Главная / Юридический / Таможенного, финансового и экологического права / Шуланбекова Гульмира Куралбековна

Шуланбекова Гульмира Куралбековна

Должность: Ст.преподаватель
Кафедра таможенного, финансового и экологического права
Scopus author ID: 56127955600
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
Мос.Гос.соц.-юр.унив. Высшее2 2000
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1996
Название файла Заголовок Описание
Основы права
Основы права
Земельное право
Земельное право
Земельное право
Земельное право
Земельное право
Земельное право
Основы права
Основы права
Основы права
Основы права
Основы права
Земельное право
Земельное право
Земельное право
Земельное право
Основы права
Основы права
Основы права
Основы права
Земельное право
Земельное право
Основы права
Основы права
Основы права
Земельное право
Земельное право
Основы права
Основы права

1

Шуланбекова Гульмира Куралбековна КазНТУ 2012 - г. 154 - стр. КАЗАХСТАН

2

Шуланбекова Гульмира Куралбековна "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. ISBN 978-601-247-853-2 9 - стр. КАЗАХСТАН

3

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Жерге мемлекеттік меншік құқық негіздері ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0279-8 112 - стр. КАЗАХСТАН

4

Шуланбекова Гульмира Куралбековна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0281-1 112 - стр. КАЗАХСТАН

5

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А., Қалымбек Б.. Современная система образования: теория и практика Издательско-полиграфическое предприятие "Макс-Инфо" 2017 - г. ISBN 978-5-905519-24-6 4 - стр. РОССИЯ

6

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А., Қалымбек Б.. Тенденции и инновации фундаментальных и прикладных наук. Научное издание ЛОГОС 2017 - г. ISBN 978-5-905519-23-9 11 - стр. РОССИЯ

7

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қалымбек Б.. ЕурАзЭО ықпалдастық үдерісінде ветеринарлық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету: құқықтық негізі мен даму мүмкіндіктері "Роза" баспалық-полиграфилық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-280-742-0 3 160 - стр. КАЗАХСТАН

1

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2011 - г. 4 - стр. 60

2

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 2 - стр. 0

5

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 1 - стр. 0

6

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 5 - стр. 0

7

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 4 - стр. 0

8

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 5 - стр. 1

9

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 5 - стр. 1

10

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 2 - стр. 1

11

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2013 - г. 4 - стр. 1

12

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2013 - г. 4 - стр. 1

13

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2013 - г. 5 - стр. 1

14

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2013 - г. 5 - стр. 1

15

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 5 - стр. 1

16

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2012 - г. 1 - стр. 1

17

Шуланбекова Гульмира Куралбековна 2013 - г. 7 - стр. 1

18

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаКуаналиева Г.А. Некоторые аспекты судебного контроля в судопроизводстве Республики Казахстан 2014 - г. 6 - стр. 0

19

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаКуаналиева Г.А. Қылмыстық сот ісін жүргізудегі қолданылатын ұғымдардың кейбір мәселелері 2014 - г. 7 - стр. 0

20

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаКуаналиева Г.А. Қазақстан Республикасындағы қазіргі заманғы мал шаруашылығының кейбір мәселелері 2014 - г. 6 - стр. 0

21

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Procedural guarantees in criminal legal proceedings of the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 7 - стр. 1

22

Шуланбекова Гульмира Куралбековна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 2016 - г. 5 - стр. 1

23

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Перспективы развития скотоводства в Казахстане 2015 - г. 7 - стр. 1

24

Шуланбекова Гульмира Куралбековна МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕ ДАМЫТУ ТЕТІКТЕРІ 2016 - г. 5 - стр. 1

25

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Some problems of cattle breeding in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 7 - стр. 1

26

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Ветеринарлық қауіпсіздіктің кейбір мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 2

27

Шуланбекова Гульмира Куралбековна To a question of the rights of the personality in criminal procedure of the Republic of Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр. 2

28

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қазақстандағы мал шаруашылығын құқықтық реттеудегі өзекті мәселелер 2016 - г. 5 - стр. 1

29

Шуланбекова Гульмира Куралбековна ТМД елдерімен мал шаруашылығындағы құқықтық қатынасты қалыптастыру 2016 - г. 5 - стр. 1

30

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Аграрлық қарым-қатынастарды қамтамасыз етуші құқықтық принциптер 2016 - г. 5 - стр. 1

31

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. Ветеринария саласы мен ветеринариялық қауіпсіздікке қатысты мәселелер 2017 - г. 6 - стр. 44

32

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Ветеринариялық қауіпсіздік - ұлт қауыпсіздігінің бір бөлшегі 2017 - г. 5 - стр. 44

33

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Аграрлық саладағы құқықтық реформалар 2016 - г. 5 - стр. 42

34

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. Халықаралық аграрлық қарым-қатынастың нысандары мен әдістері 2017 - г. 5 - стр. 46

