Main / Chemistry and Chemical Technology / Analytical, colloidal chemistry and technology of rare elements / Books, monographs

Analytical, colloidal chemistry and technology of rare elements

List of publications

Year of publication:

1

Исмаилова А. Г. Аналитикалық химия пәні бойынша зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары және тапсырмалары "Қазақ университеті" 2012 - г. 115 - стр.

2

Кумаргалиева С. Ш. Беттік құбылыстардың физика-химиясы Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 978-601-247-629-3 12 - стр.

3

Кумаргалиева С. Ш. Лабораторные работы по коллоидной химии Қазақ университеті 2012 - г. 6 - стр.

4

Тюсюпова Б. Б. Бояу химиясы Dalaprint 2012 - г. ISBN 978-601-263-122-7 161 - стр.