List of publications

121
Надирова Г. Е. Religious Education in Kazakhstan: A Changing Strategy 2015 - г. 9 - стр.
122
Надирова Г. Е. A Woman in Hijab: A Social Challenge or Social Rate 2015 - г. 7 - стр.
123
Мустафаева А. А. Надирова Г.Е. Антитеррористическое воспитание как составная часть гражданственности: зарубежный опыт 2015 - г. 4 - стр.
124
Надирова Г. Е. Мустафаева А.А. Антитеррористическое воспитание как составная часть гражданственности: зарубежный опыт 2015 - г. 4 - стр.
125
Кокеева Д. М. Мустафаева А.А. Дін және оның конфессияаралық қатынастарды жетілдірудегі рөлі 2015 - г. 5 - стр.
126
Мустафаева А. А. Кокеева Д.М. Дін және оның конфессияаралық қатынастарды жетілдірудегі рөлі 2015 - г. 5 - стр.
127
Сейтметова Ж. Р. Жиекбаева А.Б. «Аударма ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын құрастыру мәселесі» 2016 - г. 3 - стр.
128
Жиекбаева А. Б. Сейтметова Ж.Р. «Аударма ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын құрастыру мәселесі» 2016 - г. 3 - стр.
129
Калиева Ш. С. Надирова Г.Е. "Модели религиозного обучения: зарубежный опыт" 2015 - г. 8 - стр.
130
Надирова Г. Е. Калиева Ш.С. "Модели религиозного обучения: зарубежный опыт" 2015 - г. 8 - стр.
131
Кокеева Д. М. Мустафина А.К., Садыханова Д.А., Мустафаева А.А., Арзаева М.Ж. The Role of small and medium sized business in conditions of transition to Green economy in Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр.
132
Мустафаева А. А. Мустафина А.К., Садыханова Д.А., Кокеева Д.М., Арзаева М.Ж. The Role of small and medium sized business in conditions of transition to Green economy in Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр.
133
Мустафаева А. А. Арзаева М.Ж., Мустафина А.К., Садыханова Д.А., Кокеева Д.М. The Role of small and medium sized business in conditions of transition to Green economy in Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр.
134
Кокеева Д. М. Арзаева М.Ж., Мустафина А.К., Садыханова Д.А., Мустафаева А.А. The Role of small and medium sized business in conditions of transition to Green economy in Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр.
135
Базаркулова Б. К. Орта Азия халықтарының тарихын оқытуда маңызды дерек ретінде "Тарихи Рашиди" 2016 - г. 7 - стр.
136
Мустафаева А. А. Шупанова Р.Э. «ПОДЪЕМЫ» И «СПАДЫ» РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРАНЕ 2016 - г. 5 - стр.
137
Ахметбекова А. К. The Novel "Hizanat Shamail" and The Mamluk Sultanate 2015 - г. 5 - стр.
138
Ахметбекова А. К. Genre of Hikaya in Turkic Folklore 2015 - г. 1 - стр.
139
Ахметбекова А. К. Сюжеты, связанные с Албасты в тюркском фольклоре 2016 - г. 3 - стр.
140
Боранбаева А. Ж. ТҮРКІ КІРМЕ СӨЗДЕРІНІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (ПАРСЫ ТІЛІНІҢ МЫСАЛЫНДА) 2016 - г. 8 - стр.
141
Ахметбекова А. К. Ауесбаева П.Т. Сюжеты, связанные с албасты в тюркском фольклоре 2016 - г. 3 - стр.
142
Ахметбекова А. К. Intellectual origins of Arab feminism 2016 - г. 4 - стр.
143
Ахметбекова А. К. Ауесбаева П.Т., Рақыш Ж.С. Сharacter of Zhalmauyz in the Folklore of Turkic Peoples 2016 - г. 4 - стр.
144
Кокеева Д. М. Абдуракын Н.., Нуржаева А.М., Қыдырбаев Қ.А., Мустафаева А.А. Сравнительное исследование Китайского и казахского языков: структура субъективно-предикативного предложения 2016 - г. 11 - стр.
145
Мустафаева А. А. Абдуракын Н.., Нуржаева А.М., Қыдырбаев Қ.А., Кокеева Д.М. Сравнительное исследование Китайского и казахского языков: структура субъективно-предикативного предложения 2016 - г. 11 - стр.
146
Мустафаева А. А. Калиева Ш.С., Надирова Г.Е. The Institutionalization of Religious Education in Kazakhstan 2016 - г. 8 - стр.
147
Надирова Г. Е. Калиева Ш.С., Мустафаева А.А. The Institutionalization of Religious Education in Kazakhstan 2016 - г. 8 - стр.
148
Калиева Ш. С. Мустафаева А.А., Надирова Г.Е. The Institutionalization of Religious Education in Kazakhstan 2016 - г. 8 - стр.
149
Ахметбекова А. К. Интеллектуальные источники арабского феминизма 2016 - г. 4 - стр.
150
Пернекулова М. М. Искакова З.Е., Кокеева Д.М. XII mezinarodni vedico-praktika konference Nastoleni Moderni vedy - 2016 2016 - г. 5 - стр.
151
Искакова З. Е. Пернекулова М.М., Кокеева Д.М. XII mezinarodni vedico-praktika konference Nastoleni Moderni vedy - 2016 2016 - г. 5 - стр.
152
Кокеева Д. М. Искакова З.Е., Пернекулова М.М. XII mezinarodni vedico-praktika konference Nastoleni Moderni vedy - 2016 2016 - г. 5 - стр.
153
Надирова Г. Е. Религиозное образование в Казахстане: новые перспективы 2017 - г. 6 - стр.
154
Надирова Г. Е. Развитие арабистики в Казахстане: проблемы и перспективы 2017 - г. 3 - стр.
155
Камбарбекова Г. А. Сведений о Ходжа Ахмет Ясави и тарикате Ясавия в персидских источниках 2016 - г. 12 - стр.
156
Камбарбекова Г. А. Диуани хикмет шығармасын зерттеудегі тіл мен нұсқалар мәселесі 2016 - г. 5 - стр.
157
Камбарбекова Г. А. Шығыстанушы мамандарын дайындаудағы кадрмен және әдебиеттермен қамтамасыз ету мәселесі. 2017 - г. 3 - стр.
158
Керимбаев Е. А. ҚЫТАЙДЫҢ «ЖҰМСАҚ КҮШ» САЯСАТЫНДАҒЫ КОНФУЦИЙ ИНСТИТУТТАРЫНЫҢ ОРНЫ 2017 - г. 5 - стр.
159
Надирова Г. Е. Religious Education In A Comparative Perspective: Kazakhstan’s Searching 2016 - г. 1 - стр.
160
Ахметбекова А. К. Коптилеуова Д.Т. Араб тілі және тарихшылар 2017 - г. 4 - стр.