Главная / Истории / Книги, монографии

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

41

Жаркынбаева Р. С. Современная история и геополитика в Центральной Азии(коллективная монография) " Қазақ университеті " 2017 - г. 3 - стр. КАЗАХСТАН

42

Сексенбаева Г. А. Алпысбаева Н.К. Археография Типтік бағдарлама " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

43

Алпысбаева Н. К. Сексенбаева Г.А. Археография Типтік бағдарлама " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

44

Алпысбаева Н. К. Сексенбаева Г.А. Археография Типовая программа " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

45

Сексенбаева Г. А. Алпысбаева Н.К. Археография Типовая программа " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

46

Сексенбаева Г. А. Алпысбаева Н.К. История государственных учреждений Типовая программа " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

47

Алпысбаева Н. К. Сексенбаева Г.А. История государственных учреждений Типовая программа " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

48

Алпысбаева Н. К. Сексенбаева Г.А. Қазақстанның мемлекеттік мекемелер тарихы Типтік бағдарлама " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

49

Сексенбаева Г. А. Алпысбаева Н.К. Қазақстанның мемлекеттік мекемелер тарихы Типтік бағдарлама " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

50

Сексенбаева Г. А. Алпысбаева Н.К. Мұрағаттанудың теориясы мен әдістемесі " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

51

Алпысбаева Н. К. Сексенбаева Г.А. Мұрағаттанудың теориясы мен әдістемесі " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

52

Нурпеисова Б. Е. Булгауов Ш.Т. ҚҰЖАТТАНУ аль-Фараби атындағы ҚазҰУ 2017 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

53

Нурпеисова Б. Е. Булгауов Ш.Т. ҚҰЖАТТАМАНЫ БАСҚАРУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

54

Нурпеисова Б. Е. Булгауов Ш.Т. ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

55

Нурпеисова Б. Е. Булгауов Ш.Т. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

56

Нурпеисова Б. Е. Булгауов Ш.Т. ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҰЙЫМДЫҚ ЖОБАЛАУ " Қазақ университеті " 2017 - г. 8 - стр. КАЗАХСТАН

57

Нурпеисова Б. Е. Булгауов Ш.Т. ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҰЙЫМДЫҚ ЖОБАЛАУ " Қазақ университеті " 2017 - г. 8 - стр. КАЗАХСТАН

58

Нурпеисова Б. Е. Булгауов Ш.Т. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ " Қазақ университеті " 2017 - г. 0 - стр. КАЗАХСТАН

59

Нурпеисова Б. Е. Булгауов Ш.Т. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ " Қазақ университеті " 2017 - г. 8 - стр. КАЗАХСТАН

60

Алпысбаева Н. К. Картабаева Е.Т., Булгауов Ш.Т. ТОП СТУДЕНТТЕРІМЕН ӨТКІЗІЛЕТІН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ " Қазақ университеті " 2017 - г. 3 - стр. КАЗАХСТАН

61

Картабаева Е. Т. Алпысбаева Н.К., Булгауов Ш.Т. ТОП СТУДЕНТТЕРІМЕН ӨТКІЗІЛЕТІН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ " Қазақ университеті " 2017 - г. 3 - стр. КАЗАХСТАН

62

Алпысбаева Н. К. 5В051500 - «Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша ПӘНДЕРДІҢ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ " Қазақ университеті " 2017 - г. 13 - стр. КАЗАХСТАН

63

Бексеитов Г. Т. Каменный век Казахстана: теория, методика и результата иследования " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 902\904 145 - стр. КАЗАХСТАН

64

Картабаева Е. Т. Студенттік ғылыми клуб жұмысын ұйымдастырудың әдістемелік нұсқаулығы " Қазақ университеті " 2017 - г. 1 - стр. КАЗАХСТАН

65

Мухажанова Т. Н. Еуропадғы түркі атрихы (ҮІ-ІХ ғғ.) ҚазҰУ баспасы 2017 - г. ISBN 123 163 - стр. КАЗАХСТАН

66

Шалекенов М. У. История и этнология народов Амударьи и Сырдарьи в XVIII-XX вв. ИД "Жибек жолы" 2017 - г. ISBN 9965-12-506-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

67

Кундакбаева Ж. Б. Модернизация ранней советской эпохи в судьбах женщин Казахстана, 1920-1930 годы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2919 385 - стр. КАЗАХСТАН

68

Кошымова А. О. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ногайбаева М.С., Сагинаева А.Н. Түркі-славян әлемі этнотарихи және социомәдени диалогтыңүлгісі ретінде: монография " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2932-1 250 - стр. КАЗАХСТАН

69

Ногайбаева М. С. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Кошымова А.О., Сагинаева А.Н. Түркі-славян әлемі этнотарихи және социомәдени диалогтыңүлгісі ретінде: монография " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2932-1 250 - стр. КАЗАХСТАН

70

Хабижанова Г. Б. Омарбеков Т.., Ногайбаева М.С., Кошымова А.О., Сагинаева А.Н. Түркі-славян әлемі этнотарихи және социомәдени диалогтыңүлгісі ретінде: монография " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2932-1 250 - стр. КАЗАХСТАН

71

Омарбеков Т. Хабижанова Г.Б., Ногайбаева М.С., Кошымова А.О., Сагинаева А.Н. Түркі-славян әлемі этнотарихи және социомәдени диалогтыңүлгісі ретінде: монография " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2932-1 250 - стр. КАЗАХСТАН

72

Бексеитов Г. Т. Қасиетті Қазақстан "Арыс" баспасы 2017 - г. ISBN 911 30 - стр. КАЗАХСТАН

73

Бексеитов Г. Т. Сакральный Казахстан "Арыс" баспасы 2017 - г. ISBN 978-601-291-367-5 478 - стр. КАЗАХСТАН

74

Елеуов М. ШУ ӨҢІРІНІҢ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҰЗЫН ҚОРҒАНДЫ ҚАЛАЛАРЫ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2994 114 - стр. КАЗАХСТАН

75

Елеуов М. «ШУ – ТАЛАС ӨҢІРЛЕРІНІҢ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҰЗЫН ҚОРҒАНДЫ ҚАЛАЛАРЫ» атты ЖИНАҚ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2993 60 - стр. КАЗАХСТАН

76

Хабижанова Г. Б. Тюрко-славянский мир как образец этноисторического и социокультурного диалога Алматы, издательство «Қазак университеті» 2017. 2017 - г. ISBN 978-601-04-2932-1 264 - стр. КАЗАХСТАН

77

Хабижанова Г. Б. История Казахстана. 5 класс Алматы: Мектеп, 2017 2017 - г. ISBN 978-601-07-0866-2 192 - стр. КАЗАХСТАН

78

Шалгинбаева С. Х. Краткий словарь этнологических терминов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3134-8 80 - стр. КАЗАХСТАН

79

Қалыш А. Б. Историческое краеведение Казахстана: учебное пособие. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2960-4 299 - стр. КАЗАХСТАН

80

Алтаев А. Ш. Национальная идея "Мәңгілік Ел" и формирование новой гражданской идентичности в РК ИД "Интеллект" 2017 - г. ISBN 978-601-248-799-2 6 - стр. КАЗАХСТАН