Main / History / Books, monographs

History

List of publications.

Year of publication:

Карибаев Б. Б.
Золотая Орда и Казахское ханство
" Қазақ университеті "
2022 - г. 11 - стр.

1

Козгамбаева Г. Б.
Әлем қазақтарының құрылтайлары және қазақ диаспорасы. -Алматы:Қазақ университеті. -2022.
"Қазақ университеті"
2022 - г. ISBN 978-601-04-5967 14 - стр.

2

Козгамбаева Г. Б.
"Қазақстан музейлері" (ағылшын тілінде). Оқу құралы
" Қазақ университеті "
2022 - г. ISBN 978-601-04-6062 9 - стр.

3

Козгамбаева Г. Б.
"ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы демографиялық шығындар тарихы. Оқу құралы. 12,5 б.т.
" Қазақ университеті "
2022 - г. ISBN 978-601-04-6063 12 - стр.

4