Жариялыным тізімдері

1

Есимова О. А. Мусабеков К..
Дисперсті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар

"Қазақ Университеті" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 202 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кенесов Б. Н. Transformation Products of Emerging Contaminants in the Environment: Analysis, Processes, Occurrence, Effects and Risks

John Wiley and Sons 2014 - г. ISBN 978-1-118-33959-6 2 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

3

Кенесов Б. Н. Transformation Products of Emerging Contaminants in the Environment: Analysis, Processes, Occurrence, Effects and Risks

John Wiley and Sons 2014 - г. ISBN 978-1-118-33959-6 2 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

4

Кудреева Л. К.
1. Кудреева Л.К. Металдардың қорғаныс қаптамасын қондыру технологиясы" атты электрондық оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 186 б.

"Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2014 - г. 186 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Керимкулова М. Ж.
Коллоидтық химияның зертханалық жұмыстары

"Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0536-3 127 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Керимкулова М. Ж.
Флотацияның теориясы мен практикасы

"Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0616-2 101 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Есимова О. А. Мусабеков К.., Кумаргалиева С.Ш.
Дисперсті жүйелердің негізіндегі косметикалық затар

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Кумаргалиева С. Ш. Мусабеков К.., Есимова О.А.
Дисперсті жүйелердің негізіндегі косметикалық затар

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Коканбаев А. Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь

Издательская корпораация "КАЗ акпарат" 2014 - г. ISBN 978-601-03-0313-0 31 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Коканбаев А. VIII Международный Беремжановский съезд по химии и химической технологии Сборник докладов международного съезда Часть I

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 2014 - г. ISBN 978-601-7334-56-7 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Коканбаев А. Материалы 44-ой научно-медицинской конференции "Конмпетентностно-ориентированная система оценки знаний

Казахский национальный университет им. альФараби 2014 - г. ISBN 978-601-04-0272-0 26 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Есимова О. А. Кумаргалиева С.Ш., Керимкулова М.Ж.
Флотацияның теориясы мен практикасы

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0616-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Кумаргалиева С. Ш. Есимова О.А., Керимкулова М.Ж.
Флотацияның теориясы мен практикасы

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0616-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Керимкулова М. Ж. Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А.
Флотацияның теориясы мен практикасы

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0616-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН