Main / History / Books, monographs

History

List of publications.

Year of publication:

Жакупова Г. Т.
Учебное пособие для магистрантов высших учебных заведений Алматы. “Казак университеті”. 2017. Теоретико-методологические основы документоведения и архивоведения (соавтор Жумагулов К.Т.)
" Қазақ университеті "
2017 - г. 155 - стр.

1

Нурпеисова Б. Е.
Құжаттаманы басқарудың құқықтық негіздері
" Қазақ университеті "
2017 - г. 10 - стр.

2

Нурпеисова Б. Е.
"Профессиональный русский язык " специальности 5В51500"Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение"
" Қазақ университеті "
2017 - г. 9 - стр.

3

Мырзабекова Р. С.
Түркі әлемінің мәдени гуманитарлық саладағы интеграциясы:тарихы, қазіргі жағдайы және болашағы
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04 10 - стр.

4

Тасилова Н. А.
Жаппасов Ж.Е., Ибрагимова М.Н. Әмір Темір шығармалары -ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі (XIII-XVI ғасырдың І жартысы)
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2310-7 228 - стр.

5

Хабижанова Г. Б.
Омарбеков Т.. Практикум по истории казахского народа
" Қазақ университеті "
2017 - г. 7 - стр.

6

Хабижанова Г. Б.
Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

7

Нуртазина Н. Д.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

8

Майданали З.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

9

Козыбакова Ф. А.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

10

Хасанаева Л. М.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

11

Ногайбаева М. С.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті"
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

12

Козыбакова Ф. А.
Қазақстандағы нарық механизмінің соңғы элементтеріне қарсы Сталиндік экстремистік саясат
"Шың" баспаханасы
2017 - г. ISBN 978-601-80581-3-4 2 - стр.

13

Козыбакова Ф. А.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр.

14

Қаражан Қ. С.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр.

15

Хасанаева Л. М.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр.

16

Мекебаев Т. К.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр.

17

Ташенев М. Ж.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр.

18

Хабижанова Г. Б.
Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр.

19

Козгамбаева Г. Б.
МОҢҒОЛИЯДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫНЫҢ ТАРИХЫ: ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ
МОҢҒОЛИЯДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫНЫҢ ТАРИХЫ: ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ
2017 - г. ISBN 978-601-04-2347 155 - стр.

20

Қалыш А. Б.
Қазіргі Қазақстан: отбасы және ажырасу мәселелері
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2077-9 8 - стр.

21

Тасилова Н. А.
Қырғыздардың(Қазақтардың) жер пайдалану материалдары - қазақ қоғамының рулық-тайпалық құрылымының дерек көзі (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы). 2-издание
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 9978-601-04-2218-6 12 - стр.

22

Картабаева Е. Т.
ТОП СТУДЕНТТЕРІМЕН ӨТКІЗІЛЕТІН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ
" Қазақ университеті "
2017 - г. 3 - стр.

23

Сабденова Г. Е.
Изучение "Другого" в западной историографии
" Қазақ университеті "
2017 - г. 6 - стр.

24

Козгамбаева Г. Б.
Қазақстан музейлері. Электронды оқу құралы
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 15вх 978-601-04-2398 182 - стр.

25

Жаркынбаева Р. С.
Ис¬то¬рия Центрaль¬ной Aзии: учеб. по¬со¬бие
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1564-5 442 - стр.

26

Жаркынбаева Р. С.
Жумагулов К.Т., Мийманбаева Ф.Н. История Центрaльной Aзии: учеб. пособие Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2017. – 442 с.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1564 442 - стр.

27

Жумагулов К. Т.
Мийманбаева Ф.Н., Жаркынбаева Р.С. История Центрaльной Aзии: учеб. пособие Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2017. – 442 с.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1564 442 - стр.

28

Мийманбаева Ф. Н.
Жумагулов К.Т., Жаркынбаева Р.С. История Центрaльной Aзии: учеб. пособие Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2017. – 442 с.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-1564 442 - стр.

29

Калшабаева Б. К.
Орта Азия халықтарының тарихы мен этнографиясы
" Қазақ университеті "
2017 - г. 10 - стр.

30

Калшабаева Б. К.
Әлем халықтарының этнографиясы
" Қазақ университеті "
2017 - г. 15 - стр.

31

Алпысбаева Н. К.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРАТОРА-ЭДВАЙЗЕРА В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
" Қазақ университеті "
2017 - г. 1 - стр.

32

Жаркынбаева Р. С.
Жумагулов К.Т., Губайдуллина М.Ш., Мендикулова Г.М., Надежук Е.А. Губайдуллина М.Ш. Центральная Азия в интеграционных процессах и проектах // Современная история и геополитика в Центральной Азии: коллективная монография. - «Қазақ университеті», 2017. - С. 90-111
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2683-2 19 - стр.

33

Жумагулов К. Т.
Губайдуллина М.Ш., Жаркынбаева Р.С., Мендикулова Г.М., Надежук Е.А. Губайдуллина М.Ш. Центральная Азия в интеграционных процессах и проектах // Современная история и геополитика в Центральной Азии: коллективная монография. - «Қазақ университеті», 2017. - С. 90-111
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2683-2 19 - стр.

34

Елеуов М.
Тургунбаев Е.М., Талеев Д.А. Практика күнделігі
" Қазақ университеті "
2017 - г. 44 - стр.

35

Тургунбаев Е. М.
Елеуов М.., Талеев Д.А. Практика күнделігі
" Қазақ университеті "
2017 - г. 44 - стр.

36

Жаркынбаева Р. С.
Современная история и геополитика в Центральной Азии(коллективная монография)
" Қазақ университеті "
2017 - г. 3 - стр.

37

Сексенбаева Г. А.
Алпысбаева Н.К. Археография Типтік бағдарлама
" Қазақ университеті "
2017 - г. 0 - стр.

38

Алпысбаева Н. К.
Сексенбаева Г.А. Археография Типтік бағдарлама
" Қазақ университеті "
2017 - г. 0 - стр.

39

Алпысбаева Н. К.
Сексенбаева Г.А. Археография Типовая программа
" Қазақ университеті "
2017 - г. 0 - стр.

40