Басты бет / Тарих / Кітаптар, монографиялар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

Мырзабекова Р. С.
Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Мырзабекова Р. С.
Орта ғасырлар тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1084-8 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Мырзабекова Р. С.
Орта ғасырлар тарихының термин сөздіктері
" Қазақ университеті "
2016 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Жумагулов К. Т.
Мырзабекова Р.С., Беделова Г.С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Мырзабекова Р. С.
Жумагулов К.Т., Беделова Г.С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т., Мырзабекова Р.С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Мухатова О. Х.
Қазақстан тарихының тарихнамасы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN іsbn 978-601-04-1824 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Алпысбаева Н. К.
Тарихты оқыту әдістемесі
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1625-3 260 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Козыбакова Ф. А.
Орталық Азия көшпелілерінің өркениетінің тарихы 2-том 30апрель 2015
" Қазақ университеті "
2016 - г. 432 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Козыбакова Ф. А.
Қозыбақова Ф.А., оқулық Қазақстан "Қазақ ел ітарихы", Алматы "Қазақ Университеті", 2016 4 томдық
" Қазақ университеті "
2016 - г. 680 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Садықова Р. О.
Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы.
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1714-4 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Сайлан Б. С.
Кеңестік Қазақстанның фашизмге қарсы күресі: жаңа көзқарастар мен ұстанымдар
" Қазақ университеті "
2016 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Султангалиева Г. С.
Казахское чиновничество XIX-XX вв.: формирование, структура, персоналии Султангалиева Г.С. (отв. редактор), составители Султангалиева Г.С., Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Удербаева С.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 364с.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Удербаева С. К.
Казахское чиновничество XIX-XX вв.: формирование, структура, персоналии. Султангалиева Г.С. (отв. редактор), составители Султангалиева Г.С., Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Удербаева С.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 364с.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 364 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Хасанаева Л. М.
Уразбаева А.М. XIX-XX ғғ. басындағы ұлттық мемлекеттілік идеясының жаңғыруы
" Қазақ университеті "
2016 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Султангалиева Г. С.
Дина Дулатова Өнегелі өмір
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1174-6 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Жумагулов К. Т.
Беделова Г.С. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Мухажанова Т. Н.
Әлем музейлерінің тарихы
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1716-8 157 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Искакова Г. З.
История цивилизиций кочевников Центральной Азии
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN і8в1ч 978-601-04-159 380 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Тулебаев Т. А.
Қосалқы тарихи пәндер Электронды оқу құралы. 1-бөлім.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 170 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Тулебаев Т. А.
Қосалқы тарихи пәндер Электронды оқу құралы. 2-бөлім.
" Қазақ университеті "
2016 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Картабаева Е. Т.
Ислам и средневековые тюрки
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1882 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Картабаева Е. Т.
Жумагулов К.Т. История Азии и Африки в средние века
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1857 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Жумагулов К. Т.
Картабаева Е.Т. История Азии и Африки в средние века
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1857 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Дауытбекова М. К.
Қазақ халқындағы батырлық дәстүрлер
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1557-7 246 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Жумагулов К. Т.
Беделова Г.С., Садықова Р.О. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Беделова Г. С.
Жумагулов К.Т., Садықова Р.О. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Садықова Р. О.
Жумагулов К.Т., Беделова Г.С. ШЕТЕЛДЕРДІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1822-6 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Тасилова Н. А.
«МАТЕРИАЛЫ ПО КИРГИЗСКОМУ (КАЗАХСКОМУ) ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ...» – КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА (КОНЕЦ XIX В.- НАЧАЛО XX В.)»
" Қазақ университеті "
2016 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Козгамбаева Г. Б.
Алпысбаева Н.К. Тарихты оқыту әдістемесі
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1625-3 260 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Алпысбаева Н. К.
Козгамбаева Г.Б. Тарихты оқыту әдістемесі
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1625-3 260 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Тургунбаев Е. М.
Шежіре-тарихи-этнографиялық дерек
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978- 601-04-1719-9 234 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Ноянов Е. Н.
Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 1-т. Орталық Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігінің мәселелері: монография
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN і8в1ч 978-601-04-159 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Карибаев Б. Б.
Қазақ хандығының күшеюі
Сардар баспа үйі
2016 - г. 176 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Баудиярова К. Б.
Проблемы устойчивости и конфликтности браков в Южном Казахстане
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1674-1 158 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Калшабаева Б. К.
"Этнология" пәні бойынша тест сұрақтары
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-0819 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Тасилова Н. А.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Искакова Г.З. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Искакова Г. З.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Сайлан Б. С.
Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Өскенбай М.Ә., Искакова Г.З. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап
" Қазақ университеті "
2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40