Main / History / Books, monographs

History

List of publications.

Year of publication:

Карибаев Б. Б.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Смагулов С.., Удербаева С.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Тасилова Н.А. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 1 том
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1673-4 380 - стр.

201

Тасилова Н. А.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Смагулов С.., Удербаева С.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 1 том
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1673-4 380 - стр.

202

Султангалиева Г. С.
Орталык Азия көшпелілері өркениетінін тарихы. 1-т. Орталык Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігінің мэсе- лелері: монография жауапты ред., Т. Омарбеков. - Алматы: Казак университеті, 2015. -380 6.
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1599-7 22 - стр.

203

Садықова Р. О.
Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы.
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1714-4 10 - стр.

204

Хабижанова Г. Б.
Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

205

Нуртазина Н. Д.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

206

Майданали З.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

207

Ногайбаева М. С.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

208

Хасанаева Л. М.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

209

Козыбакова Ф. А.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

210

Картаева Т. Е.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

211

Кумганбаев Ж. Ж.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

212

Смагулов С.
Көшпелілердің әскери өнері және ауыз әдебиеті: Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 1-т. Орталық Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігінің мәселелері: монография /жауапты ред., Т. Омарбеков.
"Қазақ университеті"
2015 - г. ISBN 978-601-04-1673-4 24 - стр.

213

Сайлан Б. С.
Көшпелі қазақ халқының хандық дәуірдегі әскери ұйымдасу тактикасы (ХV- ХІХ ғғ.)
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1599-7 23 - стр.

214

Сайлан Б. С.
Кеңестік Қазақстанның фашизмге қарсы күресі: жаңа көзқарастар мен ұстанымдар
" Қазақ университеті "
2016 - г. 6 - стр.

215

Султангалиева Г. С.
Казахское чиновничество XIX-XX вв.: формирование, структура, персоналии Султангалиева Г.С. (отв. редактор), составители Султангалиева Г.С., Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Удербаева С.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 364с.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 20 - стр.

216

Хабижанова Г. Б.
История кочевой цивилизации Центральной Азии: этнополитические процессы. 3 том
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1673-4 25 - стр.

217

Хабижанова Г. Б.
Традиционная культура Центральной Азии: основы и историческая преемственность. Том второй.
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 25 - стр.

218

Алпысбаева Н. К.
Аудиовизуалды мұралардың зерттелуі
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1261-3 218 - стр.

219

Алпысбаева Н. К.
5В051500 - мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамсыз ету мамандығы бойынша кәсіби-білім беру бағдарламасының паспорты
" Қазақ университеті "
2015 - г. 135 - стр.

220

Жакупова Г. Т.
5В051500- Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша кәсіби-білім беру бағдарламасының паспорты
" Қазақ университеті "
2015 - г. 135 - стр.

221

Удербаева С. К.
Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 1 том. Орталық Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігің мәселелері.-Алматы.Қазақ университеті, 2015.-380 бет. Қосалқы авторлық.294-310 бб.
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN іsвn 978-601-04-1673 380 - стр.

222

Удербаева С. К.
Казахское чиновничество XIX-XX вв.: формирование, структура, персоналии. Султангалиева Г.С. (отв. редактор), составители Султангалиева Г.С., Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Удербаева С.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 364с.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 364 - стр.

223

Мухатова О. Х.
5В051500- мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша кәсіби-білім беру бағдарламасының паспорты
" Қазақ университеті "
2015 - г. 135 - стр.

224

Мухатова О. Х.
Аудиовизуалды мұралардың зерттелуі
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1261-3 218 - стр.

225

Удербаева С. К.
Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. І кітап. Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақ елінің тарихы. Бірінші кітап. – «Қазақ университеті», 2016. Қосалқы авторлық
" Қазақ университеті "
2015 - г. 340 - стр.

226

Алпысбаева Н. К.
Паспорт образовательной программы по специальности 5В051500 - архивовведение, документоведение и документационное обеспечение
" Қазақ университеті "
2015 - г. 125 - стр.

227

Хасанаева Л. М.
Уразбаева А.М. XIX-XX ғғ. басындағы ұлттық мемлекеттілік идеясының жаңғыруы
" Қазақ университеті "
2016 - г. 7 - стр.

228

Тулебаев Т. А.
Аудиовизуалды мұралардың зерттелуі
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1261-3 218 - стр.

229

Жакупова Г. Т.
Паспорт образовательно--профессиональной программы по специальности «5В051500 Архивоведение, документоведения и документационное обеспечение»
" Қазақ университеті "
2015 - г. 125 - стр.

230

Султангалиева Г. С.
Дина Дулатова Өнегелі өмір
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1174-6 25 - стр.

231

Хасанаева Л. М.
Орталық Азия көшпенділерінің тарихы. ІІ том.
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 5 - стр.

232

Тасилова Н. А.
Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы
Казак Университеті
2015 - г. ISBN әож 94 (5) (0353) кб 380 - стр.

233

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр.

234

Жумагулов К. Т.
Беделова Г.С. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр.

235

Сексенбаева Г. А.
Аудиовизуалды мұралардың зерттелуі
" Қазақ университеті "
2015 - г. ISBN 978-601-04-1261-3 218 - стр.

236

Мухажанова Т. Н.
Әлем музейлерінің тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1716-8 157 - стр.

237

Искакова Г. З.
История цивилизиций кочевников Центральной Азии
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN і8в1ч 978-601-04-159 380 - стр.

238

Тулебаев Т. А.
Қосалқы тарихи пәндер Электронды оқу құралы. 1-бөлім.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 170 - стр.

239

Тулебаев Т. А.
Қосалқы тарихи пәндер Электронды оқу құралы. 2-бөлім.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 160 - стр.

240