Главная / Востоковедения / Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии

Список публикаций

Год публикации:

1

Боранбаева А. Ж. «Парсы тілінің Қазақстанда ислам діні мен мәдениетінің таралуындағы тарихи рөлі» (парсы тілінде). 2012 - г. 1 - стр.

2

Боранбаева А. Ж. «Парсы тілінің Қазақстанда ислам діні мен мәдениетінің таралуындағы тарихи рөлі» (парсы тілінде). 2012 - г. 1 - стр.

3

Надирова Г. Е. Two novels - two concepts of historical development 2012 - г. 8 - стр.

4

Надирова Г. Е. Two novels - two concepts of historical development 2012 - г. 8 - стр.

5

Надирова Г. Е. Transliterating Methods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language 2012 - г. 5 - стр.

6

Надирова Г. Е. Transliterating Methods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language 2012 - г. 5 - стр.

7

Калиева Ш. С. ОТЫРАРЛЫҚ ҒҰЛАМАЛАРДЫҢ ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІ МЕН АРАБ ФИЛОЛОГИЯСЫ ҒЫЛЫМЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 2012 - г. 25 - стр.

8

Калиева Ш. С. ОТЫРАРЛЫҚ ҒҰЛАМАЛАРДЫҢ ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІ МЕН АРАБ ФИЛОЛОГИЯСЫ ҒЫЛЫМЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 2012 - г. 25 - стр.

9

Мустафаева А. А. Революция 2011 года в Египте: предпосылки и результаты 2012 - г. 3 - стр.

10

Мустафаева А. А. Революция 2011 года в Египте: предпосылки и результаты 2012 - г. 3 - стр.

11

Калиева Ш. С. «Діни онимдердің парсы халық ауыз әдебиеті үлгілерінде қолданылуы» 2012 - г. 7 - стр.

12

Калиева Ш. С. «Діни онимдердің парсы халық ауыз әдебиеті үлгілерінде қолданылуы» 2012 - г. 7 - стр.

13

Мустафаева А. А. Траслитерация мен транскрипцияның арақатынасы 2012 - г. 6 - стр.

14

Мустафаева А. А. Траслитерация мен транскрипцияның арақатынасы 2012 - г. 6 - стр.

15

Надирова Г. Е. Ученый-востоковед Дина Вильковски 2012 - г. 3 - стр.

16

Надирова Г. Е. Ученый-востоковед Дина Вильковски 2012 - г. 3 - стр.

17

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі етістіктен болған синонимдердің жүйеленуі 2012 - г. 5 - стр.

18

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі етістіктен болған синонимдердің жүйеленуі 2012 - г. 5 - стр.

19

Кокеева Д. М. Абай даналығының діни-ілімдік негіздері 2012 - г. 5 - стр.

20

Кокеева Д. М. Абай даналығының діни-ілімдік негіздері 2012 - г. 5 - стр.

21

Кокеева Д. М. Қайқауыс шығармашылығындағы танымдық мәселе 2012 - г. 5 - стр.

22

Кокеева Д. М. Қайқауыс шығармашылығындағы танымдық мәселе 2012 - г. 5 - стр.

23

Кокеева Д. М. Терминологиялық жүйенің хинди тіліндегі алар орны мен мән-маңызы 2012 - г. 5 - стр.

24

Кокеева Д. М. Терминологиялық жүйенің хинди тіліндегі алар орны мен мән-маңызы 2012 - г. 5 - стр.

25

Кокеева Д. М. Үнді діни терминдерінің мән-маңызы және оның тілдегі қолдану ерекшелігі 2012 - г. 5 - стр.

26

Кокеева Д. М. Үнді діни терминдерінің мән-маңызы және оның тілдегі қолдану ерекшелігі 2012 - г. 5 - стр.

27

Кокеева Д. М. Абай мен тагор шығармашылығындағы үндестік 2012 - г. 5 - стр.

28

Кокеева Д. М. Абай мен тагор шығармашылығындағы үндестік 2012 - г. 5 - стр.

29

Кокеева Д. М. Хинди тілін ресми тіл ретінде қалыптастырудың өлшем бірліктері 2012 - г. 5 - стр.

30

Кокеева Д. М. Хинди тілін ресми тіл ретінде қалыптастырудың өлшем бірліктері 2012 - г. 5 - стр.

31

Коптилеуова Д. Т. Жапониядағы модернистік роман 2012 - г. 7 - стр.

32

Коптилеуова Д. Т. Жапониядағы модернистік роман 2012 - г. 7 - стр.

33

Коптилеуова Д. Т. Әлем әдебиеті пәнін оқытудағы Шығысқа бағытталған алғашқы оқу құралдары 2012 - г. 6 - стр.

34

Коптилеуова Д. Т. Әлем әдебиеті пәнін оқытудағы Шығысқа бағытталған алғашқы оқу құралдары 2012 - г. 6 - стр.

35

Коптилеуова Д. Т. Қазақ және жапон паре-мия¬ларындағы отбасы концептісі (паремияларға когнитивтік талдау жа-сау) 2012 - г. 7 - стр.

36

Коптилеуова Д. Т. Қазақ және жапон паре-мия¬ларындағы отбасы концептісі (паремияларға когнитивтік талдау жа-сау) 2012 - г. 7 - стр.

37

Коптилеуова Д. Т. Парсы тіліндегі экономика саласындағы кірме терминдер 2012 - г. 5 - стр.

38

Коптилеуова Д. Т. Парсы тіліндегі экономика саласындағы кірме терминдер 2012 - г. 5 - стр.

39

Надирова Г. Е. Лингвистический взгляд на персидские пословицы 2012 - г. 6 - стр.

40

Надирова Г. Е. Лингвистический взгляд на персидские пословицы 2012 - г. 6 - стр.