Список публикаций

1
Боранбаева А. Ж. «Парсы тілінің Қазақстанда ислам діні мен мәдениетінің таралуындағы тарихи рөлі» (парсы тілінде). 2012 - г. 1 - стр.
2
Надирова Г. Е. Two novels - two concepts of historical development 2012 - г. 8 - стр.
3
Надирова Г. Е. Transliterating Methods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language 2012 - г. 5 - стр.
4
Калиева Ш. С. ОТЫРАРЛЫҚ ҒҰЛАМАЛАРДЫҢ ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІ МЕН АРАБ ФИЛОЛОГИЯСЫ ҒЫЛЫМЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 2012 - г. 25 - стр.
5
Мустафаева А. А. Революция 2011 года в Египте: предпосылки и результаты 2012 - г. 3 - стр.
6
Калиева Ш. С. «Діни онимдердің парсы халық ауыз әдебиеті үлгілерінде қолданылуы» 2012 - г. 7 - стр.
7
Мустафаева А. А. Траслитерация мен транскрипцияның арақатынасы 2012 - г. 6 - стр.
8
Надирова Г. Е. Ученый-востоковед Дина Вильковски 2012 - г. 3 - стр.
9
Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі етістіктен болған синонимдердің жүйеленуі 2012 - г. 5 - стр.
10
Кокеева Д. М. Абай даналығының діни-ілімдік негіздері 2012 - г. 5 - стр.
11
Кокеева Д. М. Қайқауыс шығармашылығындағы танымдық мәселе 2012 - г. 5 - стр.
12
Кокеева Д. М. Терминологиялық жүйенің хинди тіліндегі алар орны мен мән-маңызы 2012 - г. 5 - стр.
13
Кокеева Д. М. Үнді діни терминдерінің мән-маңызы және оның тілдегі қолдану ерекшелігі 2012 - г. 5 - стр.
14
Кокеева Д. М. Абай мен тагор шығармашылығындағы үндестік 2012 - г. 5 - стр.
15
Кокеева Д. М. Хинди тілін ресми тіл ретінде қалыптастырудың өлшем бірліктері 2012 - г. 5 - стр.
16
Надирова Г. Е. Лингвистический взгляд на персидские пословицы 2012 - г. 6 - стр.
17
Бокулева Б. С. Хинди тіліндегі англицизмдердің мәдени - әлеуметтік факторлары. 2012 - г. 4 - стр.
18
Базаркулова Б. К. «Қазақстан мен Иран арасындағы саяси-мәдени байланыстарды дамыту және ортақ мәселелер.» 2012 - г. 1 - стр.
19
Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран арасындағы саяси-мәдени байланыстарды дамыту және ортақ мәселелер 2012 - г. 7 - стр.
20
Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран Ислам Республикасы арасындағы мәдени байланыстар 2012 - г. 5 - стр.
21
Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран Ислам Республикасының екі жақты байланыстарындағы ортақ мәселелер және парсы тілінің рөлі 2012 - г. 1 - стр.
22
Ахметбекова А. К. Түркі сопылық мәтіндерінің жанрлық трансформациясы 2012 - г. 5 - стр.
23
Ахметбекова А. К. Islam and Kazakh Society before Soviet Era 2012 - г. 5 - стр.
24
Надирова Г. Е. Исламское сектантство в Казахстане: угроза реальная или мнимая? 2012 - г. 3 - стр.
25
Надирова Г. Е. Послевузовское образование в сферах арабского языка, культуры и сравнительного анализа: современные реалии и перспективы сотрудничества 2012 - г. 6 - стр.
26
Надирова Г. Е. Потенциальные мотивации роста религиозной активности в казахстанском обществе 2012 - г. 5 - стр.
27
Надирова Г. Е. A National Idea in Conditions of the Islamic Revival 2012 - г. 4 - стр.
28
Надирова Г. Е. Актаулова Б.Ж., Калиева Ш.С., Мустафаева А.А. Developing Islamic Tourism in Kazakhstan: A Result of a Religious Revival or a New Trend of Tourism 2012 - г. 3 - стр.
29
Калиева Ш. С. Актаулова Б.Ж., Надирова Г.Е., Мустафаева А.А. Developing Islamic Tourism in Kazakhstan: A Result of a Religious Revival or a New Trend of Tourism 2012 - г. 3 - стр.
30
Мустафаева А. А. Актаулова Б.Ж., Калиева Ш.С., Надирова Г.Е. Developing Islamic Tourism in Kazakhstan: A Result of a Religious Revival or a New Trend of Tourism 2012 - г. 3 - стр.
31
Джубатова Б. Н. Заманауи арабтанушы маман дайындаудың құзіреттік ұстанымы 2012 - г. 5 - стр.
32
Ахметбекова А. К. Казахское мировоззрение и ислам 2012 - г. 10 - стр.
33
Габдуллин К. Т. Влияние цен на нефть на энергетическую политику Казахстана 2012 - г. 4 - стр.
34
Габдуллин К. Т. Две декады трансформации высшего образования в Казахстане 2012 - г. 3 - стр.
35
Габдуллин К. Т. Исследование социальных, культурных и глобальных проблем вдоль Шелкового пути 2012 - г. 12 - стр.
36
Бокулева Б. С. Түркі-үнді халықтарының тілдік байланыстары 2012 - г. 5 - стр.
37
Искакова З. Е. Хинди тілінің мемлекеттік тіл ретінде қалыптастыруға қойылатын талаптар 2012 - г. 5 - стр.