Main / Law / Customs, Financial and Environmental Law / Шуланбекова Гульмира Куралбековна

Шуланбекова Гульмира Куралбековна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра таможенного, финансового и экологического права
Scopus author ID: 56127955600
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
Мос.Гос.соц.-юр.унив. Высшее2 2000
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1996

1

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қазақстан Республикасында мал шаруашылығын құқықтық реттеу КазНТУ 2012 - г. 154 - стр.

2

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қазақстан Республикасында мал шаруашылығын құқықтық реттеу "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. ISBN 978-601-247-853-2 9 - стр.

3

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Жерге мемлекеттік меншік құқық негіздері ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0279-8 112 - стр.

4

Шуланбекова Гульмира Куралбековна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0281-1 112 - стр.

5

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А., Қалымбек Б.. Издательско-полиграфическое предприятие "Макс-Инфо" 2017 - г. ISBN 978-5-905519-24-6 4 - стр.

6

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А., Қалымбек Б.. Научное издание ЛОГОС 2017 - г. ISBN 978-5-905519-23-9 11 - стр.

7

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қалымбек Б.. ЕурАзЭО ықпалдастық үдерісінде ветеринарлық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету: құқықтық негізі мен даму мүмкіндіктері "Роза" баспалық-полиграфилық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-280-742-0 3 160 - стр.

1

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Дін туралы заң – Kонституциялық норманың нақты көрінісі 2011 - г. 4 - стр. 60

2

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Мал шаруашылығындағы жайылымдық жердің құқықтық жағдайы 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Мемлекеттің басым міндеттерінің бірі-халықты әлеуметтік қорғау 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Проблемы практического применения инновационных и интерактивных методов в процессе преподавания курса таможенного права 2012 - г. 2 - стр. 0

5

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Жас ұрпақтың жалынды сезімі 2012 - г. 1 - стр. 0

6

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Cақтандыру қызметі әлеуметтік-құқықтық фактор ретінде 2012 - г. 5 - стр. 0

7

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Мал шаруашылығындағы заң жобасы-стратегиялық маңызы бар құжат 2012 - г. 4 - стр. 0

8

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Применения норм Болонской конвенции в учебном процессе юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби 2012 - г. 5 - стр. 1

9

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қазақ басылымдары арқылы Абылай ханды ұлықтау - кешегімізден келешегімізді нұрландыру. 2012 - г. 5 - стр. 1

10

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қазыналы шежіре 2012 - г. 2 - стр. 1

11

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде 2013 - г. 4 - стр. 1

12

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде 2013 - г. 4 - стр. 1

13

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қазақстандағы мал шаруашылығының тұрақтану жағдайы 2013 - г. 5 - стр. 1

14

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Елдегі мақта шаруашылығын құқықтық реттеу мәселелері 2013 - г. 5 - стр. 1

15

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Еліміздегі азық-түлік мәселесін құқықтық реттеу 2012 - г. 5 - стр. 1

16

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Жер дауы сотта қалай шешіледі? 2012 - г. 1 - стр. 1

17

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Food safety system in the Republic of Kazakhstan 2013 - г. 7 - стр. 1

18

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаКуаналиева Г.А. Некоторые аспекты судебного контроля в судопроизводстве Республики Казахстан 2014 - г. 6 - стр. 0

19

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаКуаналиева Г.А. Қылмыстық сот ісін жүргізудегі қолданылатын ұғымдардың кейбір мәселелері 2014 - г. 7 - стр. 0

20

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаКуаналиева Г.А. Қазақстан Республикасындағы қазіргі заманғы мал шаруашылығының кейбір мәселелері 2014 - г. 6 - стр. 0

21

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Procedural guarantees in criminal legal proceedings of the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 7 - стр. 1

22

Шуланбекова Гульмира Куралбековна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 2016 - г. 5 - стр. 1

23

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Перспективы развития скотоводства в Казахстане 2015 - г. 7 - стр. 1

24

Шуланбекова Гульмира Куралбековна МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕ ДАМЫТУ ТЕТІКТЕРІ 2016 - г. 5 - стр. 1

25

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Some problems of cattle breeding in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 7 - стр. 1

26

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Ветеринарлық қауіпсіздіктің кейбір мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 2

27

Шуланбекова Гульмира Куралбековна To a question of the rights of the personality in criminal procedure of the Republic of Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр. 2

28

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қазақстандағы мал шаруашылығын құқықтық реттеудегі өзекті мәселелер 2016 - г. 5 - стр. 1

29

Шуланбекова Гульмира Куралбековна ТМД елдерімен мал шаруашылығындағы құқықтық қатынасты қалыптастыру 2016 - г. 5 - стр. 1

30

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Аграрлық қарым-қатынастарды қамтамасыз етуші құқықтық принциптер 2016 - г. 5 - стр. 1

31

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. Ветеринария саласы мен ветеринариялық қауіпсіздікке қатысты мәселелер 2017 - г. 6 - стр. 44

32

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Ветеринариялық қауіпсіздік - ұлт қауыпсіздігінің бір бөлшегі 2017 - г. 5 - стр. 44

33

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Аграрлық саладағы құқықтық реформалар 2016 - г. 5 - стр. 42

34

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. Халықаралық аграрлық қарым-қатынастың нысандары мен әдістері 2017 - г. 5 - стр. 46

