Main / History / Books, monographs

History

List of publications.

Year of publication:

Мырзабекова Р. С.
Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 17 - стр.

1

Мырзабекова Р. С.
Орта ғасырлар тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1084-8 21 - стр.

2

Мырзабекова Р. С.
Орта ғасырлар тарихының термин сөздіктері
" Қазақ университеті "
2016 - г. 6 - стр.

3

Жумагулов К. Т.
Мырзабекова Р.С., Беделова Г.С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 11 - стр.

4

Мырзабекова Р. С.
Жумагулов К.Т., Беделова Г.С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 11 - стр.

5

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т., Мырзабекова Р.С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 11 - стр.

6

Мухатова О. Х.
Қазақстан тарихының тарихнамасы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN іsbn 978-601-04-1824 9 - стр.

7

Алпысбаева Н. К.
Тарихты оқыту әдістемесі
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1625-3 260 - стр.

8

Козыбакова Ф. А.
Орталық Азия көшпелілерінің өркениетінің тарихы 2-том 30апрель 2015
" Қазақ университеті "
2016 - г. 432 - стр.

9

Козыбакова Ф. А.
Қозыбақова Ф.А., оқулық Қазақстан "Қазақ ел ітарихы", Алматы "Қазақ Университеті", 2016 4 томдық
" Қазақ университеті "
2016 - г. 680 - стр.

10

Садықова Р. О.
Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы.
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1714-4 10 - стр.

11

Сайлан Б. С.
Кеңестік Қазақстанның фашизмге қарсы күресі: жаңа көзқарастар мен ұстанымдар
" Қазақ университеті "
2016 - г. 6 - стр.

12

Султангалиева Г. С.
Казахское чиновничество XIX-XX вв.: формирование, структура, персоналии Султангалиева Г.С. (отв. редактор), составители Султангалиева Г.С., Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Удербаева С.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 364с.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 20 - стр.

13

Удербаева С. К.
Казахское чиновничество XIX-XX вв.: формирование, структура, персоналии. Султангалиева Г.С. (отв. редактор), составители Султангалиева Г.С., Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Удербаева С.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 364с.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 364 - стр.

14

Хасанаева Л. М.
Уразбаева А.М. XIX-XX ғғ. басындағы ұлттық мемлекеттілік идеясының жаңғыруы
" Қазақ университеті "
2016 - г. 7 - стр.

15

Султангалиева Г. С.
Дина Дулатова Өнегелі өмір
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1174-6 25 - стр.

16

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр.

17

Жумагулов К. Т.
Беделова Г.С. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр.

18

Мухажанова Т. Н.
Әлем музейлерінің тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1716-8 157 - стр.

19

Искакова Г. З.
История цивилизиций кочевников Центральной Азии
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN і8в1ч 978-601-04-159 380 - стр.

20

Тулебаев Т. А.
Қосалқы тарихи пәндер Электронды оқу құралы. 1-бөлім.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 170 - стр.

21

Тулебаев Т. А.
Қосалқы тарихи пәндер Электронды оқу құралы. 2-бөлім.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 160 - стр.

22

Картабаева Е. Т.
Ислам и средневековые тюрки
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1882 17 - стр.

23

Картабаева Е. Т.
Жумагулов К.Т. История Азии и Африки в средние века
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1857 16 - стр.

24

Жумагулов К. Т.
Картабаева Е.Т. История Азии и Африки в средние века
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1857 16 - стр.

25

Дауытбекова М. К.
Қазақ халқындағы батырлық дәстүрлер
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1557-7 246 - стр.

26

Жумагулов К. Т.
Беделова Г.С., Садықова Р.О. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр.

27

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т., Садықова Р.О. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр.

28

Садықова Р. О.
Жумагулов К.Т., Беделова Г.С. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр.

29

Тасилова Н. А.
«МАТЕРИАЛЫ ПО КИРГИЗСКОМУ (КАЗАХСКОМУ) ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ...» – КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА (КОНЕЦ XIX В.- НАЧАЛО XX В.)»
" Қазақ университеті "
2016 - г. 10 - стр.

30

Козгамбаева Г. Б.
Алпысбаева Н.К. Тарихты оқыту әдістемесі
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1625-3 260 - стр.

31

Алпысбаева Н. К.
Козгамбаева Г.Б. Тарихты оқыту әдістемесі
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1625-3 260 - стр.

32

Тургунбаев Е. М.
Шежіре-тарихи-этнографиялық дерек
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978- 601-04-1719-9 234 - стр.

33

Ноянов Е. Н.
Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 1-т. Орталық Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігінің мәселелері: монография
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN і8в1ч 978-601-04-159 20 - стр.

34

Карибаев Б. Б.
Қазақ хандығының күшеюі
Сардар баспа үйі
2016 - г. 176 - стр.

35

Баудиярова К. Б.
Проблемы устойчивости и конфликтности браков в Южном Казахстане
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1674-1 158 - стр.

36

Калшабаева Б. К.
"Этнология" пәні бойынша тест сұрақтары
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-0819 7 - стр.

37

Тасилова Н. А.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Искакова Г.З. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр.

38

Искакова Г. З.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр.

39

Сайлан Б. С.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Өскенбай М.Ә., Искакова Г.З. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр.

40