Список публикаций

41

Курбатов А. П.
Кудайкулова С.К., Искаков Р.М., Кравцова В.Д., Умерзакова М.Б Батырбеков Е.О., , Курбатов А.П.,. Ахметов Т.З., Abadie M., Жубанов Б.А.

pRINT S 2006 - г. 310 - стр. КАЗАХСТАН

42

Керимкулова М. Ж. Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А.
Флотацияның теориясы мен практикасы

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0616-2 8 - стр. КАЗАХСТАН

43

Кумаргалиева С. Ш. Есимова О.А., Керимкулова М.Ж.
Флотацияның теориясы мен практикасы

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0616-2 8 - стр. КАЗАХСТАН

44

Есимова О. А. Кумаргалиева С.Ш., Керимкулова М.Ж.
Флотацияның теориясы мен практикасы

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0616-2 8 - стр. КАЗАХСТАН

45

Есимова О. А. Мусабеков К.., Керимкулова М.Ж.
Нанобөлшектердің коллоидтық-химиялық қасиеттері

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1614-7 121 - стр. КАЗАХСТАН

46

Керимкулова М. Ж. Мусабеков К.., Есимова О.А.
Нанобөлшектердің коллоидтық-химиялық қасиеттері

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1614-7 121 - стр. КАЗАХСТАН

47

Адильбекова А. О. Адильбекова А.О. Технологии деэмульгирования нефти: учебное пособие /А.О. Адильбекова. ‒ Алматы: Қазақ университеті, 2016. ‒ 110 с.ISBN 978-601-04-1669-7 (Протокол №5, 27 май 2015 г.)

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1669 6 - стр. КАЗАХСТАН

48

Тюсюпова Б. Б. Мусабеков К.., Тажибаева С.М. Лабораторные работы по физико-химии ПАВ

"Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2015 - г. ISBN 978-601-04-1305-4 3 - стр. КАЗАХСТАН

49

Тажибаева С. М. Мусабеков К.., Тюсюпова Б.Б. Лабораторные работы по физико-химии ПАВ

"Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2015 - г. ISBN 978-601-04-1305-4 3 - стр. КАЗАХСТАН

50

Кудреева Л. К.
Кудреева Л.К., Курбатов А.П. «Руководство по выполнению работ практикума «Технология электрохимических производств» 2015 г. Қазақ университеті,

Қазақ университеті 1015 - г. ISBN 978-601-04-1295-8 53 - стр. КАЗАХСТАН

51

Кудреева Л. К.
Кудреева Л.К. Электрохимиялық өндірістер технологиясы» бойынша практикалық жұмыстарды орындауға нұсқаулар оқу - әдістемелік құралы

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1295-8 52 - стр. КАЗАХСТАН

52

Тажибаева С. М. Кумаргалиева С.Ш., Тюсюпова Б.Б. Ученые - коллоидники казахстана

"Copyland" баспа орталығы 2015 - г. ISBN 978-601-247-083 15 - стр. КАЗАХСТАН

53

Кумаргалиева С. Ш. Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. Ученые - коллоидники казахстана

"Copyland" баспа орталығы 2015 - г. ISBN 978-601-247-083 15 - стр. КАЗАХСТАН

54

Тюсюпова Б. Б. Тажибаева С.М., Кумаргалиева С.Ш. Ученые - коллоидники казахстана

"Copyland" баспа орталығы 2015 - г. ISBN 978-601-247-083 15 - стр. КАЗАХСТАН

55

Камысбаев Д. Х.
Понятийный аппарат физической химии

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1344-3 85 - стр. КАЗАХСТАН

56

Адильбекова А. О. Мусабеков К.. Коллоидно-химические основы подготовки нефти//Адильбекова А.О., Мусабеков К.Б. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 96 с.

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1914 16 - стр. КАЗАХСТАН

57

Коканбаев А. Мусабеков К.., Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б.
Химиялық энзимология негіздері

"Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1921-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

58

Тажибаева С. М. Мусабеков К.., Коканбаев А.., Тюсюпова Б.Б.
Химиялық энзимология негіздері

"Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1921-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

59

Тюсюпова Б. Б. Мусабеков К.., Тажибаева С.М., Коканбаев А..
Химиялық энзимология негіздері

"Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1921-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

60

Бадавамова Г. Л. Алимжанова М.Б.
Түсті металдар технологиясы және оның өнімдеріне аналитикалық бақылау жүргізу. Алматы, Қазақ университеті, 2015 ж. 140 бет.

