Список публикаций

1

Исмаилова А. Г.
Аналитикалық химия пәні бойынша зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары және тапсырмалары

"Қазақ университеті" 2012 - г. 115 - стр. КАЗАХСТАН

2

Кумаргалиева С. Ш.
Беттік құбылыстардың физика-химиясы

Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 978-601-247-629-3 12 - стр. КАЗАХСТАН

3

Кумаргалиева С. Ш. Лабораторные работы по коллоидной химии

Қазақ университеті 2012 - г. 6 - стр. КАЗАХСТАН

4

Тюсюпова Б. Б.
Бояу химиясы

Dalaprint 2012 - г. ISBN 978-601-263-122-7 161 - стр. КАЗАХСТАН