Басты бет / Химия және химиялық технология / аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы / Кітаптар, монографиялар

аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Злобина Е. В. Рений. Разработка методик анализа техногенного сырья металлургического производства LAP LAMBERT Academic Publihing 2011 - г. ISBN 978-3-8473-4745-3 114 - стр. ГЕРМАНИЯ

2

Оспанова Ж. Б. Көбіктердің түзілуі және тұрақтылығы "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-346 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Минажева Г. С. 1. Минажева Г.С. Теоретико-педагогические основы и технологии системы менеджмента качества высшего учебного заведения. Рекомендовано к изданию научно-методическим советом (НМС) и редакционно-издательским советом (РИСО) КазНУ им. аль-Фараби. –Алматы, 2011. Изд-во «Қазақ университеті». - 331 с. (20,5 печ.л.) "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-279-0 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Тажибаева С. М. Мусабеков К.., Коканбаев А.. Катализ, химиялық технология терминдері мен сөз тіркестерінің орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-768-1 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Коканбаев А. Мусабеков К.., Тажибаева С.М. Катализ, химиялық технология терминдері мен сөз тіркестерінің орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-768-1 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Коканбаев А. Ташмухамбетова Ж.Х. Химиялық технология негіздері "Дәуір" ЖШС РПБК 2011 - г. ISBN 978-601-217-220-1 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Коканбаев А. Физикалық және коллоидтық химия "Дәуір" ЖШС РПБК 2011 - г. ISBN 978-601-217-183-9 30 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Исмаилова А. Г. Аналитикалық химия пәні бойынша зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары және тапсырмалары "Қазақ университеті" 2012 - г. 115 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Злобина Е. В. Экстракция хрома. Разработка методик анализа природных и сточных вод Lambert Academic Publishing 2013 - г. ISBN 978-3-659-36635-2 140 - стр. ГЕРМАНИЯ

10

Тажибаева С. М. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Коканбаев А.., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Адильбекова А.О., Оразымбетова А.Б. «Лабораторные работы по коллоидной химии» "Қазак университеті" 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Коканбаев А. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Адильбекова А.О., Оразымбетова А.Б. «Лабораторные работы по коллоидной химии» "Қазак университеті" 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Кумаргалиева С. Ш. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Есимова О.А., Адильбекова А.О., Оразымбетова А.Б. «Лабораторные работы по коллоидной химии» "Қазак университеті" 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Оспанова Ж. Б. Мусабеков К.., Омарова К.., Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Адильбекова А.О., Оразымбетова А.Б. «Лабораторные работы по коллоидной химии» "Қазак университеті" 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Адильбекова А. О. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Оразымбетова А.Б. «Лабораторные работы по коллоидной химии» "Қазак университеті" 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Есимова О. А. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Коканбаев А.., Кумаргалиева С.Ш., Адильбекова А.О., Оразымбетова А.Б. «Лабораторные работы по коллоидной химии» "Қазак университеті" 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Кудреева Л. К. Кудреева Л.К. Гальваникалық қаптамалар алу технологиясы оқу құралы "Қазақ университеті" баспасы (в производстве) 2013 - г. ISBN к 81 186 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Кудреева Л. К. 2. Л.К. Кудреева, А.М. Аргимбаева, Молдақалықова А.Ж. «Сапалық анализ бойынша лабораториялық жұмыстар» атты оқу құралы "Қазақ университеті" баспасы (в производстве) 2013 - г. ISBN к 65 300 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Кумаргалиева С. Ш. Беттік құбылыстардың физика-химиясы Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 978-601-247-629-3 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Коканбаев А. Дисперстік жүйелердің негізгі өкілдері "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 119 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Коканбаев А. «Лабораторные работы по коллоидной химии» "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 106 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Кумаргалиева С. Ш. Лабораторные работы по коллоидной химии Қазақ университеті 2012 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Тажибаева С. М. Мусабеков К.. Коллоидная химия биодисперсий Қазақ университеті 2013 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Оспанова Ж. Б. Мусабеков К.., Ибраимова Д.М. Структурообразование и реологические свойства дисперсных систем Издательство Казну им.аль-Фараби 2009 - г. ISBN 9965-30-879-9 72 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Ибраимова Д. М. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б. Структурообразование и реологические свойства дисперсных систем Издательство Казну им.аль-Фараби 2009 - г. ISBN 9965-30-879-9 72 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Оспанова Ж. Б. Мусабеков К.., Ибраимова Д.М. Дисперсті жүйелердің құрылымтүзілуі және реологиялық қасиеттері Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2009 - г. ISBN 9965-30-878-0 68 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Ибраимова Д. М. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б. Дисперсті жүйелердің құрылымтүзілуі және реологиялық қасиеттері Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2009 - г. ISBN 9965-30-878-0 68 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Злобина Е. В. Аналитикалық химия пәні бойынша зертханалық жұмыстардың методикалық нұсқаулары және тапсырмалары Казак университетi 2013 - г. 117 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Есимова О. А. Мусабеков К.. Дисперсті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар "Қазақ Университеті" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 202 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Кенесов Б. Н. Transformation Products of Emerging Contaminants in the Environment: Analysis, Processes, Occurrence, Effects and Risks John Wiley and Sons 2014 - г. ISBN 978-1-118-33959-6 2 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

30

Кудреева Л. К. 1. Кудреева Л.К. Металдардың қорғаныс қаптамасын қондыру технологиясы" атты электрондық оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 186 б. "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2014 - г. 186 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Керимкулова М. Ж. Коллоидтық химияның зертханалық жұмыстары "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0536-3 127 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Керимкулова М. Ж. Флотацияның теориясы мен практикасы "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0616-2 101 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Кумаргалиева С. Ш. Коллоидтық химияның есептер жинағы " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0238-6 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Кумаргалиева С. Ш. Мусабеков К.., Есимова О.А. Дисперсті жүйелердің негізіндегі косметикалық затар " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Есимова О. А. Мусабеков К.., Кумаргалиева С.Ш. Дисперсті жүйелердің негізіндегі косметикалық затар " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Коканбаев А. Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь Издательская корпораация "КАЗ акпарат" 2014 - г. ISBN 978-601-03-0313-0 31 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Коканбаев А. VIII Международный Беремжановский съезд по химии и химической технологии Сборник докладов международного съезда Часть I Казахский национальный университет им. аль-Фараби 2014 - г. ISBN 978-601-7334-56-7 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Тюсюпова Б. Б. Бояу химиясы Dalaprint 2012 - г. ISBN 978-601-263-122-7 161 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Коканбаев А. Қоллоидтық химия курсы ЖСШ "Полиграфкомбинат" 2013 - г. ISBN 978-601-80333-5-3 47 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Коканбаев А. Материалы 44-ой научно-медицинской конференции "Конмпетентностно-ориентированная система оценки знаний Казахский национальный университет им. альФараби 2014 - г. ISBN 978-601-04-0272-0 26 - стр. ҚАЗАҚСТАН