Басты бет / Тарих / Кітаптар, монографиялар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

Жакупова Г. Т.
Учебное пособие для магистрантов высших учебных заведений Алматы. “Казак университеті”. 2017. Теоретико-методологические основы документоведения и архивоведения (соавтор Жумагулов К.Т.)
" Қазақ университеті "
2017 - г. 155 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Нурпеисова Б. Е.
Құжаттаманы басқарудың құқықтық негіздері
" Қазақ университеті "
2017 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Нурпеисова Б. Е.
"Профессиональный русский язык " специальности 5В51500"Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение"
" Қазақ университеті "
2017 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Мырзабекова Р. С.
Түркі әлемінің мәдени гуманитарлық саладағы интеграциясы:тарихы, қазіргі жағдайы және болашағы
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Тасилова Н. А.
Жаппасов Ж.Е., Ибрагимова М.Н. Әмір Темір шығармалары -ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі (XIII-XVI ғасырдың І жартысы)
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2310-7 228 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Хабижанова Г. Б.
Омарбеков Т.. Практикум по истории казахского народа
" Қазақ университеті "
2017 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Хабижанова Г. Б.
Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Нуртазина Н. Д.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Майданали З.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Козыбакова Ф. А.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Хасанаева Л. М.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Ногайбаева М. С.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Козыбакова Ф. А.
Қазақстандағы нарық механизмінің соңғы элементтеріне қарсы Сталиндік экстремистік саясат
"Шың" баспаханасы
2017 - г. ISBN 978-601-80581-3-4 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Козыбакова Ф. А.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Қаражан Қ. С.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Хасанаева Л. М.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Мекебаев Т. К.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Ташенев М. Ж.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Хабижанова Г. Б.
Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Козгамбаева Г. Б.
МОҢҒОЛИЯДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫНЫҢ ТАРИХЫ: ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ
МОҢҒОЛИЯДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫНЫҢ ТАРИХЫ: ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ
2017 - г. ISBN 978-601-04-2347 155 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Қалыш А. Б.
Қазіргі Қазақстан: отбасы және ажырасу мәселелері
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2077-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Тасилова Н. А.
Қырғыздардың(Қазақтардың) жер пайдалану материалдары - қазақ қоғамының рулық-тайпалық құрылымының дерек көзі (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы). 2-издание
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 9978-601-04-2218-6 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Картабаева Е. Т.
ТОП СТУДЕНТТЕРІМЕН ӨТКІЗІЛЕТІН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ
" Қазақ университеті "
2017 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Сабденова Г. Е.
Изучение "Другого" в западной историографии
" Қазақ университеті "
2017 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Козгамбаева Г. Б.
Қазақстан музейлері. Электронды оқу құралы
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 15вх 978-601-04-2398 182 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Жаркынбаева Р. С.
Ис¬то¬рия Центрaль¬ной Aзии: учеб. по¬со¬бие
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1564-5 442 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Жаркынбаева Р. С.
Жумагулов К.Т., Мийманбаева Ф.Н. История Центрaльной Aзии: учеб. пособие Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2017. – 442 с.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1564 442 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Жумагулов К. Т.
Мийманбаева Ф.Н., Жаркынбаева Р.С. История Центрaльной Aзии: учеб. пособие Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2017. – 442 с.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1564 442 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Мийманбаева Ф. Н.
Жумагулов К.Т., Жаркынбаева Р.С. История Центрaльной Aзии: учеб. пособие Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2017. – 442 с.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1564 442 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Калшабаева Б. К.
Орта Азия халықтарының тарихы мен этнографиясы
" Қазақ университеті "
2017 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Калшабаева Б. К.
Әлем халықтарының этнографиясы
" Қазақ университеті "
2017 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Алпысбаева Н. К.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРАТОРА-ЭДВАЙЗЕРА В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
" Қазақ университеті "
2017 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Жаркынбаева Р. С.
Жумагулов К.Т., Губайдуллина М.Ш., Мендикулова Г.М., Надежук Е.А. Губайдуллина М.Ш. Центральная Азия в интеграционных процессах и проектах // Современная история и геополитика в Центральной Азии: коллективная монография. - «Қазақ университеті», 2017. - С. 90-111
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2683-2 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Жумагулов К. Т.
Губайдуллина М.Ш., Жаркынбаева Р.С., Мендикулова Г.М., Надежук Е.А. Губайдуллина М.Ш. Центральная Азия в интеграционных процессах и проектах // Современная история и геополитика в Центральной Азии: коллективная монография. - «Қазақ университеті», 2017. - С. 90-111
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2683-2 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Елеуов М.
Тургунбаев Е.М., Талеев Д.А. Практика күнделігі
" Қазақ университеті "
2017 - г. 44 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Тургунбаев Е. М.
Елеуов М.., Талеев Д.А. Практика күнделігі
" Қазақ университеті "
2017 - г. 44 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Жаркынбаева Р. С.
Современная история и геополитика в Центральной Азии(коллективная монография)
" Қазақ университеті "
2017 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Сексенбаева Г. А.
Алпысбаева Н.К. Археография Типтік бағдарлама
" Қазақ университеті "
2017 - г. 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Алпысбаева Н. К.
Сексенбаева Г.А. Археография Типтік бағдарлама
" Қазақ университеті "
2017 - г. 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Алпысбаева Н. К.
Сексенбаева Г.А. Археография Типовая программа
" Қазақ университеті "
2017 - г. 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40