. Хинди тіліндегі англицизмдердің мәдени - әлеуметтік факторлары. 2012 - г. 4 - стр.

34

Базаркулова Б. К. «Қазақстан мен Иран арасындағы саяси-мәдени байланыстарды дамыту және ортақ мәселелер.» 2012 - г. 1 - стр.

35

Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран арасындағы саяси-мәдени байланыстарды дамыту және ортақ мәселелер 2012 - г. 7 - стр.

36

Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран Ислам Республикасы арасындағы мәдени байланыстар 2012 - г. 5 - стр.

37

Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран Ислам Республикасының екі жақты байланыстарындағы ортақ мәселелер және парсы тілінің рөлі 2012 - г. 1 - стр.

38

Габдуллин К. Т. Нефтегазовый фактор во внешней политике Казахстана 2011 - г. 10 - стр.

39

Габдуллин К. Т. Нефтегазовая политика Индии в Центральной Азии 2010 - г. 4 - стр.

40

Габдуллин К. Т. Энергетическая политика Турции в Центральной Азии. 2011 - г. 6 - стр.