Главная / Истории / Книги, монографии

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

Мырзабекова Р. С.
Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 17 - стр. КАЗАХСТАН

1

Мырзабекова Р. С.
Орта ғасырлар тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1084-8 21 - стр. КАЗАХСТАН

2

Мырзабекова Р. С.
Орта ғасырлар тарихының термин сөздіктері
" Қазақ университеті "
2016 - г. 6 - стр. КАЗАХСТАН

3

Жумагулов К. Т.
Мырзабекова Р.С., Беделова Г.С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 11 - стр. КАЗАХСТАН

4

Мырзабекова Р. С.
Жумагулов К.Т., Беделова Г.С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 11 - стр. КАЗАХСТАН

5

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т., Мырзабекова Р.С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 11 - стр. КАЗАХСТАН

6

Мухатова О. Х.
Қазақстан тарихының тарихнамасы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN іsbn 978-601-04-1824 9 - стр. КАЗАХСТАН

7

Алпысбаева Н. К.
Тарихты оқыту әдістемесі
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1625-3 260 - стр. КАЗАХСТАН

8

Козыбакова Ф. А.
Орталық Азия көшпелілерінің өркениетінің тарихы 2-том 30апрель 2015
" Қазақ университеті "
2016 - г. 432 - стр. КАЗАХСТАН

9

Козыбакова Ф. А.
Қозыбақова Ф.А., оқулық Қазақстан "Қазақ ел ітарихы", Алматы "Қазақ Университеті", 2016 4 томдық
" Қазақ университеті "
2016 - г. 680 - стр. КАЗАХСТАН

10

Садықова Р. О.
Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы.
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1714-4 10 - стр. КАЗАХСТАН

11

Сайлан Б. С.
Кеңестік Қазақстанның фашизмге қарсы күресі: жаңа көзқарастар мен ұстанымдар
" Қазақ университеті "
2016 - г. 6 - стр. КАЗАХСТАН

12

Султангалиева Г. С.
Казахское чиновничество XIX-XX вв.: формирование, структура, персоналии Султангалиева Г.С. (отв. редактор), составители Султангалиева Г.С., Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Удербаева С.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 364с.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 20 - стр. КАЗАХСТАН

13

Удербаева С. К.
Казахское чиновничество XIX-XX вв.: формирование, структура, персоналии. Султангалиева Г.С. (отв. редактор), составители Султангалиева Г.С., Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Удербаева С.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 364с.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 364 - стр. КАЗАХСТАН

14

Хасанаева Л. М.
Уразбаева А.М. XIX-XX ғғ. басындағы ұлттық мемлекеттілік идеясының жаңғыруы
" Қазақ университеті "
2016 - г. 7 - стр. КАЗАХСТАН

15

Султангалиева Г. С.
Дина Дулатова Өнегелі өмір
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1174-6 25 - стр. КАЗАХСТАН

16

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

17

Жумагулов К. Т.
Беделова Г.С. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

18

Мухажанова Т. Н.
Әлем музейлерінің тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1716-8 157 - стр. КАЗАХСТАН

19

Искакова Г. З.
История цивилизиций кочевников Центральной Азии
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN і8в1ч 978-601-04-159 380 - стр. КАЗАХСТАН

20

Тулебаев Т. А.
Қосалқы тарихи пәндер Электронды оқу құралы. 1-бөлім.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 170 - стр. КАЗАХСТАН

21

Тулебаев Т. А.
Қосалқы тарихи пәндер Электронды оқу құралы. 2-бөлім.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 160 - стр. КАЗАХСТАН

22

Картабаева Е. Т.
Ислам и средневековые тюрки
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1882 17 - стр. КАЗАХСТАН

23

Картабаева Е. Т.
Жумагулов К.Т. История Азии и Африки в средние века
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1857 16 - стр. КАЗАХСТАН

24

Жумагулов К. Т.
Картабаева Е.Т. История Азии и Африки в средние века
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1857 16 - стр. КАЗАХСТАН

25

Дауытбекова М. К.
Қазақ халқындағы батырлық дәстүрлер
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1557-7 246 - стр. КАЗАХСТАН

26

Жумагулов К. Т.
Беделова Г.С., Садықова Р.О. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

27

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т., Садықова Р.О. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

28

Садықова Р. О.
Жумагулов К.Т., Беделова Г.С. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

29

Тасилова Н. А.
«МАТЕРИАЛЫ ПО КИРГИЗСКОМУ (КАЗАХСКОМУ) ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ...» – КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА (КОНЕЦ XIX В.- НАЧАЛО XX В.)»
" Қазақ университеті "
2016 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

30

Козгамбаева Г. Б.
Алпысбаева Н.К. Тарихты оқыту әдістемесі
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1625-3 260 - стр. КАЗАХСТАН

31

Алпысбаева Н. К.
Козгамбаева Г.Б. Тарихты оқыту әдістемесі
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1625-3 260 - стр. КАЗАХСТАН

32

Тургунбаев Е. М.
Шежіре-тарихи-этнографиялық дерек
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978- 601-04-1719-9 234 - стр. КАЗАХСТАН

33

Ноянов Е. Н.
Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 1-т. Орталық Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігінің мәселелері: монография
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN і8в1ч 978-601-04-159 20 - стр. КАЗАХСТАН

34

Карибаев Б. Б.
Қазақ хандығының күшеюі
Сардар баспа үйі
2016 - г. 176 - стр. КАЗАХСТАН

35

Баудиярова К. Б.
Проблемы устойчивости и конфликтности браков в Южном Казахстане
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1674-1 158 - стр. КАЗАХСТАН

36

Калшабаева Б. К.
"Этнология" пәні бойынша тест сұрақтары
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-0819 7 - стр. КАЗАХСТАН

37

Тасилова Н. А.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Искакова Г.З. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр. КАЗАХСТАН

38

Искакова Г. З.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр. КАЗАХСТАН

39

Сайлан Б. С.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Өскенбай М.Ә., Искакова Г.З. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр. КАЗАХСТАН

40