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1583-6 140 - стр. КАЗАХСТАН

61

Адильбекова А. О. Тажибаева С.М., Керимкулова М.Ж.
Мусабеков Қуанышбек Битуович Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы

" Қазақ университеті " 2015 - г. 254 - стр. КАЗАХСТАН

62

Тажибаева С. М. Адильбекова А.О., Керимкулова М.Ж.
Мусабеков Қуанышбек Битуович Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы

" Қазақ университеті " 2015 - г. 254 - стр. КАЗАХСТАН

63

Керимкулова М. Ж. Тажибаева С.М., Адильбекова А.О.
Мусабеков Қуанышбек Битуович Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы

" Қазақ университеті " 2015 - г. 254 - стр. КАЗАХСТАН

64

Кудреева Л. К. Бекишев К.., Токтабаева А.К., Тусупбекова А.С., Калабаева М.К., Рахметуллаева Р.К. сборник тестовых заданий по олимпиады "Аль-Фараби"

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 980-601-04-1890-5 150 - стр. КАЗАХСТАН

65

Кудреева Л. К. Бекишев К.., Токтабаева А.К., Тусупбекова А.С., Калабаева М.К., Рахметуллаева Р.К. Сборник тестовых заданий по олимпиаде "Аль-Фараби"

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1890-5 150 - стр. КАЗАХСТАН

66

Есимова О. А.
Эмульсиялардың физика-химиясы

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2395-4 150 - стр. КАЗАХСТАН

67

Оспанова Ж. Б. Мусабеков К.., Керимкулова М.Ж.
Көбіктер мен аэрозольдердің физика химиясы

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1988-9 64 - стр. КАЗАХСТАН

68

Керимкулова М. Ж. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б.
Көбіктер мен аэрозольдердің физика химиясы

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1988-9 64 - стр. КАЗАХСТАН

69

Керимкулова М. Ж. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б. Физико-химия пен и аэрозолей

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2041-0 80 - стр. КАЗАХСТАН

70

Оспанова Ж. Б. Мусабеков К.., Керимкулова М.Ж. Физико-химия пен и аэрозолей

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2041-0 80 - стр. КАЗАХСТАН

71

Есимова О. А. Коканбаев А.., Керимкулова М.Ж.
Коллоидтық химияның көрнекі тәжірибелері.

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2160-8 120 - стр. КАЗАХСТАН

72

Коканбаев А. Есимова О.А., Керимкулова М.Ж.
Коллоидтық химияның көрнекі тәжірибелері.

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2160-8 120 - стр. КАЗАХСТАН

73

Керимкулова М. Ж. Коканбаев А.., Есимова О.А.
Коллоидтық химияның көрнекі тәжірибелері.

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2160-8 120 - стр. КАЗАХСТАН

74

Кумаргалиева С. Ш.
Коллоидтық химияның есептері

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2226-1 15 - стр. КАЗАХСТАН

75

Кумаргалиева С. Ш. Методические рекомендации по организации образовательного процесса

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1744-1 5 - стр. КАЗАХСТАН

76

Оспанова Ж. Б. Мусабеков К..
Physical chemistry foams and aerosols

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2100-4 4 - стр. КАЗАХСТАН

77

Кудреева Л. К. Токтабаева А.К.
Сапалық талдаудың теориялық негіздері

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2161-5 198 - стр. КАЗАХСТАН

78

Тюсюпова Б. Б.
• БАЗ-дардың физика-химиясы бойынша зертханалық жұмыстар

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2481-4 3 - стр. КАЗАХСТАН

79

Тажибаева С. М.
. Беттік-активті заттар.

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2574-3 12 - стр. КАЗАХСТАН

80

Тажибаева С. М.
Analysis and properties of surfactants.

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2538-5 3 - стр. КАЗАХСТАН