Басты бет / Филология / Шетел филологиясы және аударма ісі / Беркимбаева Сауле Кенжебековна

Беркимбаева Сауле Кенжебековна

Лауазымы: аға оқытушы
Шетел филологиясы және аударма ісі
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
АШТПИ Жоғары 1991
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Шетел тілі (кәсіби)
Стилистика
Шетел тілі (кәсіби)
Make a presentation on the theme
Шетел тілі
Шетел тілі
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Шетел тілі (кәсіби)
Vocabulary
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Стилистика
Стилистика және мәтін анализі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стилистика
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Базалық шет тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Базалық шет тілі
Ауызша аударма практикасы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Ауызша аударма практикасы
Арнайы кәсіби шетел тілі
Тіл тарихы
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Шетел тілі (кәсіби)
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Тіл тарихы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі (кәсіби)
Ауызша аударма практикасы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі (кәсіби)
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Базалық шет тілі
Ауызша аударма практикасы
Стилистика
Шетел тілі
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Шетел тілі
Шетел тілі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі (кәсіби)
Стилистика
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Стилистика және мәтін анализі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ауызша аударма практикасы
Арнайы кәсіби шетел тілі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Мәтін стилистикасы және аударма
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ауызша аударма практикасы
Базалық шет тілі
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Стилистика
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Ауызша аударма практикасы
Шетел тілі
Шетел тілі
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
questions
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ауызша аударма практикасы
Стилистика
Тіл тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Базалық шет тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Тіл тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Ауызша аударма практикасы
Шетел тілі
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Шетел тілі (кәсіби)
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Тіл тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Арнайы кәсіби шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Тіл тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стилистика
Шетел тілі (кәсіби)
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Тіл тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Мәтін стилистикасы және аударма
Стилистика
Ауызша аударма практикасы
Стилистика
Стилистика
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ауызша аударма практикасы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Тіл тарихы
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Тіл тарихы
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Базалық шет тілі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Базалық шет тілі
Мәтін стилистикасы және аударма
Базалық шет тілі
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Арнайы кәсіби шетел тілі
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Стилистика және мәтін анализі
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Стилистика
Ауызша аударма практикасы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі (кәсіби)
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Тіл тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Тіл тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Make a presentation on the theme
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Тіл тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Стилистика
Базалық шет тілі
Шетел тілі
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Шетел тілі
Шетел тілі
Мәтін стилистикасы және аударма
Стилистика
Шетел тілі (кәсіби)
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Тіл тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Шетел тілі (кәсіби)
Стилистика және мәтін анализі
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Стилистика
Стилистика
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Базалық шет тілі
Мәтін стилистикасы және аударма
Базалық шет тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Арнайы кәсіби шетел тілі
Мәтін стилистикасы және аударма
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ауызша аударма практикасы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Тіл тарихы
Базалық шет тілі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Арнайы кәсіби шетел тілі
Базалық шет тілі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Тіл тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Тіл тарихы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Ауызша аударма практикасы
Тіл тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Ауызша аударма практикасы
Ауызша аударма практикасы
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Тіл тарихы
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ауызша аударма практикасы
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Мәтін стилистикасы және аударма
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ауызша аударма практикасы
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Тіл тарихы
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Тіл тарихы
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Тіл тарихы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ауызша аударма практикасы
Ауызша аударма практикасы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Тіл тарихы
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Мәтін стилистикасы және аударма
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Стилистика
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Стилистика
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Стилистика және мәтін анализі
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Стилистика
Тіл тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Тіл тарихы
Тіл тарихы
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі
Стилистика
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Стилистика
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Тіл тарихы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі
Стилистика
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Стилистика
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стилистика және мәтін анализі
Ауызша аударма практикасы
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Тіл тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі (кәсіби)
Базалық шет тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Мәтін стилистикасы және аударма
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Базалық шет тілі
Тіл тарихы
Стилистика
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Аударматанудағы заманауи бағыттар
individual work
Стилистика
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Стилистика
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Тіл тарихы
Тіл тарихы
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Ауызша аударма практикасы
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Ауызша аударма практикасы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ауызша аударма практикасы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Мәтін стилистикасы және аударма
Базалық шет тілі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Стилистика және мәтін анализі
Стилистика
Арнайы кәсіби шетел тілі
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Аударматанудағы заманауи бағыттар
lecture
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ауызша аударма практикасы
Тіл тарихы
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стилистика
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Тіл тарихы
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Аударматанудағы заманауи бағыттар
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Шетел тілі (кәсіби)
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ауызша аударма прагматикасы және коммерцияландыру
Базалық шет тілі
Базалық шет тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Базалық шет тілі
Мәтін стилистикасы және аударма
Базалық шет тілі
Арнайы кәсіби шетел тілі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Базалық шет тілі
Базалық шет тілі
Стилистика
Стилистика және мәтін анализі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стилистика
Ауызша аударма практикасы
Шетел тілі
Мәтін стилистикасы және аударма
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Ғылыми жұмысқа қойылатын әдістемелік және техникалық талаптар
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
lecture 11
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Арнайы кәсіби шетел тілі
срс
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Шетел тілі (кәсіби)
Syllabus
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Арнайы кәсіби шетел тілі
билеты
Ауызша аударма техникасы бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Базалық шет тілі
Стилистика
Арнайы кәсіби шетел тілі
handouts
Мәтін стилистикасы және интерпретациясы

1

Беркимбаева Сауле Кенжебековна Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy 2015 - г. 9 - стр. ИТАЛИЯ

2

Беркимбаева Сауле Кенжебековна International Scientific Journal Theoretical & Applied Science 2016 - г. 9 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

3

Беркимбаева Сауле Кенжебековна НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА 2018 - г. ISBN issn 2073-333x 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Беркимбаева Сауле Кенжебековна ОҚЫТЫЛҒАН ТІЛ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ҚОРЫ (АҒЫЛШЫН ТІЛІ)(ОҚУ ҚҰРАЛЫ) " Қазақ университеті " 2021 - г. 76 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Беркимбаева Сауле Кенжебековна 2019 - г. 7 - стр. 1

2

Беркимбаева Сауле Кенжебековна 2018 - г. 7 - стр. 2

3

Беркимбаева Сауле Кенжебековна 2016 - г. 9 - стр. 3

4

Беркимбаева Сауле Кенжебековна Әлемнің лингвистикалық бейнесі және мәдениеттердің өзара әрекеттестігі 2020 - г. 2 - стр. 1

5

Беркимбаева Сауле Кенжебековна Ғылыми зерттеулерде академиялық мәтін моделін қалыптастыру 2020 - г. 6 - стр. 2

6

Беркимбаева Сауле Кенжебековна ABOUT THE TRANSLATION OF ENGLISH-LANGUAGE FILM TEXTS OF FEATURE FILMS 2021 - г. 6 - стр. 0

1

Беркимбаева Сауле Кенжебековна UDC 81`25 CONTRASTIVE ANALYSIS OF LANGUAGE AND CULTURE IN TRANSLATION OF SOCIO-POLITICAL SPEECHES FROM ENGLISH INTO KAZAKH 2021 - г. 5 - стр. NUR-SULTAN

2

Беркимбаева Сауле Кенжебековна UDC 81`25 TRANSLATION TRANSFORMATIONS OF DIALOGICAL SPEECH IN THE CINEMATIC TEXT 2021 - г. 5 - стр. NUR-SULTAN
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0