Жариялыным тізімдері

1
Ахметбекова А. К. Түркі халықтарының аңыздық проза жанрларындағы көркемдік мәселелері 2011 - г. 6 - стр.
2
Ахметбекова А. К. Абай өлеңдеріндегі сопылық элементтер трансформациясы 2011 - г. 10 - стр.
3
Ахметбекова А. К. Түркі сопылық поэзиясындағы мадақ өлеңдер 2011 - г. 5 - стр.
4
Ахметбекова А. К. Шешендік сөздердің жанрлық тұрғыда зерттелуі 2011 - г. 7 - стр.
5
Боранбаева А. Ж. «Ирандық мұсылмандардың салт-дәстүрлері». 2011 - г. 3 - стр.
6
Надирова Г. Е. Cоциальные модели самореализации женщины в современном Казахстане 2011 - г. 3 - стр.
7
Надирова Г. Е. Галлаб шығырмаларындағы тарихи шындықтың маңызы 2011 - г. 3 - стр.
8
Мустафаева А. А. К проблеме непереводимости терминологияеских и нетерминологических единиц 2011 - г. 3 - стр.
9
Кокеева Д. М. Премчанд туындыларындағы реалистік көзқарас мәселелері 2011 - г. 5 - стр.
10
Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі синонимдердің жалпы мәселелері мен шығу жолдары 2011 - г. 5 - стр.
11
Кокеева Д. М. Бхакти ілімінің Кабир шығармашылығындағы көрінісі. 2011 - г. 5 - стр.
12
Исмагулова С. А. Иқбал шығармаларының қазақ тіліне аударылу мәселелері 2011 - г. 7 - стр.
13
Кокеева Д. М. Бенгал тілінің қолданысы және оның зерттелу деңгейі. 2011 - г. 5 - стр.
14
Кокеева Д. М. İmamı Gazelinin Hayati ve Dünya Düşünceleri 2011 - г. 9 - стр.
15
Надирова Г. Е. The situation with science in Kazakhstan: Problems of Development. 2011 - г. 6 - стр.
16
Бокулева Б. С. 1. Хинди тіліндегі түркі элементтерінің грамматикалық игерілуі. 2011 - г. 4 - стр.
17
Габдуллин К. Т. Нефтегазовый фактор во внешней политике Казахстана 2011 - г. 10 - стр.
18
Габдуллин К. Т. Энергетическая политика Турции в Центральной Азии. 2011 - г. 6 - стр.
19
Надирова Г. Е. Kazakhstan in the European oriental studies (Review of Dr.Dina Wilkowsky’s book “The Arab-islamic organizations in Kazakhstan: external influence on Islamic updating) 2011 - г. 8 - стр.
20
Базаркулова Б. К. Эволюция внешней политики ИРИ 2011 - г. 6 - стр.
21
Базаркулова Б. К. Культурные взаимоотношения между Казахстаном иИсламской Республики Иран 2011 - г. 5 - стр.
22
Камбарбекова Г. А. Махмут Қашқаридың «Түрік сөздігіндегі» мақал-мәтелдер және олардың өзге де түрік тілдерінде сақталуы (қазақ және қашқаи мақал-мәтелдері мысалында) 2011 - г. 8 - стр.