35

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. Аграрлық құқықтық қатынастарды мемлекеттік басқару және реттеу 2017 - г. 5 - стр. 46

36

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Priority directions of development of animal husbandry in the Republic of Kazakhstan. 2016 - г. 5 - стр. 1

37

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қазақстан Республикасының ветеринариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 2016 - г. 6 - стр. 80

38

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. THE ELECTORAL SYSTEM AND PROCESS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2017 - г. 4 - стр. 312

39

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. 2017 - г. 5 - стр. 2

40

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.., Мадияр А.С. Safety’s Conflicts in the EAEU //INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11.- NO. 10.- 3915-3924 (SKOPUS) 2016 - г. 10 - стр. 10

41

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Some problems of cattle breeding in the RK 2017 - г. 4 - стр. 70

42

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Some problems of legal regulation of livestock in the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 72

43

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Legal Backing of Food Security - as a major component of the national security of the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 72

44

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. Экологиялық таза азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 2017 - г. 7 - стр. 45

45

Шуланбекова Гульмира Куралбековна МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ - ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ 2017 - г. 8 - стр. 1

46

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаМадияр А.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 2017 - г. 7 - стр. 1

47

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаМадияр А.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 2017 - г. 7 - стр. 1

48

Шуланбекова Гульмира Куралбековна МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ - ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ 2017 - г. 8 - стр. 1

49

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. ЕУРАЗЭО АЯСЫНДА ВЕТЕРИНАРЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ВЕТЕРИНАРЛЫҚ- САНИТАРЛЫҚ САРАПТАМА ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ 2017 - г. 5 - стр. 1

50

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТЕТІГІ 2017 - г. 6 - стр. 1

51

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаМадияр А.С. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА КНР 2017 - г. 5 - стр. 1

52

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. 2018 - г. 9 - стр. 1

53

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаКенжалиев З.Ж., Оспанова Д.А. 2017 - г. 8 - стр. 1

54

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Тарихи-мәдени мақсатқа арналған жерлердің құқықтық реттелуі 2018 - г. 7 - стр. 1

55

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. Тарихи-мәдени мақсатына арналған жерлердің құқықтық жағдайының жаплы сипаттамасы 2018 - г. 7 - стр. 1

56

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаБасыгараев Ж.М., Куаналиева Г.А. Some issues of improving environmental legislation 2018 - г. 13 - стр. 88

57

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаДжетибаев Н.С., Куаналиева Г.А. Аlеgislаtivе nаturе аnd dirеctiоn оf mоdеrnizаtiоn оf аgrоindustriаl cоmрlеx // 2019 - г. 14 - стр. 0

58

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаБасыгараев Ж.М., Куаналиева Г.А. "Жacыл экoнoмикaғa" көшу және экoлoгиялық құқық бұзушылықтaрдың кейбір мәcелелері 2019 - г. 12 - стр. 0

59

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаУмбетбаева Ж.Б., Мынбатырова Н.К. 2019 - г. 8 - стр. 0

1

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Куаналиева Г.А. Білім беруде жаңа технологиялар қолданылу қажет 2014 - г. 4 - стр. Юридический факультет

2

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Куаналиева Г.А. К вопросу дистанционного обучения 2014 - г. 3 - стр. Юридический факультет

3

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Куаналиева Г.А. К некоторым вопросам применения интерактивных методов обучения 2014 - г. 6 - стр.

4

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Айгаринова Г.Т., Куаналиева Г.А. Judicial control in a context of the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan.February 17-18 2014, Istanbul, Turkey 2014 - г. 3 - стр.

5

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Куаналиева Г.А. "Білім берудегі жаңа технологиялар" //Материалы республиканской научно-методичекой конференции проблемы государственно-частного партнерства в сфере образования 14 февраля 2017 . Алматы, 2017 37-40 бб. 2017 - г. 4 - стр. Юридический факультет
Документы автора

4

Цитирования

3 по 3
документам

h-индекс

1

Surrogacy: An international comparative analysis of the fundamental legislative principles of Ukraine

Sylkina, S.M., Mynbatyrova, N.K., Umbetbayeva, Z.B., Shulanbekova, G.K., Baitukayeva, D.U.

2020

Medicine, Science and the Law
60, с. 37-44

2

Цитирований
Protection of Objects of Historical and Cultural Heritage: Legal Problems and the Application of Information Technologies

Auganbai, A., Kalymbek, B., Shulanbekova, G.K., Urisbaeva, A.A., Yerezhepkyzy, R.

2019

Environmental Policy and Law
49, с. 379-388

1

Цитирований
Veterinary safety’s conflicts in the EAEU

Kalymbek, B., Shulanbekova, G.K., Madiyarova, A.S., Mirambaeva, G.Z.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 3915-3924

0

Цитирований
Legal forms of veterinary safety provision

Erkinbayeva, L.K., Kalymbek, B., Aygarinova, G.T., Shulanbekova, G.K.

2014

Life Science Journal
11, с. 199-202

0

Цитирований