35

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. Аграрлық құқықтық қатынастарды мемлекеттік басқару және реттеу 2017 - г. 5 - стр. 46

36

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Priority directions of development of animal husbandry in the Republic of Kazakhstan. 2016 - г. 5 - стр. 1

37

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Қазақстан Республикасының ветеринариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 2016 - г. 6 - стр. 80

38

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. THE ELECTORAL SYSTEM AND PROCESS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2017 - г. 4 - стр. 312

39

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. 2017 - г. 5 - стр. 2

40

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.., Мадияр А.С. Safety’s Conflicts in the EAEU //INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11.- NO. 10.- 3915-3924 (SKOPUS) 2016 - г. 10 - стр. 10

41

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Some problems of cattle breeding in the RK 2017 - г. 4 - стр. 70

42

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Some problems of legal regulation of livestock in the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 72

43

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Legal Backing of Food Security - as a major component of the national security of the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 72

44

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. Экологиялық таза азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 2017 - г. 7 - стр. 45

45

Шуланбекова Гульмира Куралбековна МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ - ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ 2017 - г. 8 - стр. 1

46

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаМадияр А.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 2017 - г. 7 - стр. 1

47

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаМадияр А.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 2017 - г. 7 - стр. 1

48

Шуланбекова Гульмира Куралбековна МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ - ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ 2017 - г. 8 - стр. 1

49

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. ЕУРАЗЭО АЯСЫНДА ВЕТЕРИНАРЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ВЕТЕРИНАРЛЫҚ- САНИТАРЛЫҚ САРАПТАМА ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ 2017 - г. 5 - стр. 1

50

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаҚалымбек Б.. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТЕТІГІ 2017 - г. 6 - стр. 1

51

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаМадияр А.С. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА КНР 2017 - г. 5 - стр. 1

52

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. Тарихи-мәдени мақсатына арналған жерлердің құқықтық жағдайының жалпы сипаттамасы. 2018 - г. 9 - стр. 1

53

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаКенжалиев З.Ж., Оспанова Д.А. 2017 - г. 8 - стр. 1

54

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Тарихи-мәдени мақсатқа арналған жерлердің құқықтық реттелуі 2018 - г. 7 - стр. 1

55

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаОспанова Д.А. Тарихи-мәдени мақсатына арналған жерлердің құқықтық жағдайының жаплы сипаттамасы 2018 - г. 7 - стр. 1

56

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаБасыгараев Ж.М., Куаналиева Г.А. Some issues of improving environmental legislation 2018 - г. 13 - стр. 88

57

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаДжетибаев Н.С., Куаналиева Г.А. Аlеgislаtivе nаturе аnd dirеctiоn оf mоdеrnizаtiоn оf аgrоindustriаl cоmрlеx // 2019 - г. 14 - стр. 0

58

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаБасыгараев Ж.М., Куаналиева Г.А. "Жacыл экoнoмикaғa" көшу және экoлoгиялық құқық бұзушылықтaрдың кейбір мәcелелері 2019 - г. 12 - стр. 0

59

Шуланбекова Гульмира КуралбековнаУмбетбаева Ж.Б., Мынбатырова Н.К. 2019 - г. 8 - стр. 0

1

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Куаналиева Г.А. Білім беруде жаңа технологиялар қолданылу қажет 2014 - г. 4 - стр. Юридический факультет

2

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Куаналиева Г.А. К вопросу дистанционного обучения 2014 - г. 3 - стр. Юридический факультет

3

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Куаналиева Г.А. К некоторым вопросам применения интерактивных методов обучения 2014 - г. 6 - стр.

4

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Айгаринова Г.Т., Куаналиева Г.А. Judicial control in a context of the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan. February 17-18 2014, Istanbul, Turkey 2014 - г. 3 - стр.

5

Шуланбекова Гульмира Куралбековна Куаналиева Г.А. "Білім берудегі жаңа технологиялар" //Материалы республиканской научно-методичекой конференции проблемы государственно-частного партнерства в сфере образования 14 февраля 2017 . Алматы, 2017 37-40 бб. 2017 - г. 4 - стр. Юридический факультет
Author Documents

4

Citations

3 по 3
documents

h-index

1

Surrogacy: An international comparative analysis of the fundamental legislative principles of Ukraine

Sylkina, S.M., Mynbatyrova, N.K., Umbetbayeva, Z.B., Shulanbekova, G.K., Baitukayeva, D.U.

2020

Medicine, Science and the Law
60, с. 37-44

2

Цитирований
Protection of Objects of Historical and Cultural Heritage: Legal Problems and the Application of Information Technologies

Auganbai, A., Kalymbek, B., Shulanbekova, G.K., Urisbaeva, A.A., Yerezhepkyzy, R.

2019

Environmental Policy and Law
49, с. 379-388

1

Цитирований
Veterinary safety’s conflicts in the EAEU

Kalymbek, B., Shulanbekova, G.K., Madiyarova, A.S., Mirambaeva, G.Z.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 3915-3924

0

Цитирований
Legal forms of veterinary safety provision

Erkinbayeva, L.K., Kalymbek, B., Aygarinova, G.T., Shulanbekova, G.K.

2014

Life Science Journal
11, с. 199-202

0

Цитирований